Subsidies werkbaar werk

via werkbaarheidscheques en verhoging kmo-portefeuille

Werk hebben is belangrijk. Werkbaar werk hebben is nog belangrijker. En Route is jouw partner om de werkbaarheidsgraad in je organisatie te verhogen.

Als een onderneming aandacht heeft voor werkbaar werk, ontstaat een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en gemotiveerder aan de slag, zijn minder vaak ziek, leren continu bij; en werkgevers kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Met de werkbaarheidscheque tot 10.000 € (o.a. vormingen organiseren met 60% tussenkomst door de Vlaamse overheid !), en de verhoging van de kmo-portefeuille met 5.000 €, kunnen ondernemingen (ook uit de social profit sector) steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat is werkbaar werk ?

Werkbaar werk vertrekt vanuit vier basiskenmerken. Werkbaar werk is:

 • werk waarvan je niet overspannen raakt, dit heeft dus te maken met preventie van werkstress
 • werk dat werkplezier verschaft, dit heeft dus te maken met motivatie
 • werk dat kansen biedt op bijblijven, dit heeft dus te maken met leermogelijkheden
 • werk dat voldoende ruimte laat voor gezin en privéleven, dit heeft dus te maken met werk-privébalans

Welke steunmaatregelen zijn er vanuit de Vlaamse overheid ?

Verhoging kmo-portefeuille


Het plafond van de kmo-portefeuille wordt tijdelijk verhoogd, zodat kmo's op een laagdrempelige manier met werkbaar werk aan de slag kunnen gaan.

Met het oog daarop wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van 5.000 € in het specifieke jaar dat het plafond bereikt wordt. De onderneming moet aantonen dat het plafond bereikt is en geeft aan voor welke acties de verhoging benut wordt. Ook ondernemingen die al eerder op het jaar acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben vanuit de kmo-portefeuille en die na het bereiken van het plafond andere acties willen financieren, komen in aanmerking voor de verhoging.

Met de verhoging van de kmo-portefeuille voer je acties uit in het kader van werkbaar werk :

 • stress preventie en aanpak
 • een evenwichtige werk-privé balans
 • motivatie en zich bij het werk betrokken voelen
 • leermogelijkheden, competentie ontwikkeling

De voorwaarden om van de verhoging kmo-portefeuille gebruik te kunnen maken, vind je op de website van de Vlaamse overheid of die van VLAIO.

Werkbaarheidscheques


Als werkgever kan je een scan of meting laten doen om de werkbaarheidsgraad in je organisatie in kaart te brengen. Of je kan ook je actieplan dat resulteert uit de verplichte risico-analyse psychosociale risico's als uitgangspunt gebruiken.

En Route kan jou vervolgens helpen om een verbeterplan op te stellen, en/of om vormingen en trajectbegeleidingen te organiseren, die de werkbaarheidsgraad in je organisatie verhogen. Voor deze vormingen en begeleidingen kan je Vlaamse werkbaarheidscheques gebruiken, of genieten van de verhoging kmo-portefeuille :

  • aanpassingen aan de jobinhoud en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
  • competentieversterking en bijscholingen die noodzakelijk zijn om werkbaar te kunnen werken
  • aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers en leidinggevenden.

De voorwaarden om werkbaarheidscheques te kunnen gebruiken, vind je op de website van de Vlaamse overheid of die van VLAIO.  


Voor ondernemingen in het Brussels Gewest

Ook bij het Brussels Gewest kan je subsidies krijgen voor het organiseren van vormingen. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.

Meer info voor ondernemingen in het Brussels Gewest vind je bij Brussel economie en werkgelegenheid

Praktisch

Contacteer ons voor het opstellen van een aanpak volgens de noden van jouw organisatie. En Route kan jou helpen met

 • verbeterplan opstellen om de werkbaarheid in je organisatie te verhogen
 • vormingen en workshops: competentieontwikkeling, samenwerking, communicatie, stress preventie en mentaal welzijn, veerkracht verhogen, werkdruk verlagen, ….
 • groeitrajecten voor teams

Op basis van jouw wensen en noden, stellen we een offerte op. We leggen je vervolgens de eenvoudige online procedure uit hoe je werkbaarheidscheques of verhoging kmo-portefeuille kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid. Uiteraard kan je voor heel wat van onze vormingen ook de gewone kmo-portefeuille gebruiken, maar de werkbaarheidscheque geeft tot 60 % tussenkomst in de kosten, terwijl de gewone kmo-portefuille slechts 30 % tussenkomst geeft.