Ter inspiratie, ...

En Route inspireert ook jouw team!

Zorgen voor jezelf 

Zelfzorg betekent dat je een stap terugzet en een relatie met jezelf aangaat. Het vertrekpunt van zelfzorg is het inzicht dat iemand zichzelf medeverantwoordelijk stelt voor de vorm van zijn of haar eigen leven. Het verwijst naar een aantal samenhangende aspecten van zelfwerkzaamheid met het oog op het verwerven van een eigen houding. Met deze houding probeer je aan je leven een welbepaalde vorm te geven aan keuzes en handelingen die je maakt.

Lees verder 

Hoe leren en inspireren een team motiveert ...

Hoe komt het toch dat teams die bestaan uit vaak zeer gedreven, welbespraakte en betrokken mensen meer en meer wankelen. Sommige teams lijken een soort machteloosheid te ervaren die hen verlamt en hen ervan weerhoudt om écht verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun werk en elkaar. Andere teams komen in opstand, ze zijn boos om wat hen wordt aangedaan en doen alles wat nodig is om de huidige situatie aan te klagen. In beide gevallen blijft het gewenste effect meestal uit. Wat is er aan de hand en kan het ook anders?

Lees verder

Ik voel het, dus het is waar ... 

Als emoties een selectie maken van je ervaringen en herinneringen en onderzoek uitsluiten, is dit dan wel de gids om te volgen? Wachten we beter tot de emotie afzwakt of verdwijnt vooraleer stappen te zetten? Wat dan met datgene dat de emotie jou toont? Noch je emoties blindelings volgen, noch ze wegcijferen zijn erg zinvol. Een tussenweg is mogelijk door emoties als fenomeen beter te begrijpen. Als je weet dat emoties onderzoek uitsluiten én je slaagt er in vast te stellen dat emotie in het spel is, kan je de kritische vragen bewust en actief binnenbrengen. 

Lees verder

Wat als toxisch gedrag het nieuwe normaal is? 

Meer en meer groeit het bewustzijn in organisaties dat je niet zomaar voorbij kunt gaan aan gedrag dat echt niet kan. Maar wat is dat 'echt niet kunnen'? En wie of wat bepaalt de grens hierin? Wanneer ga je over de grens? Kunnen we dit zomaar vertalen in voor iedereen geldende wetten en regels? Of is het een individuele kwestie en heeft ieder zijn grens hierin zelf te bepalen? Of iets daar tussen? ...

Lees verder

De fragiliteit van de tussenruimte 

De tussenruimte is de plek waar mensen ogenschijnlijk onzichtbaar zijn verbonden. Het is de ruimte tussen mensen waarin ik me professioneel elke dag beweeg. Soms zoekend naar nieuwe ruimte, soms om het onzichtbare terug zichtbaar te maken, soms om het weefsel te versterken of te herstellen. Elke dag vanuit een vertrouwen dat het net in de tussenruimte is waar we het verschil kunnen maken, waar een zorgvuldigheid van denken, spreken en voelen kan ontstaan. Dankbaar voor al deze bijzondere momenten in teams waarin mensen elkaar vinden, soms vallen om zo samen te komen tot bloei, deel ik graag een stukje van deze magie. ...

Lees verder

Weerstand opheffen of veranderbereidheid vergroten

Kleine en grote veranderingen zijn niet langer weg te denken binnen organisaties. En in de marge van de verandering, ligt de weerstand al op de loer. Hoort dit zo te zijn of kan het ook anders? Is weerstand iets wat te vermijden is en je best kunt negeren of doorbreken? Of is het een onvermijdelijk bijproduct van veranderen? Of is weerstand een soort van energie, een noodzakelijk ingrediënt bij verandering? Hoe kun je de weerstand met de verandering laten verzoenen? Wat zit er achter die weerstand en wat is het risico als je niets doet? ...

Lees verder 

Als ik zoek naar wie ik ben ... 

