Stresspreventie & werkbaar werk

vorming voor leidinggevenden

De laatste 4 jaren is het aantal langdurig zieken door psychosociale problemen fors gestegen, en door steeds meer chronische stress loopt 28,5% van de Belgische werknemers een risico op een burn-out (bron : studie Securex en KU Leuven 2021). In een reeds krappe arbeidsmarkt is het dus essentieel om in te zetten op stress preventie door werkbaar werk te stimuleren.

Stress preventie en werkbaar werk zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever, leidinggevenden en werknemers. 

Een werknemer met werkbaar werk heeft meer plezier op het werk, leert meer bij, blijft langer werken, kijkt minder uit naar een andere baan en is minder vaak ziek.

Werkbaar werk en stress preventie hangen onder meer af van:

 • de reële werkdruk én de subjectieve werkdruk ervaring
 • taakvariatie
 • autonomie
 • kans om bij te leren
 • emotionele belasting in omgang met collega's, leidinggevende, klanten, leveranciers…
 • fysieke belasting
 • feedback krijgen en geven
 • kunnen deconnecteren en ontspannen
 • ondersteuning door leidinggevenden

Het zijn sleutels die door medewerkers en leidinggevenden kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van het werk, veerkracht en mentaal welzijn te verbeteren. 

Wat mag je verwachten?

 • Je krijgt inzicht in het stressmechanisme, en hoe chronische stress mensen op de duur uitput, waardoor ze in een burn-out terecht kunnen komen.
 • Je leert hoe je ernstige stressklachten bij je medewerkers tijdig kan herkennen, hoe je met hen hierover professioneel in gesprek kan gaan, en hoe je samen naar oplossingen kan zoeken. Via reële cases oefen je communicatietechnieken en sleutels voor verandering.
 • Samen met collega leidinggevenden leer je een plan van aanpak voor werkbaar werk opstellen. Alle hierboven vermelde gebieden kunnen aan bod komen.
 • Uiteraard leer je ook zelf beter met stress omgaan, en zorg dragen voor je eigen mentaal welzijn.
 • Na deze vorming ben je enthousiast om de geleerde methodieken te gaan toepassen.
 • De trainer heeft zelf 37 jaar ervaring als manager in diverse bedrijven, en is gecertificeerd stress- en burn-out coach.

Praktisch

 • Doelgroep: leidinggevenden
 • Max. 25 deelnemers
 • Duur: vorming van 3u
 • Locatie: bij jou op de werkvloer 

Lees ook ons artikel "stress op de werkvloer"

 • Wat heeft vermoeidheid met stress te maken?
 • Waarom ervaren we meer stress?
 • Wat kun je zelf doen?
 • Wat kun je doen als leidinggevende of werkgever?