Teamcoaching

Op een duurzame manier zorg dragen voor je team

Coaching van werknemers of leidinggeven heeft impact op het dagelijks functioneren van medewerkers. Niet enkel het vermogen om te reflecteren op hun eigen handelen groeit, coaching leidt ook tot een verhoogde zelfsturing en betere samenwerking. Gaandeweg groeien ze in open communicatie en meer professionaliteit. Ze krijgen als individu of als team zicht op:

 • hun drijfveren
 • de gemeenschappelijke doelen van de organisatie
 • de dynamieken binnen het team
 • de persoonlijke groei die ze als medewerker of team hebben te maken
 • wat hen ervan weerhoudt om het beste van zichzelf te geven

Met een team coaching, ...

 • schep je groeikansen voor elk teamlid én het team
 • borgt het team de veiligheid en het vertrouwen in elkaar
 • waardeert het team onderlinge verschillen om te komen tot gedragen beslissingen
 • formuleert het team haar eigen doelen
 • krijgt het team inzicht in hoe ze hun doelen willen bereiken
 • en nemen ze hierin hun verantwoordelijkheden 

Waarom een externe teamcoach?

Een externe teamcoach maakt geen deel uit van de organisatie of het team enerzijds, anderzijds is er wel sprake van een grote betrokkenheid bij het team. Als team of organisatie ga je een duurzame relatie aan met de teamcoach die gestoeld is op wederzijds vertrouwen. De teamcoach is door deze rol in staat om vanop een afstand te kijken naar het team, blinde vlekken bloot te leggen, ruimte te creëren om ook moeilijke zaken bespreekbaar te maken. 

Wat is het belang van regelmaat?

Idealiter vindt teamcoaching op regelmatige basis plaats. Dit kan gaan van een maandelijkse frequentie tot drie maal per jaar. Op die manier draag je op een preventieve en kwalitatieve manier bij tot de werking, het welbevinden en functioneren van je team. 

Groeipotentieel is, ...

Mensen zijn als vissen, ze worden zo groot als de kom die je ze geeft.

Of nog beter: als de kom die ze zelf creëren.

Praktisch 

Doelgroep

 • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek: Tijdens dit gesprek bepalen we het thema, de klemtonen en doelstellingen van de team coaching. (duur: 2 uur).
 • Coachingsovereenkomst: Op basis van het intakegesprek wordt een coachingsovereenkomst opgesteld waarin de klemtonen en doelstellingen, de frequentie, de samenstelling van het team, ... zijn opgenomen. 
 • Team coaching: Deze vindt op vooraf bepaalde momenten plaats gespreid in de tijd. De frequentie en het aantal sessies wordt afhankelijk van de nood in samenspraak bepaald. Bij de start van de team coaching is er specifiek aandacht voor de beginsituatie en het verder verfijnen van de coachingsvraag.
 • Evaluatie: Elke coachingssessie wordt afgesloten met een kort evaluatiemoment waarin ruimte voorzien is voor reflectie, feedback en eventuele bijsturingen. 
 • En Route onderschrijft de deontologie van de Internationale Coach Federatie (ICF).