Verbindende Communicatie op school

Basisvorming Verbindende Communicatie

Tijdens deze vorming maak je kennis met de bouwstenen van Verbindende Communicatie. Je gaat actief aan de slag met concrete oefeningen en krijgt de kans om je eigen ervaringen af te toetsen aan het model van Verbindende Communicatie. We staan actief stil bij ons waarnemingsvermogen en de valkuil van oordelen, je krijgt een pallet aan gevoelstaal en behoeftetaal aangeboden en zet de eerste stappen in het formuleren van een verzoek. Tenslotte leer je de kenmerken van actief luisteren kennen.  

Praktisch
 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: 3u of 6u
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Vaardigheidstraining Verbindende Communicatie

Verbindend communiceren legt de basis voor een klimaat waar begrip, samen, vertrouwen en voldoening centraal staan. Deze tweedaagse vaardigheidstraining is voor iedereen die wil groeien in zijn manier van communiceren zowel thuis als op het werk. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg vormt het uitgangspunt om het model van Verbindende Communicatie te verkennen. Via actieve en creatieve oefeningen kom je tot praktische inzichten die je meteen kan toepassen binnen je team op school. 

Tijdens deze tweedaagse training gaan we in verbinding met onszelf en de anderen vanuit een respect voor de autonomie van elkeen en het geven van duidelijke boodschappen. We oefenen de vaardigheid van empathisch luisteren en écht te horen wat de ander nodig heeft; de verbindende eerlijkheid en de interne dialoog. Vanuit onze waarnemingen (voorbij het oordeel) gaan we in gesprek over wat we voelen en nodig hebben.  Meer informatie vind je in hier.

Praktisch


 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
 • Duur: 2 dagen
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

In gesprek met ouders

Ontdek hoe Verbindende Communicatie ook werkt in communicatie met ouders! Tijdens deze vorming ga je aan de slag met de methodiek van Verbindende Communicatie om sterke relaties met ouders aan te gaan. Als je vanuit een respectvolle houding in gesprek gaat met ouders over de prestaties, het gedrag, de groei, ... van hun kinderen, zul je ervaren dat je een bondgenootschap aangaat met de ouders. Het gaat niet langer over op het matje roepen of hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden of je te verantwoorden voor genomen beslissingen. Op het moment dat je oordelen achterwege laat, ontstaat er ruimte om te praten over diegene waar het echt over gaat: de leerling. Op een verbindende manier communiceren met ouders, schept nieuwe groeikansen voor je leerlingen. 

Praktisch


 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO, directie
 • Duur: 3 uur
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Vergaderen vanuit Verbindende Communicatie

Vergaderen vraagt tijd. Toch is het een unieke manier om af te stemmen en zinvolle projecten vorm te geven. Wil je inspiratie opdoen over hoe je ervoor kan zorgen dat de focus scherp blijft en deelnemers hun ervaring en expertise inbrengen? Wil je inzicht krijgen in hoe je in een vergadering tot waardevolle acties komt? Wil je op een efficiënte manier tot goede besluiten komen die ook opgevolgd worden?

Verbindende Communicatie zorgt voor impact omdat deelnemers betrokken worden en gemotiveerd blijven. Verbindende Communicatie biedt handvatten om op ieder moment helder te krijgen wat je belangrijk vindt, hierover duidelijk te communiceren en aandachtig te luisteren naar anderen. Het duidelijk en respectvol spreken in combinatie met empathisch luisteren zorgt voor betrokkenheid, vruchtbare uitwisseling en concrete afspraken die meetbare resultaten opleveren.

Praktisch

 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO, directie
 • Duur: 3 uur
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Open communicatie in je schoolteam

Hoe motiveer je jouw schoolteam om vaker samen te werken? En hoe draagt het hele team verantwoordelijkheid daarvoor? Door ruimte te scheppen waarin leerkrachten en directieleden met elkaar in dialoog gaan, zoeken we tijdens deze sessie naar een antwoord op volgende vragen. Wat verbindt ons? Waar willen we samen naartoe? Wat houdt ons tegen om dit te bereiken? Wat hebben we nodig om te slagen? Het doel van deze sessie is samen bouwen aan een positief klimaat in je schoolteam.

Daarbij vertrekken we vanuit de inzichten van Brené Brown: zij zoekt naar wat mensen verbindt en wat organisaties drijft of in de weg staat om hun missie te verwezenlijken. We starten met het dynamisch model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Dat leert ons om te luisteren naar waar het echt om draait: waar willen we geraken? Waar hebben we behoefte aan? Hoe kunnen we deze behoeften beluisteren en er gehoor aan geven in onze job?

Praktisch


 • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO, directie
 • Duur: 3 uur of  uur
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Verbindend Leiderschap

Hoe krijg je mensen vooruit op een manier dat zelf vooruit willen? Hoe zorg je dat de motivatie die elke jonge leerkracht meebrengt vanuit hun opleiding, dit enthousiasme behoudt en verder uitbouwt in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je met je leerkrachtenteam een school maakt waar iedereen graag naartoe komt?  

Verbindend leiderschap is een manier om mensen in hun kracht te zetten. Het is een manier om vanuit de logica van Verbindende Communicatie een werk- en leefomgeving te creëren die het beste in leerkrachten en leerlingen naar boven haalt. Verbindende Communicatie is een taal die ervoor zorgt dat belangrijke boodschappen op een duidelijke en respectvolle manier kunnen gegeven worden. 

Qua besluitvorming geeft Verbindend Leiderschap inspiratie voor het maken van afspraken, het vastleggen van besluiten op een bijzondere manier. 

Praktisch


 • Doelgroep: (coördinerend) directeur, zorgcoördinatoren, technisch adviseur, graadcoördinator of andere leidinggevende functies binnen het onderwijs
 • Duur: 3uur of 6uur
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.

Stephen R. Covey