Conflicten, een vloek of een zegen?

en wat ermee te doen?

Overal waar mensen samenwerken, is een voedingsbodem van conflicten. Meer nog, je hebt conflicten nodig om als team te groeien. Het is in veel opzichten net een teken van betrokkenheid. En toch baren conflicten ons ook vaak zorgen omdat ze niet aangepakt of uitgesproken worden en onderhuids blijven sluimeren. Tijdens deze vorming krijg je als leidinggevende of teamlid handvaten om hiermee om te gaan en te kijken welke rol je hierin al dan niet op te nemen hebt.

Wat mag je verwachten?

  • Er groeit inzicht dat vertrouwen binnen een team de basis vormt om te komen tot gelijkwaardigheid, het aangaan van 'conflicten', het stimuleren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het formuleren van doelen. (Bouwstenen van een team - Lencioni)
  • Je leert de kracht van conflict kennen: zonder conflicten kunnen mensen niet ontwikkelen en organisaties niet groeien.
  • Je leert patronen (h)erkennen binnen je werking die al dan niet constructieve conflicten voeden. Welke structuren en spelregels maken het verschil?
  • Hoe maak je (sluimerende) conflicten bespreekbaar en op welke signalen in de onderstroom heb je te letten?
  • Je gaat actief aan de slag met actuele eigen cases om lastige én toch belangrijke gesprekken aan te gaan. Je oefent met tools en gesprekstechnieken die het ombuigen van conflicten mogelijk maken.
  • Vanuit de professionele dialoog plaats je conflicten in een ruimer kader: op welke vraag hebben we een antwoord te geven? Wat is het gedeeld (professioneel) belang? Wat zijn de concrete ervaringen die aanleiding geven tot het conflict? Wat is de persoonlijke dimensie?  

Een conflict is als vuur, het verbindt of verteert.

Sarah De Backer

Praktisch

  • Doelgroep: teams, leidinggevenden, ook middenkader 
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)
  • Locatie: bij jou op de werkvloer of online
Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies