Het verhaal achter En Route

En Route is vertrouwen op je eigen kompas

Ons uitgangspunt is de autonomie en het groeipotentieel van elke mens. Het moment waarop je als mens inzicht krijgt in wat je drijft, ben je in staat om gezonde keuzes te maken. Met En Route brengen we mensen terug naar hun essentie opdat ze 

 • inzicht verwerven in wat voor hen waarde-vol is
 • autonoom keuzes kunnen maken
 • écht in verbinding kunnen gaan met zichzelf en anderen
 • leren omgaan met grenzen van zichzelf en anderen

En Route is samen onderweg zijn

Welke dynamiek kan ontstaan tussen mensen die samen werken of samen leren? Waaruit bestaat de magische verbinding die ontstaat binnen teams en hen vooruit stuwt tot het moment dat 1 + 1 = 3.  Met En Route begeleiden we teams naar dat moment opdat elke werknemer, elke werkgever, elke leerkracht, elke leerling ...

 • met goesting aan het werk is en blijft leren
 • vol vertrouwen en in verbinding met anderen nieuwe uitdagingen aangaat
 • successen als team kan vieren

En Route is elkaar tegenkomen op een kruispunt

Wat gebeurt er op een kruispunt waar geen afspraken zijn of mensen niet in staat zijn om te communiceren? Met En Route zetten we samen met jou en je team lijnen uit, komen tot afspraken en optimaliseren werkprocessen binnen een veilig kader. Maar bovenal verbinden we mensen opdat ze 

 • in alle omstandigheden in dialoog kunnen blijven gaan
 • de weg durven vragen als ze niet weten hoe of wat
 • vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en in dat van anderen

En Route is het ontdekken van nieuwe wegen

Alle wegen leiden naar, ... Met En Route nodigen we je uit om op een creatieve manier out of the box te denken en nieuwe wegen te bewandelen. We begeleiden jou en je team doorheen dit proces opdat organisaties 

 • in staat zijn om te gaan met hindernissen en veranderingen
 • alternatieve routes durven uit te proberen, durven falen en opnieuw proberen

Sarah De Backer en Marianne Keppens

Sarah is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving.

Als vergelijkende cultuurwetenschapper en ACTP gecertificeerd coach gaat Sarah sinds 2016 en route met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties.

Met een scherpe en meedogenloze blik kijkt Sarah zonder oordeel en grote mildheid naar organisaties, teams, leidinggevenden en vragen van eenieder over datgene dat speelt. Ze helpt in het ontrafelen en helder krijgen van knopen, laat mensen nieuwe en oude mogelijkheden ontdekken en helpt hen in het vinden van oplossingen voor kleine en grote problemen. Dankzij haar vinden teams elkaar terug en ontstaan er fijne momenten van verbinding.

In de lente van 2020 stapte Marianne mee aan boord. Als doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschap voegt zij expertise in cultuurverschil toe aan het verhaal, en een ruime ervaring in interculturele samenwerking. Marianne maakte zich de basisvaardigheden van het coachen en begeleiden van groepen eigen, is gecertifieerd loopbaancoach en verdiepte zich in de inzichten van de Verbindende Communicatie.

De drijvende kracht achter En Route is het vertrouwen in het groeipotentieel van mensen en de magische verbinding die ontstaat als mensen écht gaan samenwerken.

Relevante ervaring in een notendop

Sarah De Backer

 • 2019 Grow - Coach certificatie ICF - coaching square
 • 2018 Root - Coach certificatie ICF - coaching square
 • 2017 Trainer Verbindende Communicatie
 • 2016 Opstart Coaching- en Trainingsorganisatie En Route
 • 2014 Implementatie van Het antipestprogramma KiVa in Vlaanderen i.s.m. de Universiteit vanTürku (Finland)
 • 2013 Implementatie van Visible Learning (J. Hattie)Trainingsprogramma en uitgaven in Vlaanderen
 • 2012 Coördinator Onderwijs-Service en Leefsleutels (tot 2016)
 • 2010 Uitgever (tot 2016)
 • 2008 (Educatief) Auteur (tot heden)
 • 2004 Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid
 • 2003 Pedagogisch en GOK Coördinator onderwijs Stad Gent (tot 2010)
 • 2002 Licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschap aan de UGent met als specialisatie diversiteit en gelijke kansen
 • 2000 Studie verder gezet aan Delhi University
 • 1999 Kandidaat in de Indologie UGent

Marianne Keppens

 • 2021 Certificaat Loopbaancoach - Yourcoach bvba
 • 2020 Start als coach bij En Route
 • 2020 Doctoraat in de Vergelijkende Cultuurwetenschap
 • 2006 - 2020 Wetenschappelijk Medewerker aan het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap - UGent
 • 2014 - 2018 Coördinator India Platform in Bangalore, India
 • 2007 - 2014 Assistent Projectcoördinator van een VLIR UOS Own Initiative project in Karnataka, India
 • 2005 Diploma in Cultural Studies, Centre for the Study of Culture and Society, Bangalore, India
 • 2003 Licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschap aan UGent
 • 2000 Erasmus Indologie in Leiden, Nederland
 • 1999 Kandidaat in de Indologie UGent

Wij gaan en route met...

Ontdek hier enkele organisaties waarmee we samenwerken.