Verbindende Communicatie

Vaardigheidstraining

Hoe ga je vanuit verbinding met jezelf in verbinding met anderen? Het vertrekpunt hiervoor is de magische ruimte tussen mensen. De bouwstenen van Verbindende Communicatie van M. Rosenberg vormen het uitgangspunt van deze tweedaagse vaardigheidstraining. We diepen de stappen verder uit en gaan actief aan de slag met concrete casussen uit jouw leefwereld. 

Trainingsdag 1

De deelnemers maken kennis met het model van Verbindende Communicatie aan de hand van actieve oefeningen. De focus van deze dag is doen, het in de praktijk brengen van de verschillende stappen. Aanvankelijk geïsoleerd per stap, gaandeweg meer en meer geïntegreerd. Hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit levensechte situaties, dingen die echt spelen. 

 • Je gaat écht kijken en praten over je waarnemingen. Je (h)erkent het verschil tussen een waarneming, een oordeel en een waarneming met een verdoken oordeel. Maar je vooral stil bij de impact ervan op je gedachten, je gevoel en je handelen. 
 • Je gaat in verbinding met jezelf door te vertrekken vanuit je behoeften om je gevoelens te benoemen. Behoeften als uitgangspunten van gevoelens, stimuleren (zelf)empathie, het écht luisteren.
 • Vanuit je waarnemingen, gevoelens en behoeften, gaan we het formuleren van een verzoek actief oefenen. Het formuleren van een verzoek is immers anders dan het geven van een bevel of het claimen van bepaalde verwachtingen. Hoe formuleer je een verzoek en geef je de ander de ruimte om ja of nee te zeggen? Hoe ga je om met een nee?

Na de opbouw en actieve oefening van de verschillende stappen, zoomen we in op de kracht empathie. Of het écht begrijpen wat de ander nodig heeft. 

 • Bewust aanwezig zijn vormt hierin het uitgangspunt.
 • Je ervaart dat in verbinding gaan met anderen enkel kan door de verbinding met jezelf aan te gaan. 
 • Je ontdekt hoe je je kunt afstemmen op de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Op welke manier kun je empathisch blijven in interactie: hoe blijf je in verbinding? Wat kan de verbinding breken? Hoe kun je de verbinding herstellen? ...

Trainingsdag 2

Tijdens dag 1 werd de basis gelegd, nu duiken we de diepte in. Het vertrekpunt vormt ons eigen model van de wereld binnen onze zone van controle. Van hieruit ga je de verbinding met jezelf aan. 

 • Hoe kunnen we zelf-veroordeling vertalen naar behoeften en een verbindend verzoek t.a.v. onszelf formuleren?
 • Hoe kun je op een niet-oordelende manier reflecteren op je eigen handelen, successen en falen?
 • Op welke manier ga je vanuit gezonde grenzen in interactie met anderen? 
 • Welke keuzes kun jij maken binnen jouw zone van controle?

Maar wat als de verbinding dreigt verloren te gaan? Hoe kun je op momenten dat je de verbinding met jezelf of je omgeving verliest toch weer kiezen voor verbinding? 

 • Hoe kun je nee zeggen en nee horen op een verbindende manier?
 • Je oefent de 4 stappen om boosheid te uiten en toch in verbinding te blijven.
 • Je krijgt handvatten om met boosheid bij anderen om te gaan. Op welke manier kun je de behoefte achter de boosheid ontdekken?
 • Je ziet in wanneer je toch krachtdadig dient in te grijpen om te beschermen. 

Vraag deze training aan voor je team!

Verbindende Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat.

Marshall Rosenberg