In de wereld van de zelfhulp, waartoe ook coaches behoren, wordt er wel eens gesproken over ontdekken 'wie je bent', of 'wie je écht bent'. Die zoektocht zou je het antwoord bieden op een hele reeks levensvragen: wat je wil bereiken, hoe je wil leven, welke job de beste is voor jou, welke personen bij jou passen, wat jou gelukkig maakt, … Het zou een leidraad zijn om je leven zelf in handen te nemen en je niet te laten leiden door de wensen en verwachtingen van anderen. 

Lees verder 

Het speelveld van de professional. Speelbal of speler?

Er zijn momenten dat we ons als professional de speelbal voelen van een situatie. We zijn de controle kwijt, verliezen ons in de waan van de dag, of lopen achter de zaken aan zonder mee te zijn. Vaak wijten we dit aan de omstandigheden, de te hoge verwachtingen, collega's of leidinggevenden. En zijn we ervan overtuigd dat we er niets aan kunnen doen. Maar is dat wel zo? Eens de speelbal, altijd de speelbal? Of kun je vanuit je eigen kracht, je eigen mandaat terug een speler worden? Dit artikel gaat over jou als professional, over hoe je het spel (terug) actief kunt meespelen.  

Lees meer

Het verschil zit in de vraag

Het vooruitgaan, het aanpakken van de dingen, to-do lijstjes afvinken, het oplossen van problemen, … En liefst zo snel mogelijk aan het volgende beginnen. Deze gedrevenheid siert werknemers, en toch schuilt hierin ook een gevaar. We dreigen met oplossingen te komen voor problemen die er niet werkelijk toe doen. De werkelijke uitdagingen blijven vaak onbesproken omdat we 'in snelheid willen handelen'. We leggen het foute probleem op tafel, beschrijven verschillende symptomen, bijkomende zaken, dwalen af naar een herinnering van een oud probleem, … En komen tot halve oplossingen.

Lees verder

Een team is meer dan een magische toevalligheid

Kijken naar een team als een levend organisme, betekent dat je verandering en wendbaarheid toelaat. We maken vaak deel uit van diverse soorten teams: een afdeling, een multidisciplinair project team, een werkgroep, ... Teams zijn daarnaast ook al lang niet meer stabiel: mensen komen en gaan, ze groeien en gaan nieuwe uitdagingen aan. Hoe zorg je voor samenwerking in die steeds wisselende teams? Hoe ga je om met de onrust die het vertrek van mensen met zich mee kan brengen? Het kijken naar patronen binnen je team en daarnaar handelen, kan zorgen voor stabiliteit binnen jouw team.

Lees verder

Van spanning naar toxisch gedrag

Gieren hoogoplopende emoties regelmatig door de wandelgangen? Staat het water bij verschillende medewerkers aan de lippen? Sluimeren er (onuitgesproken) conflicten of blijft een oud verhaal de werking domineren?  Of trekt iemand teveel 'macht' naar zich toe? … Het zijn maar enkele vragen die peilen naar spanningen die kunnen leven binnen een organisatie. Het zijn vaak de uitdagingen van de dag, die meer vragen dan een snelle oplossing. Het zijn spanningen die als ze niet aangepakt worden toxisch zijn voor de organisatie, het team en de werking.

Lees verder

Leiderschap in beweging: hoe kun je als leidinggevende wendbaar zijn in onzekerheid? 

Hoe vind je als leidinggevende het evenwicht tussen loslaten en vasthouden? Wat betekent het voor jouw rol om verantwoordelijkheid en eigenschap te geven aan je teams? Hoe begeleid je je team door maatschappelijke en professionele onzekerheden waar je zelf niet altijd vat op hebt? Het antwoord op deze vragen doet beroep op jouw vermogen als leidinggevende om wendbaar te zijn, om onzekerheden te omarmen als noodzakelijk. Het vraagt de durf om echt te zijn, verbinden vanuit verscheidenheid en richting geven vanuit vertrouwen.

Lees verder

Stress op de werkvloer: hoe zit het met jouw energie en stress en die van je collega's?

