Coachen op het werk

Beginnen met het succes voor ogen

Het coachen van, voor en door werknemers of leidinggevenden, geeft iedere werknemer duurzame groeikansen, zowel professioneel als persoonlijk. Het zorgt ervoor dat ze een vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden enerzijds en in de kracht van de organisatie anderzijds. Coaching vormt immers niet alleen de basis voor het bouwen aan leergemeenschappen waar een open dialoog mogelijk is, het schept tevens een klimaat voor de ontwikkeling van sterke teams die bereid zijn om te groeien, fouten te maken en bij te sturen.

Tijdens deze vormingsdag maak je kennis met de basisvaardigheden van coaching en hands on modellen die je meteen kunt inzetten in de praktijk.

De basishouding als coach

Het vertrekpunt vormt je basishouding als coach: het stimuleren van het zelflerend vermogen van medewerkers waarbij de verantwoordelijkheid en de motivatie in hun handen ligt. Tegelijkertijd inspireer en ondersteun je hen in hun groeiproces. 

Stap voor stap in gesprek

Je leert de opbouw van een coachingsgesprek kennen, de kritische succesfactoren en kantelpunten in gesprek. Maar er is meer: dit inzicht geeft je de mogelijkheid om creatief met coaching om te springen en het in te zetten op de werkvloer, al wandelend, online, ...

Hands on modellen in de praktijk

Om dit in de praktijk mogelijk te maken, ga je aan de slag met kaders die inzoomen op:

  • zelfkennis & competentieontwikkeling
  • Feedback & resultaatgerichtheid
  • Omgaan met weerstand & het wegnemen van barrières

Vaardigheden die ingeoefend worden

  • het borgen van veiligheid en vertrouwen
  • het hanteren van coachingstechnieken om te komen tot nieuwe inzichten
  • het opzetten van een coachplan: leerpunten in de richting van het doel formuleren
  • coachen in uiteenlopende situaties

Je kunt een plant niet dwingen om te groeien.

Je kunt wel de juiste omstandigheden voor groei creëren.

Praktisch

Doelgroep: leidinggevenden, middenkader, maar ook medewerkers en hun teams

Locatie: bij jou op de werkvloer

Laat je inspireren! Artikels en meer