Groeien door stress preventie en werkbaar werk

Een traject op maat van jouw organisatie

Dit traject op maat is gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers door stress of burn-out, en het verhogen van veerkracht van je medewerkers en van jezelf als leidinggevende.

De laatste 4 jaren is het aantal langdurig zieken door psychosociale problemen fors gestegen, en door steeds meer chronische stress loopt 28,5% van de Belgische werknemers een risico op een burn-out (bron : studie Securex en KU Leuven 2021). In een reeds krappe arbeidsmarkt is het dus essentieel om in te zetten op stress preventie door werkbaar werk te stimuleren.

Stress preventie en werkbaar werk zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever, leidinggevenden en werknemers. Een werknemer met werkbaar werk heeft meer plezier op het werk, leert meer bij, blijft langer werken, kijkt minder uit naar een andere baan en is minder vaak ziek.

Werkbaar werk en stress preventie hangen onder meer af van onderstaande factoren. Tijdens dit traject op maat zoomen we in op datgene dat voor jouw organisatie nodig is. 

 • de reële werkdruk én de subjectieve werkdruk ervaring
 • taakvariatie
 • autonomie
 • kans om bij te leren
 • emotionele belasting in omgang met collega's, leidinggevende, klanten, leveranciers…
 • fysieke belasting
 • feedback krijgen en geven
 • kunnen deconnecteren en ontspannen
 • ondersteuning door leidinggevenden

Een greep uit de mogelijkheden 

Op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

Stressbeleving en -triggers op de werkvloer

 • Waar relevant staan we eerst stil bij doelen van de organisatie of het team, verwachtingen ten aanzien van elkaar, en het belang van transparantie.
 • We bespreken hoe stress en werkdruk nu ervaren wordt, en bekijken indien beschikbaar de actiepunten uit jullie meest recente risicoanalyse van de psychosociale risico's op het werk.

Stress?!? Wat is dat? 

 • Je krijgt inzicht in het stressmechanisme, en hoe chronische stress mensen op de duur uitput, waardoor ze in een burn-out terecht kunnen komen.
 • Je leert hoe je ernstige stressklachten bij je medewerkers tijdig kan herkennen, hoe je met hen hierover professioneel in gesprek kan gaan, en hoe je samen naar oplossingen kan zoeken. Via reële cases oefen je communicatietechnieken en sleutels voor verandering.

Omgaan met stress bij jezelf, je collega's en je team

 • Uiteraard leer je ook zelf beter met stress omgaan, en zorg dragen voor je eigen mentaal welzijn. We bekijken mogelijkheden om je eigen veerkracht en die van je medewerkers te vergroten.
 • Samen met collega leidinggevenden leer je een plan van aanpak voor werkbaar werk opstellen. Alle hierboven vermelde gebieden kunnen aan bod komen.

Stress-preventie in de dagelijkse praktijk

 • Je krijgt inzicht in de bouwstenen van vertrouwen (oprechtheid, betrouwbaarheid, competentie en zorgzaamheid). Deze worden in relatie gebracht met concrete taken en opdrachten.
 • Je leert om samen met medewerkers een professionele dialoog te hebben en op een verbindende manier te communiceren. Je leert de basistechnieken van feedback geven en krijgen.
 • Je leert omgaan met "lastige" medewerkers, weerstand en conflicten. Je leert nee zeggen met behoud van de relatie. Je draagt zorg voor hen en voor jezelf.

Re-integratie na burn-out

 • We kunnen ook het proces tussen leidinggevende en medewerker faciliteren voor duurzame re-integratie van medewerkers na burn-out. Of hier een aantal belangrijke tips rond geven om herval te vermijden.

Praktische info & inschrijven

Doelgroep

 • Leidinggevenden, HR, directie binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training.
 • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team. 
 • Evaluatie & implementatie: een maand na het traject voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 
 • En Route onderschrijft de deontologie van de Internationale Coach Federatie (ICF)

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.