Vormingen voor leerkrachten

Onze teamgerichte vormingen zetten leerkrachten in hun kracht bij het begeleiden van het leerproces van leerlingen. Tijdens de vormingen zoomen we dieper in op 

 • Groepsdynamische processen in de klas
 • Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen, en leerlingen onderling
 • Het creëren van een sterk leerklimaat
 • Oplossingsgericht werken

Krachtig voor de klas

Hoe schep je een klasklimaat waarin geleerd kan worden? Tijdens deze vorming zoeken we naar strategieën om het hoofd koel te houden en om moeilijke situaties efficiënt aan te pakken. Enkele eenvoudige inzichten kunnen een wereld van verschil maken. We bespreken deze principes en gaan op zoek naar voorbeelden: conflicten in en buiten de klas, wat te doen met pesters en gepeste leerlingen? Hoe leren we om respectvol met elkaar om te gaan? Hoe creëren we een leeromgeving voor elk kind in de klas? 

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u)

Open communicatie in je schoolteam

Hoe motiveer je jouw schoolteam om vaker samen te werken? En hoe draagt het hele team verantwoordelijkheid daarvoor? Door ruimte te scheppen waarin leerkrachten en directieleden met elkaar in dialoog gaan, zoeken we tijdens deze sessie naar een antwoord op volgende vragen. Wat verbindt ons? Waar willen we samen naartoe? Wat houdt ons tegen om dit te bereiken? Wat hebben we nodig om te slagen? Het doel van deze sessie is samen bouwen aan een positief klimaat in je schoolteam.

Daarbij vertrekken we vanuit de inzichten van Brené Brown: zij zoekt naar wat mensen verbindt en wat organisaties drijft of in de weg staat om hun missie te verwezenlijken. We starten met het dynamisch model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Dat leert ons om te luisteren naar waar het echt om draait: waar willen we geraken? Waar hebben we behoefte aan? Hoe kunnen we deze behoeften beluisteren en er gehoor aan geven in onze job?

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u)

Feedback als motor van groei en motivatie bij leerlingen

Het ontvangen van feedback heeft een versterkende werking: het stelt iemand in staat om verder te gaan, het zet aan tot nadenken, plannen, aanpassen en heroverwegen. Het stimuleert mensen om zelfstandig te werken op een realistische en afgewogen manier. Tijdens deze vorming gaan we dieper in op hoe we als leerkracht feedback kunnen geven en ontvangen met als doel de leerprestaties, de groei van onze leerlingen te verbeteren. We zoomen in op de relatie tussen feedback en motivatie, hoe je binnen je klas een feedbackcultuur kunt creëren en hoe feedback leerlingen helpt om te zien welke doelen realistisch en haalbaar zijn. 

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u)

Verbeelding als hefboom voor gedragsverandering

Vertrekkend vanuit de basisprincipes van het oplossingsgericht werken, ga je dieper in op de kracht van de verbeelding om te komen tot gedragsverandering. Luisteren, vertellen en het samen ontwerpen van verhalen kan de verbeeldingskracht wakker maken die kinderen nodig hebben om iets te kunnen veranderen in hun gedrag. Je gaat aan de slag met verschillende technieken zoals de wondervraag, schaalvragen, rollenspelen, ... Hierbij is telkens aandacht voor de grondhouding van de begeleider vanuit een oplossingsgericht perspectief. Het 4G schema vormt de rode draad doorheen deze vorming: Gebeurtenis + Gedachte = Gevoel + Gedrag.

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u)

Hoe kunnen jongeren uit de spiraal van lastig gedrag stappen?

Tijdens deze vorming, benaderen we problemen en lastig gedrag vanuit een ander perspectief en gaan we ervan uit dat iedere jongere een bijdrage kan leveren aan de oplossing, hoe gering deze ook is. De jongere wordt m.a.w. eigenaar van de oplossing en de volwassene begeleidt hem tijdens dit zoekproces. Dit werkt niet alleen motiverend, maar zet de jongere ook aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We gaan actief aan de slag met communicatiestrategieën die gericht zijn op verbinden en samenwerken, het aannemen van een empathische houding, een doel voor ogen hebben en meebewegen met de weerstand die bij jongeren kan ontstaan, het belang van supporters en helpers. Interventies en taalgebruik die een oplossingsgerichte kijk stimuleren staan centraal (copingvragen, feedback en complimenten geven).

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO & SO
 • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u) 

Ontdek ook onze vormingen over Communicatie 

Ontdek ook onze vormingen voor Krachtige teams

Laat je inspireren! leuke activiteiten en achtergrondinformatie