Groeien door verbinding

Een traject op maat van je organisatie

Mensen en teams zijn de motor tot succes voor een organisatie. De impact van goed functionerende teams kan enorm zijn: de teamleden kunnen een hogere werkdruk aan, hebben een grote veranderbereidheid, ervaren meer werkplezier en presteren beter.

Een groep laten evolueren naar een zelfstandig functionerend team waar de teamleden met elkaar overleggen, zichzelf durven tonen, mee willen denken in functie van de organisatie en de klanten... het kan. In dit traject krijgen teams op basis van het zes fasen model van J. Remmerswaal handvatten aangereikt om  hierin als groep te groeien.

Een greep uit de mogelijkheden

op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

1. Zicht op de groep

Het team gaat actief aan de slag met het model van Remmerswaal. Via ervaringsgerichte oefeningen ontdekken ze welke investering het team nodig heeft om tot meer betrokkenheid, vertrouwen en samenwerking te komen. Deze zelfreflectie op het functioneren van het team geeft een antwoord op de vraag: in welke fase moeten we opnieuw investeren om te komen tot een gezonde teamontwikkeling?

2. Rollen & posities in een team

Het team gaat aan de slag met de verschillende rollen die er heersen. Hoe stellen de teamleden zich op? Leidend, volgend, opstandig, meewerkend ... en welke impact heeft dit op het functioneren en de prestaties van het team. Via interactieve oefeningen en inzicht in de Roos van Leary, buigen we negatieve dynamieken om en bouwen we verder op de positieve. Het team oefent vaardigheden om andere posities in te nemen in het team.

3. Normen & omgangsvormen in een team

In deze module staan we bewust stil bij de manier waarop we als team met elkaar omgaan en communiceren. Vertrekkend vanuit de inzichten van Rosenberg in geweldloze communicatie, oefent het team vaardigheden om op een constructieve manier conflicten aan te pakken, om in verbinding te gaan met elkaar en vanuit een empathisch vermogen te communiceren

4. Doelgericht overleggen met je team

Het 3P-model biedt een kader om als team constructief samen te werken en te overleggen. Het team oefent in het voorop stellen en bewaken van inhoudelijke klemtonen tussen Product (aandacht voor de inhoud), Procedure (aandacht voor regels en afspraken) en het Proces (aandacht voor de verhouding tussen deelnemers en de interacties). Deze aanpak stimuleert doelgericht werken en heeft een grote impact op het functioneren van teams.

Praktisch info & inschrijven

Doelgroep

  • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

  • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training. (duur: 2 uur).
  • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team. 
  • Evaluatie & implementatie: een maand na de training voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.