Steeds meer mensen ervaren ernstige stressklachten, en geven aan dat ze zich vermoeid voelen of minder energie hebben dan vroeger. Misschien ervaar jij dat ook de laatste maanden ? Je klaagt wel eens, maar geeft niet op. Maar hoe kan je beter voor jezelf zorgen, wat is er nodig om terug meer energie te voelen, en hoe ga je om met stress ? Ben je leidinggevende ? Dan is de kans groot dat je je dagelijks afvraagt hoe jij het welzijn van je medewerkers kunt ondersteunen, terwijl de werkdruk steeds toeneemt door niet ingevulde vacatures en noodzakelijke kostenbesparingen.

Lees meer

Hoe ga je om met feedback? Maakt het of kraakt het je?

Overal is te lezen hoe belangrijk het is om binnen een professionele context feedback te geven én te ontvangen. En toch stellen we vast dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is. In dit artikel zoomen we in op hoe je feedback kunt ontvangen. Wat kan de waarde van feedback voor jou zijn? Hoe kun je ermee omgaan zonder te vervallen in verdediging, aanval of wegkijken? Wat kun je doen met feedback die wat ongelukkig is uitgedrukt? Wat heeft het ontvangen van feedback te maken met een professionele houding?

Lees meer

Macht kun je niet gewoon wegdenken

Iedereen is gelijk, dat horen, zeggen en geloven we zo graag. En intrinsiek klopt dat ook wel. En toch, om het met de woorden van George Orwell te zeggen: all animals are equal but some are more equal than others. De verhoudingen door leeftijd, ervaring, sociale status, persoonlijke kenmerken, ... zijn factoren die machtsverhoudingen beïnvloeden en waar we de neiging hebben om er geen of weinig rekening mee te houden. 

Lees meer

Het niet vertelde verhaal

Dit artikel gaat over de impact van ervaringen en gedachten op dat wat je al dan niet doet. Welke dingen wegen soms door, sluimeren op de achtergrond of manifesteren zich in wat je doet en laat? En kan het ook anders? Kun je ervoor kiezen om een ander verhaal te vertellen dat meer aansluit bij wat er gebeurt? 

Lees meer

Geef de zomer alle kansen

Wanneer we aan vakantie denken, dan denken we aan er even tussenuit zijn, weg van het alledaagse, even niets moeten, tot rust komen, ontspannen of dingen doen waar je anders niet toe komt. Allemaal zaken die belangrijk zijn om wat we doen in het dagelijks leven goed en met plezier te blijven doen. De vakantieperiode is voor velen ook een moment om stil te staan en vanop een afstand te kijken naar je werk en dagelijkse leven. De afstand creëert zuurstof en laat je toe om met een frisse blik te kijken. Wat gaat er goed? Wat minder?

Lees meer

Conflicten, een vloek of een zegen?

Slechts weinigen worden gespaard van lastige en toch belangrijke gesprekken. En gelukkig maar! Want hoe uitdagend ook, deze gesprekken zijn nodig om relaties te versterken, nieuwe uitdagingen aan te gaan, onduidelijkheden uit te klaren. En toch, afhankelijk van hoe we hiermee omgaan, nemen ze de vorm aan van een vloek of een zegen. In dit artikel lees je hoe jouw reactie het verschil kan maken in het aangaan van lastige en toch belangrijke gesprekken.

Lees meer

Bij ons gaat alles prima

We hebben het vaak over het functioneren van teams, zaken die belangrijk zijn in een goede samenwerking, hoe het beter kan, hoe problemen aan te pakken, etc. Maar alles begint natuurlijk bij het zien dat er iets beter kan. Om te leren moet je eerst en vooral zien dat er iets te leren valt. De overtuiging dat alles prima verloopt is vaak juist een indicatie dat de samenwerking niet optimaal is.

