Van moeten naar willen
Training voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Deze training is het resultaat van een intense samenwerking tussen En Route en Domino Coaching. Het bundelen van expertise resulteert in een sterk en dynamisch leerproces waarin je als deelnemer de keuze maakt van moeten naar willen. We bieden praktische hands-on kapstokken om 

 • meer te kunnen denken in mogelijkheden
 • écht keuzes te durven maken.
 • in verbinding te gaan met jezelf en anderen.
 • autonomie te ervaren.
 • te ontdekken waarvoor je staat, waarvoor je gaat.

Dag 1      Vanuit een open geest weten waarvoor je staat

Tijdens de eerste trainingsdag vertrekken we vanuit onze eigen zone van controle. We nemen onze keuzes en de drijfveren achter onze keuzes onder de loep. Je krijgt handvatten aangereikt om met een op groei gerichte mindset nieuwe kansen te ontdekken, ook in moeilijke situaties. In dialoog met anderen ontstaat een rijk leerproces waar groei, kwetsbaarheid en mildheid kan ontstaan om een persoonlijke balans te vinden tussen wat moet en je zou willen.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert de kenmerken van een op groei gerichte mindset kennen.
 • Je ontdekt hoe je je eigen denkpatroon kunt keren van moeten naar willen.
 • Je ziet in dat je altijd een keuze hebt tussen oordelen en leren.
 • Je verwerft inzicht in je persoonlijke waarden om bewuste keuzes te kunnen maken.
 • Je (h)erkent het samenspel van intenties, overtuigingen en jouw kijk op de wereld.
 • Je legt de brug tussen bewust omgaan met je waarden en het bewust stellen van gedrag.

Dag 2     In verbinding met jezelf en anderen vanuit gezonde grenzen

De tweede trainingsdag is erop gericht om vanuit verbinding met jezelf in verbinding te gaan met je omgeving. Het vertrekpunt hiervoor is de magische ruimte tussen mensen: we verkennen de (on)zichtbare of (on)uitgesproken grenzen. Door grenzen te stellen, schep je voor anderen duidelijkheid én voor jezelf persoonlijke ruimte. Het aangeven van grenzen is daarom niet NEE zeggen, maar wel JA zeggen tegen je eigen behoeften. Wat zijn jouw grenzen? Hoe geef je ze aan? En hoe ga je hierover met anderen in gesprek?

Wat mag je verwachten?

 • Je staat stil bij de vraag: wat maakt dat ik al dan niet grenzen aangeef?
 • Je verkent de kenmerken van gezonde grenzen en past ze toe op voor jou relevante situaties.
 • Je gaat in dialoog over jouw grenzen en de onderliggende drijfveren.
 • Je leert nee zeggen én nee aanvaarden op een verbindende manier.
 • Je gaat aan de slag met de bouwstenen van Verbindende Communicatie.
 • Je ontdekt hoe je in verbinding kan blijven met je omgeving ook als je boos bent. 

Dag 3       Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet

De kers op de taart! Vandaag is jouw dagelijkse praktijk het speelveld om de stap te zetten van moeten naar willen. We reflecteren, sturen bij en gaan op zoek naar verdieping: we gaan net een stapje verder in je basishouding gericht op groei, in het beleven van je waarden, in het aangeven en respecteren van je grenzen, want pas dan kun je echt in verbinding gaan met jezelf en anderen.

Wat mag je verwachten?

 • We werpen een ander licht op casussen uit jouw praktijk.
 • Je toetst aangereikte handvatten uit dag 1 en 2 aan de praktijk.
 • We komen tot een synthese: waar ligt het evenwicht tussen moeten en willen?

Schrijf je in!

Antwerpen

 • Dag 1    17 oktober 2019 van 9.30 - 16.30
 • Dag 2   18 oktober 2019 van 9.30 - 16.30
 • Dag 3   15 november 2019 van 9.30 - 12.30

Gent

 • Dag 1   30 januari 2020 van 9.30 - 16.30
 • Dag 2   31 januari 2020 van 9.30 - 16.30
 • Dag 3    6 maart 2020 van 9.30 - 16.30

Kostprijs voor de training: 450,- (incl. lunch)