Een Team in weerstand

Horen, zien & Luisteren

Basisvorming omgaan met weerstand

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in de dynamiek van veranderingsprocessen en de weerstand die hierbij kan ontstaan bij jezelf en teamleden. Je maakt kennis met een aantal handvatten die een andere blik werpen op de bestaande weerstand binnen je team. Het begrip 'weerstand' wordt in een groter kader geplaatst. We verkennen weerstand vanuit een mindset gericht op groei of een mindset die vertrouwen heeft in het groeien van de organisatie en de mensen binnen de organisatie, een mindset die weerstand accepteert en aan de slag gaat met de bestaande noden. Een mindset die weerstand niet enkel beschouwt als lastig, maar vooral als leerkans.

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Je eigen weerstand onder de loep

Vanuit de basisvorming omgaan met weerstand, zoomen we tijdens deze sessie dieper in op je eigen weerstand. Je kunt immers pas weerstand ervaren bij een ander, als je zelf in weerstand zit. Een voorbeeld: Je wilt een nieuw plan doorvoeren binnen je team. Je merkt dat je mensen hier niet blij mee zijn. Wat gebeurt er in zo'n geval op procesniveau? Je geeft betekenis aan deze situatie door gedachtes (overtuigingen) aan deze situatie te koppelen. Tijdens deze sessie gaan we actief aan de slag met het (h)erkennen van de eigen weerstand. Hiervoor maken we gebruik van het 4G model. Vervolgens exploreren we deze weerstand vanuit onze veronderstellingen, behoeften, verwachtingen, onzekerheden, ... en gaan we er actief mee aan de slag om deze om te buigen

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Weerstand bij anderen opheffen

Wanneer je inzicht hebt in je eigen weerstand, kun je aan de slag gaan met de weerstand die leeft binnen je team. Op welke manier kun je onderzoeken wat er werkelijk speelt, vanuit een houding van acceptatie?

Tijdens deze vorming gaan we actief aan de slag met gesprekstechnieken enerzijds en het objectiveren van gebeurtenissen anderzijds. Door ├ęcht te luisteren en door te vragen, gaan we op zoek naar de dieperliggende overtuigingen en verlangens. We gaan als het ware doorheen een proces waarbij zowel jij als leidinggevende of als teamlid inzicht krijgt in wat er speelt. Hierbij oefenen we op het stellen van open vragen, het actief luisteren en ├ęcht horen wat er gezegd wordt, het (h)erkennen van het verlangen en de behoeften, het parafraseren, het aanspreken op (gedeelde) verantwoordelijkheden en acceptatie. 

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Weerstand vanuit een notie van wantrouwen

Op zich is het ervaren van weerstand bij veranderingen een normaal gegeven. En heel vaak kun je hier iets mee vanuit een oprechte betrokkenheid en communicatie. Maar soms is de weerstand zo hardnekkig, dat je verder moet gaan kijken dan de 'nee van het moment'. Heel vaak ligt hier een notie van wantrouwen aan de basis. Er wordt getwijfeld aan de oprechtheid (ze zeggen dat wel, maar ze gaan dat nooit doen), aan de competenties (Hij heeft er toch geen controle over, hij doet maar wat ze hem daar boven zeggen dat hij moet doen), aan de zorgzaamheid (en wij gaan t weer mogen oplossen. Wie heeft er aan ons gedacht?)

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in hoe wantrouwen weerstand voedt en de impact ervan op het aangaan van conflicten, het nemen van verantwoordelijkheden en oprechte betrokkenheid. Je krijgt handvaten om op een laagdrempelige manier stap voor stap het vertrouwen te herstellen en de weestand aan de basis aan te pakken. 

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Stel je voor, ...

dat je team de weerstand kan ombuigen en openstaat voor veranderingen.

Welke impact zou dat hebben op jouw team?