Communicatie

Open en geweldloos communiceren

Communiceren, samen leven, samen werken... loopt niet van een leien dakje. Té vaak spreken we onze verwachtingen niet uit en beluisteren we de noden van anderen onvoldoende. Worden in jouw organisatie hete hangijzers ontweken? Of worden ze enkel in de wandelgangen benoemd? Heerst er een klaagcultuur en voelen mensen zich niet gehoord? De inzichten van M. B. Rosenberg zullen verhelderend zijn voor je team.

"Geweldloze communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat.", aldus Rosenberg. Het model geeft praktische inzichten die we via oefeningen onder de knie krijgen. Wanneer collega's leren en oefenen in geweldloos communiceren, is de basis gelegd voor een organisatieklimaat waarin begrip, SAMEN, vertrouwen en voldoening centraal staan.

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Effecten van communicatie. Waarom zijn er zo vaak misverstanden?

Merk je in jouw team (soms) spanningen en ontevredenheid over (re)acties van collega's? Ligt het moeilijk om sommige zaken uit te spreken zonder hevige emoties uit te lokken? Wordt er fel gediscussieerd zonder dat de collega's er een goed gevoel aan over houden? Begrijpen collega's elkaar vaak niet?

Communiceren zonder misverstanden is een illusie. Maar door inzicht te krijgen in waar die misverstanden vandaan komen, kan de 'schade' beperkt en hersteld worden. Aan de hand van het model van Edwin Hoffman (TOPOI) wordt duidelijk welke elementen in onze taal en in ons denken voor problemen zorgen. We gaan op zoek naar eigen voorbeelden en alternatieven die werken.

  • Doelgroep: teams en hun leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Doelgericht in communicatie

Als leidinggevende kun je de betrokkenheid van mensen vergroten door hen te vertellen wat ze kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Het stellen van heldere doelen is hierin de sleutel om te komen tot constructieve feedback. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op hoe je in functie van de vooropgestelde doelen in gesprek gaat met medewerkers opdat ze in staat zijn om verder te gaan, zich aan te passen, te plannen, zelfstandig te werken op een realistische en afgewogen manier? Hoe kun je medewerkers inzicht geven in wat 'succes' betekent? 

  • Doelgroep: middenkader en leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Wat is de impact van feedback?

Tijdens deze vorming zoomen we in op wat effectieve feedback betekent. Afhankelijk van het functionerings- en taakniveau van de medewerkers ga je op een andere manier feedback geven.  Niet enkel het individu staat centraal, we gaan ook aan de slag met het geven van feedback aan teams. Hierin is het niet alleen belangrijk om oog te hebben voor wat je zegt, maar vooral voor hoe het gehoord wordt door de tegenpartij. Wat zijn de motieven bij het ontvangen van feedback? Willen ze enkel positieve dingen horen? Of toch liever de waarheid of iets waaruit ze kunnen leren? Aan de hand van direct inzetbare tools en gesprekstechnieken gaan we hier actief mee aan de slag. 

  • Doelgroep: middenkader en leidinggevenden
  • Duur: Lezing (2u) / vorming (3u of 6u)

Sfeerbeelden