Conflict Coaching
Breng je team tot ontplooiing 


Met een conflict coaching, ...

 • groeit het team in het omgaan met verschillende meningen en spanningen
 • bouwt het team aan veiligheid en vertrouwen
 • krijgt het team inzicht in het proces van hechten en verbinden
 • gaat het team op een constructieve manier in gesprek over moeilijke thema's
 • toont het team een ├ęchte luisterbereidheid
 • waardeert het team onderlinge verschillen om te komen tot gedragen beslissingen
 • staat het team stil bij de eigen behoeften en die van anderen

Zolang een team geen gezamenlijke conflicten heeft doorgemaakt en geen gedragsnormen heeft vastgesteld, zal het nooit goed presteren. Dus hoe hechter het team, hoe beter de resultaten.  Tuckman, Developmental sequence in small groups

Praktisch

Doelgroep

 • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek: Tijdens dit gesprek bepalen we het thema, de klemtonen en doelstellingen van de team coaching. (duur: 2 uur).
 • Coachingsovereenkomst: Op basis van het intakegesprek wordt een coachingsovereenkomst opgesteld waarin de klemtonen en doelstellingen, de frequentie, de samenstelling van het team, ... zijn opgenomen.
 • Team coaching: Deze vindt op vooraf bepaalde momenten plaats gespreid in de tijd. De frequentie en het aantal sessies wordt afhankelijk van de nood in samenspraak bepaald. Bij de start van de team coaching is er specifiek aandacht voor de beginsituatie en het verder verfijnen van de coachingsvraag.
 • Evaluatie: Elke coachingssessie wordt afgesloten met een kort evaluatiemoment waarin ruimte voorzien is voor reflectie, feedback en eventuele bijsturingen. 
 • En Route onderschrijft de deontologie van de Internationale Coach Federatie (ICF).