Outplacement

Onderweg naar een nieuw begin

"Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en activiteiten om ontslagen werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe job of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. De begeleiding kan in groep of individueel gebeuren en wordt steeds uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, voor rekening van de werkgever." (Federgon)

U kunt in volle vertrouwen een beroep doen op ons door Federgon Certo gecertificeerd outplacementbureau. Iedereen die outplacement volgt bij ons kan rekenen op een persoonlijke en respectvolle aanpak.

Onze aanpak

Bij de meeste outplacementbureau's worden ontslagen medewerkers in groepssessies begeleid. Hierdoor is er vaak te weinig aandacht voor het individu, voor specifieke talenten en competenties. Wij doen uitsluitend outplacementbegeleiding via individuele sessies. Net als bij loopbaancoaching focussen we op de sterktes van elke persoon, samen bepalen we van daaruit de meest geschikte functies en sectoren, en begeleiden we de medewerker persoonlijk bij elke stap in het sollicitatieproces.

Wij bieden outplacementbegeleiding aan bedienden en arbeiders, en zijn gespecialiseerd in outplacement voor middle en senior management, kaderpersoneel, professionals, directieleden. 

Je kan rekenen op onze jarenlange expertise in uiteenlopende HR-domeinen: aanwerving, talentontwikkeling, talent management, leiderschap en change management.


Wim Agsteribbe

Wim Agsteribbe is jouw ervaren outplacementbegeleider. Hij was meer dan 37 jaar lang zelf actief als sales manager, commercieel manager, country manager, general manager en ondernemer. 

Het Traject

We werken in vijf stappen aan je re-integratie op de arbeidsmarkt

01. Kennismaking en steun bij ontslag

Ontslag raakt mensen soms diep. Tijdens een kennismakingsgesprek staan we stil bij de emoties die het ontslag bij je oproept, en helpen jou bij de verwerking ervan. We bekijken samen de redenen van het ontslag en bespreken je verwachtingen van outplacement. Daarna stellen we een programma op om je te begeleiden.

02. Persoonlijke en professionele situatie

In een volgende stap luisteren we naar je persoonlijke geschiedenis. We leren je beter kennen zodat we onze aanpak op jou kunnen afstemmen. We staan stil bij je studiekeuzes en werkervaring.

03. Profiel in kaart brengen

In een derde stap brengen we samen je competenties, kernkwaliteiten, drijfveren, waarden, wensen en expertise in kaart. Van daaruit kunnen we verder op zoek naar een geschikte job en werkomgeving.

04. Loopbaanperspectieven en opmaken loopbaanplan

We vertalen je profiel naar soorten jobs, organisatievormen, sectoren en rollen die bij jou passen. Ook onderzoeken we of je netwerk je kan helpen bij het vinden van een nieuwe job. We verkennen samen de arbeidsmarkt, extra opleidingen, ...

05. Begeleiding van je zoektocht naar een nieuwe job

Heb je een nieuwe job op het oog? Dan helpen we je graag bij het opstellen, updaten of verfijnen van je cv en motivatiebrief. Je krijgt van ons tips over personal branding (jezelf promoten). Als je dat wil bereiden we samen het jobinterview voor en bekijken we wat nodig is om vlot te kunnen starten in je nieuwe job.

Wettelijk verplicht outplacement

  • Je hebt recht op outplacement als je door je werkgever ontslagen werd, en een opzegtermijn of opzeg met verbrekingsvergoeding hebt van ten minstens 30 weken, ongeacht je leeftijd. Het mag dan niet gaan om een ontslag omwille van dringende reden.
  • Ben je ouder dan 45 jaar en heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken, maar was je minstens 1 jaar in dienst van een werkgever in de privésector? Ook dan heb je recht op wettelijk verplicht outplacement.
  • Ook als je contract wegens medische overmacht wordt beëindigd, heb je recht op wettelijk verplicht outplacement. De controlerend geneesheer beslist dan na afloop van een re-integratietraject dat je ongeschikt bent om je functie uit te voeren en dat je niet tijdelijk of definitief naar een andere job kan worden overgeplaatst.
  • Richtte je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel op? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij deze tewerkstellingscel.

Binnen het wettelijk kader duurt een outplacement-traject maximaal 1 jaar of 60 begeleidingsuren.
Outplacement wegens medische overmacht duurt maximaal 3 maanden of 30 begeleidingsuren.

Vrijwillig outplacement

In een aantal situaties kan de werkgever in overleg met de werknemer voorstellen om op vrijwillige basis een outplacement-traject te volgen. Hiervoor maken we een persoonlijk plan op in samenspraak met het bedrijf.