Lees meer

Wat we kunnen leren uit datgene wat niet werkt

De manier waarop we ons verhouden tot ogenschijnlijk onoplosbare problemen, heeft een invloed op hoe we met uitdagingen omgaan, of niet. Als mensen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en als ze weten dat het benutten van groeipotentieel oefening vraagt, kunnen ze zich de vraag stellen: wat kunnen we leren uit datgene dat niet werkt? Het stellen van de vraag zet een creatieve motor in beweging die je uitnodigt om antwoorden te formuleren die passen bij jou, je team en je organisatie.

Lees meer

De zin en onzin van organisatiestructuren

Tijdens trajecten of vormingen worden we regelmatig geconfronteerd met verzuchtingen in de aard van: hier is geen structuur, iedereen doet maar volgens zijn eigen goeddunken of er zijn eindeloos veel regeltjes en protocollen, er is geen ruimte voor de mensen die hier werken. Beide verzuchtingen hebben een impact op wat we doen of niet doen, op de kwaliteit ervan, op ons welzijn en de samenwerking in het geheel. Waarvoor zijn structuren en procedures zinvol? Maar ook, wanneer zijn ze niet zinvol. 

Lees meer

Herbronnen, is een kwestie van nabijheid

Overkomt het je soms ook dat je de dagen ervaart als een eeuwige sleur? Of je meer piekert dan beslissingen neemt? Herken je het gevoel van energie die wegloopt? Gebeurt het dat je fysiek aanwezig bent, maar met je gedachten en aandacht ergens anders? Stuk voor stuk signalen dat het tijd is om even te herbronnen. Maar wat betekent herbronnen nu precies? 

Lees meer

Daar hebben we geen tijd voor

Wanneer het gaat over communiceren, over zaken die storen in het samenwerken, dan krijg je wel eens de reactie: 'Ja, maar daar hebben wij geen tijd voor. Wij zien elkaar amper tussen het werk door,'

Lees meer

Over terugveren en doorgroeien

De kracht om terug te veren, geeft je de kans om te groeien. Waaraan herken je je eigen veerkracht? Op welke manier kun je deze versterken op momenten waarop stress, vermoeidheid, ziekte, eenzaamheid of andere tegenslagen toeslaan? Lees in dit artikel hoe je ook na drie keer vallen de vierde keer kunt opstaan.

Lees meer

Als collega's samen komen tot groei

Collega's die samen komen tot groei, maken het verschil. In de praktijk zien we dat het net coachende vaardigheden zijn die hierin een doorslaggevende rol spelen. Hoe kun je als mens, werknemer of leidinggevende op een meer coachende manier in je werk staan? 

Lees verder

De Professionele dialoog: professionals aan zet!

Over communicatie tussen collega's is al veel geschreven. Verzuchtingen over gesprekken die nergens toe leiden, onuitgesproken ideeën of bezorgdheden, ... lijken schering en inslag te zijn. In dit artikel lees je over hoe het anders kan.  Ontdek de professionele dialoog die uitnodigt tot participatie, eigenaarschap, meerstemmigheid, maar vooral naar meer professioneel welbevinden. 

Lees verder

Wat staat luisteren in de weg? 

Je eigen verhaal brengen, iemand de woorden uit de mond nemen, advies geven, het zijn allemaal luisterreflexen die het echte luisteren en horen wat gezegd wordt in de weg staan. Luisteren vraagt een bewuste inspanning, het vraagt doorvragen, een onderzoekende houding en stilte. 

Lees verder

Zo ben ik nu eenmaal. Van zijn en verlangen naar worden en doen

Omgaan met mensen, luisteren, empathie, communicatie, ideeën helder overbrengen, omgaan met emoties, ... zijn vaardigheden die je kan leren. Als je kan leren auto rijden of lezen, kan je ook leren luisteren, wachten voor je er iets uit flapt, emoties herkennen en er iets mee doen, verwoorden wat er in je omgaat in plaats van wat er in je omgaat de woorden laten bepalen, ... 

Lees verder

Ik deed het wel voor jou he! Over verantwoordelijkheid opnemen in wat je doet

Het overkomt ons allemaal dat we zaken op ons nemen zonder na te denken of dit wel ten goede komt aan de algemene werking of doelstelling. We maken overwegingen die vertrekken vanuit zorgzaamheid, onzekerheid, enthousiasme of andere menselijke neigingen en houdingen. Menselijk, maar daarom nog niet verstandig of verantwoordelijk. 

Lees verder

Wat met ons team na corona? Dansen of vallen we de toekomst in?

Wat als we met z'n allen weer op kantoor gaan werken of de druk op het onderwijs en de zorg opnieuw haalbaar is. Gaat dan alles weer naar normaal? Lees over het opzetten van een professionele dialoog en het belang van collegiale ondersteuning om mogelijke valkuilen mee te ondervangen. Hoe zorg je ervoor dat je de veerkracht van je team en organisatie borgt?  

Lees verder

Ik mis waardering, maar stoor niemand

Welke rol speelt waardering in het samenwerken? En, wat bedoelen we eigenlijk met waardering? Gaat het om complimenten geven? Elkaar bestoefen of bewieroken? Elkaar voortdurend bedanken? Of is het iets meer dan dat?

Lees verder

Help! Mijn collega gaat door het lint. En ik zwijg, ...

Een collega die door het lint gaat, een giftige mail in je mailbox, een venijnige of sarcastische opmerking, roddels die de ronde doen, pestgedrag, ... Ondanks de impact op medewerkers, het team en de organisatie, laten we het vaak passeren of kijken we de andere kant uit. Hoe komt dat toch? 

Lees verder

Wat je aandacht geeft, groeit!

Ik ging En Route, stap voor stap bouwde ik een rijk verhaal uit dat nog steeds blijft groeien. Na vijf jaar een moment van reflectie, wat heeft gemaakt dat ik kon groeien? Hoe heb ik groeikansen voor En Route gecreëerd? Wat hebben andere mensen hierin mogen en kunnen betekenen? ...

Lees verder

Het belang van de wandelgang

In dit artikel staan we stil bij het belang van de spontane en terloopse interacties me de mensen waar we mee samenwerken. Wat gebeurt er als deze onder druk kopen te staan? Op welke manier dragen ze bij tot het samenwerken? 

Lees verder

Online nog meer in verbinding gaan

Hoe kunnen we loskomen van ons scherm en loslaten opdat we de online omgeving ten volle kunnen benutten om elkaar écht te ontmoeten? Een online meeting gaat immers niet over het kennen van alle digitale trucjes, maar wel over ons: het bouwen van nieuwe verbindingen met elkaar.  

Lees verder

Collega's op afstand

Als crisis is de huidige situatie tijdelijk. In zeker zin tijdelijk, want ze duurt lang en het einde is nog niet in zicht. Het is echter een illusie te denken dat we na de crisis kunnen terugkeren naar hoe het daarvoor was. Wat er ook gebeurt, voortaan zal er meer gebruik gemaakt worden van digitale werkvormen en contacten tussen mensen. 

Lees verder

Voorbij het domino effect: van aangeleerde hulpeloosheid naar daadkracht in teams

Stel je een kleurrijke rij dominostenen voor. Als je ze in een rij ziet, is het een bonte verzameling kleuren met een begin en een einde. Allemaal zijn ze even groot. Ze staan netjes even ver van elkaar. Als een van deze dominostenen valt, is de kans groot dat er ook andere zullen vallen. De ene steen is afhankelijk van de ander, ... Een team is als een rij dominostenen.

Lees verder

Test jezelf: Is loopbaanbegeleiding iets voor jou?

Ik heb het gevoel dat mijn werk niet langer bij me past, ik twijfel of ik kan evolueren naar een leidinggevende functie, ik weet niet precies wat ik wil, ik kan me niet goed ontspannen, ik denk er wel eens aan om iets totaal anders te doen, ... Herken je jezelf in een van deze vragen? Misschien is loopbaanbegeleiding dan iets voor jou.

