Vormingen voor onderwijs

Onze teamgerichte vormingen zetten leerkrachten in hun kracht bij het begeleiden van het leerproces van leerlingen. De vormingen vertrekken telkens vanuit de bouwstenen van Verbindende Communicatie. Tijdens de vormingen zoomen we dieper in op 

 • Groepsdynamische processen in de klas
 • Communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders
 • Het creëren van een sterk leerklimaat
 • Het aanpakken van conflicten en pestsituaties

Verschillende vormingen kunnen zowel bij jou op school als online plaatsvinden. Een geplande vorming kan tot 1 week vooraf omgeboekt worden van de werkvloer naar online en omgekeerd.  Aan jou de keuze!

 • Basisvorming Verbindende Communicatie (ook online!)
 • Vaardigheidstraining Verbindende Communicatie
 • In gesprek met ouders (ook online!)
 • Vergaderen vanuit Verbindende Communicatie (ook online!)
 • Open communicatie in je schoolteam
 • De Dynamiek achter pesten (ook online!)
 • Krachtig voor de klas
 • Verbeelding als hefboom voor gedragsverandering
 • Hoe kunnen jongeren uit de spiraal van lastig gedrag stappen?
 • Welke impact kan feedback hebben op leerprestaties?
 • Relationeel vertrouwen opbouwen als basisvoorwaarde
 • In dialoog gaan over leren, leerlingen laten groeien naar autonomie
 • Vier feedbackniveaus volgens de fasen van leren
 • Relatie: vertrouwen opbouwen en potentieel zien
 • Observatie: kwaliteiten en hulpvragen zien
 • Co-creatie: ondersteunen vanuit gelijkwaardigheid
 • Kracht: vertrouwen geven in de toekomst
 • Geef leraren duurzame groeikansen
 • Ga aan de slag met de basishouding van de coach
 • Ontdek de opbouw van een coachingsgesprek
 • Werk met hand ons modellen in de praktijk
 • Zet leerlingen aan hun eigen leer-stuur
 • Basishouding van de coachende leraar
 • Beginnen met het succes voor ogen
 • Coachingsvaardigheden ontwikkelen

Een spel vol gevoelens leert jonge kinderen op een speelse manier praten over wat ze zien, wat ze voelen, wat ze denken en nodig hebben. 

Want stel je voor dat alle kinderen op een verbindende manier met elkaar in gesprek zouden gaan, ... 

Ontdek het spel!