Team coaching
Op een duurzame manier zorg dragen voor je team

Met een team coaching, ...

 • schep je groeikansen voor elk teamlid én het team
 • borgt het team de veiligheid en het vertrouwen in elkaar
 • waardeert het team onderlinge verschillen om te komen tot gedragen beslissingen
 • formuleert het team haar eigen doelen
 • krijgt het team inzicht in hoe ze hun doelen willen bereiken
 • en nemen ze hierin hun verantwoordelijkheden 

Groeipotentieel is, ...

Mensen zijn als vissen, ze worden zo groot als de kom die je ze geeft.

Praktisch 

Doelgroep

 • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek: Tijdens dit gesprek bepalen we het thema, de klemtonen en doelstellingen van de team coaching. (duur: 2 uur).
 • Coachingsovereenkomst: Op basis van het intakegesprek wordt een coachingsovereenkomst opgesteld waarin de klemtonen en doelstellingen, de frequentie, de samenstelling van het team, ... zijn opgenomen. 
 • Team coaching: Deze vindt op vooraf bepaalde momenten plaats gespreid in de tijd. De frequentie en het aantal sessies wordt afhankelijk van de nood in samenspraak bepaald. Bij de start van de team coaching is er specifiek aandacht voor de beginsituatie en het verder verfijnen van de coachingsvraag.
 • Evaluatie: Elke coachingssessie wordt afgesloten met een kort evaluatiemoment waarin ruimte voorzien is voor reflectie, feedback en eventuele bijsturingen. 
 • En Route onderschrijft de deontologie van de Internationale Coach Federatie (ICF).

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving. Als antropologe en ICF - ACTP gecertificeerd coach gaat ze en route met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers.

Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties.