Bouwen aan vertrouwen in je team

In verbinding met je team


Deze vorming zoomt in op het scheppen van een sterk klimaat van vertrouwen binnen je team als basisvoorwaarde van een goede samenwerking. De vaardigheid om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en waar nodig te herstellen vormt hierin het uitgangspunt. We doorlopen op een interactieve manier het gedragsmodel van vertrouwen (P. Lencioni) om inzicht te krijgen in het gedrag dat jij en je team stellen om constructief conflicten aan te gaan, betrokkenheid te creëren, verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk succes te boeken. Tijdens deze vorming zetten we actief in op het versterken van vertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheden, en het benoemen van bestaande noden.

Wat mag je verwachten

  • De teamleden krijgen inzicht in de 4 bouwstenen van vertrouwen en wat vertrouwen binnen een professionele context wel of niet kan zijn.
  • Er groeit inzicht dat vertrouwen binnen een team de basis vormt om te komen tot gelijkwaardigheid, het aangaan van 'conflicten', het stimuleren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het formuleren van doelen.
  • De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen model van de wereld, maar ook in dat van anderen. Echte luisterbereidheid wordt gestimuleerd. Ze krijgen handvatten om hier ook écht voor open te staan.
  • Het team krijgt inzicht in wat wel of niet tot de zone van controle behoort en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, de nieuwe kansen die zich voordoen.

Wat ik geef is mezelf

wat ik krijg is vertrouwen

wat jij krijgt is verbinding

Milka Miller - Sies

Praktisch

  • Doelgroep: teams en/of leidinggevenden
  • Duur: 3 uur of 6 uur
  • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.