Krachtige Teams

Hoe kan ons doel verbindend werken?

In team werken is boeiend en verrijkend, maar niet eenvoudig. Teamleden botsen op standpunten die afwijken van hun eigen mening. De manier van werken, van aanpakken, ... verschilt van hoe je het zelf zou doen. Dit heeft impact op de sfeer in de organisatie: collega's klagen, voelen zich niet erkend, ieder doet het op zijn eigen manier. De oorzaak ligt vaak bij onduidelijkheid over de 'bedoeling': dat wat de job reden geeft om te bestaan. De visie van waaruit al het spreken en handelen vertrekt.

Vanuit het model van Wouter Hart, gaan we op zoek naar wat ons (inhoudelijk) in de job verbindt. Wat drijft ons in onze job? Welke meerwaarde willen we bieden aan onze doelgroep / onze cliënten? Waar staan we voor, waar geloven we in? Door te vertrekken vanuit de 'bedoeling' die ons verbindt, komen we tot meer gedeelde beslissingen en positief teamklimaat.

 • Doelgroep: leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Doelgericht in actie!

De slaagkansen van een uitdaging, hoe klein of groot ook, worden in eerste instantie bepaald door een gedeelde visie en het stellen van realistische doelen voor de toekomst. Tijdens deze vorming ga je aan de slag met persoonlijke drijfveren om te komen tot gedeelde doelstellingen van het team en de organisatie. 

Get the vision right and simple is de boodschap!  Tenslotte gaat het team op basis van de voorop gestelde doelstellingen gerichte acties formuleren op korte- en langetermijn. Op basis van een doelen- en actiemuur bepaal je prioriteiten voor jouw team. Deze methodiek is uiterst geschikt om te implementeren in je eigen werking om scherp te focussen, prioriteiten te bepalen en een gedeelde visie van succes te ontwikkelen. 

 • Doelgroep: leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Krachtige teams: sterker dan ooit verbonden

Het doel van deze vorming is samen bouwen aan een positief klimaat in je team. Hoe motiveer je jouw team om meer en beter samen te werken? En hoe draagt het hele team verantwoordelijkheid daarvoor? Door ruimte te scheppen waarin collega's met elkaar in dialoog gaan, zoeken we tijdens deze sessie naar een antwoord op volgende vragen: wat verbindt ons? Wat draagt bij aan een positief klimaat in de organisatie? Wat maakt het moeilijk om vol vertrouwen en veerkracht in het team te staan? Hoe willen we samen 'team' vormen? Wat hebben we nodig om te slagen? Wat houdt ons tegen om dit te bereiken?

Brené Browns inzichten vormen ons vertrekpunt. Zij zoekt naar wat mensen verbindt, naar wat mensen de kracht geeft ten volle te gaan voor waar ze in geloven. In haar bestseller 'De kracht van kwetsbaarheid' geeft ze suggesties waarmee we aan de slag gaan om effectieve veranderingen in het team te bereiken. Hoe worden we als team sterker dan ooit? 

 • Doelgroep: leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

De kracht van grenzen en verantwoordelijkheden

Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk, gaan we dieper in op het samen creëren vanuit een voedingsbodem van vertrouwen. Het uitgangspunt zijn de kenmerken van verantwoordelijkheden, de op te nemen rollen en het afbakenen van grenzen (Anne Linden).

Wat mag je verwachten?

 • Je verwerft inzicht in verschillende soorten grenzen en de impact ervan op samenwerken, vertrouwen en communicatie.
 • Je leert op een verbindende manier (wisselende) verantwoordelijkheden benoemen en hierin grenzen afbakenen.
 • Je krijgt inzicht in wat wel of niet tot je zone van controle behoort en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, de nieuwe kansen die zich voordoen.
 • Doelgroep:  teams, leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)  

Waardering voor je team als basishouding

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de appreciative inquiry en worden oplossingsgerichte vaardigheden geoefend. Je staat stil bij de noden van je team, hoe angst om te falen, perfectionisme, ... tot uiting komen op de werkvloer. Maar vooral leer je hierop anticiperen vanuit een coachende, authentieke houding. Je ontdekt hoe jouw zelf-leiderschap je team kan stimuleren het beste van zichzelf te geven.

 • Doelgroep: leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)  

De kracht van een feedbackcultuur

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar hoe het geven en ontvangen van feedback teams kan inspireren opdat ze zelf verantwoordelijkheid gaan nemen, keuzes maken en met goesting aan het werk gaan. 

Teams die in staat zijn om feedback te vragen, te accepteren, te gebruiken, maar ook te geven, onderscheiden zich door hun verbondenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Ze hebben de moed om uitdagingen aan te gaan, om te winnen maar ook om met tegenslagen om te gaan. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de manier waarop je een feedbackcultuur kunt stimuleren en installeren in je eigen team.  

 • Doelgroep: leidinggevenden, ook middenkader
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Bouwen aan vertrouwen in je team

Het fundament van een succesvol team is de vaardigheid om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en wanneer nodig te herstellen. We doorlopen op een interactieve manier het gedragsmodel van vertrouwen (P. Lencioni) om inzicht te krijgen in het gedrag dat jij en je team stellen om constructief conflicten aan te gaan, betrokkenheid te creëren, verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk succes te boeken.

 • Doelgroep: Teams & leidinggevenden
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

De dynamiek achter pesten

Tijdens deze vorming verwerf je meer inzicht in het fenomeen van pesten en de groepsdynamische aspecten die hierin het verschil maken: rollen, proces van groepsvorming, de macht van de bijstanders, ... Je krijgt handvatten om écht verantwoordelijkheid te nemen om pestsituaties tijdig te (h)erkennen en gepast te reageren. De aanzet wordt gegeven om een plan van aanpak uit te werken opdat je vanuit vertrouwen nee kunt zeggen tegen pesten. 

 • Doelgroep: Teams & leidinggevenden
 • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Sfeerbeelden