Lees verder

Tijd voor dialoog, durf en focus

Mensen en teams zijn de motor tot succes voor elke organisatie of onderneming. De impact van goed functionerende teams en werktevredenheid is enorm. Nooit eerder was het zo zichtbaar als nu dat kiezen voor je team meer dan ooit belangrijk is! Hoe kun je als team ook vandaag professioneel en menselijk nabij zijn? 

Lees verder

Wandelcoaching - Al wandelend komen de antwoorden

Hoeveel stappen terug ben jij jezelf voorbij gelopen? Wanneer kwam je voor het laatst jezelf tegen onderweg? In dit artikel deel ik graag kleine, broze momenten die hebben geleid tot grote veranderingen en keuzes in een mensenleven in de schaduw van een boom, op de top van een heuvel of ergens op een bank in het park. Als (team) coach zet ik werknemer, werkgevers en hun teams graag in beweging! Ben je persoonlijk of professioneel op zoek naar nieuwe wegen, lees dan zeker verder. Laat je inspireren! 

Lees verder

Groepsdynamica bij thuiswerk

De thuiswerkende mens is een nieuwe realiteit. Hoe kun je de verbinding met je collega's in stand houden? Wat heb je te doen als leidinggevende of teamleider om je thuiswerkend team te ondersteunen? Maar vooral: op welke manier kan deze ongewone situatie een kans zijn om nieuwe manieren van werken uit te proberen? Hoe zorg je er in deze nieuwe situatie voor dat je leven niet helemaal op zijn kop komt te staan? 

Lees verder

Pesten voorkomen: een gedeelde verantwoordelijkheid

In tegenstelling tot wat we vaak veronderstellen, zijn pesterijen zelden een probleem waarbij de oorzaak enkel ligt bij één individu. In dit artikel zoomen we in op een aantal factoren binnen organisaties die de deur openzetten voor pesten, of niet. Het goede nieuws is dat je als leidinggevende, lid van een team of organisatie impact kunt hebben op pestgedrag.

Lees verder 

Hoe taal mensen kan verbinden, of niet

Taal speelt een cruciale rol in ons leven. Taal werkt verbindend, en toch leidt niet elk gesprek tot meer verbinding. Taal vertelt iets over hoe we naar de wereld kijken, en toch zijn er tal van misverstanden en lijken we elkaar net niet te begrijpen. In dit artikel inspireer ik je graag om na te denken over hoe we taal kunnen gebruiken om te komen tot verbinding.

Lees verder

Hoe roddels je team verzieken en wat je eraan kunt doen

Het lijkt vaak onschuldig, even stoom aflaten over een collega wanneer die er niet bij is. Een alledaagse bezigheid waarbij mensen op zoek gaan naar een bevestiging bij derden over het functioneren van iemand. En toch is het een teken aan de wand en is het minder onschuldig dan op het eerste zicht lijkt. Het is niet meer of minder dan een vorm van roddelen. 

Lees verder

Een jaar vol inspiratie, verbinding en groei

 Als ik vandaag bij de jaarwisseling terugkijk, stel ik vast dat ruimte scheppen om elkaar te inspireren en in verbinding te gaan leidt tot groei in het team en de organisatie. Het zijn basisvoorwaarden om dagelijkse uitdagingen, tegenslagen, veranderingen, ... werkelijk aan te pakken. Lees hieronder over wat ogenschijnlijk klein begint, iets groot in beweging kan zetten.

Lees verder 

Een zondebok in je team

Lees hier wat het nut is van een zondebok. Hoe ontstaat een zondebok in een team en wat is de reden dat een groep het toelaat om iemand de schuld te geven van al wat misloopt. 

Lees verder


Dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden

Elke dag staan we als team voor het nemen van kleine en grote beslissingen. De manier waarop teams en organisaties komen tot besluitvorming, zegt veel over de organisatie cultuur. In dit artikel alvast enkele handvatten die je team kunnen stimuleren om steeds meer te komen tot breed gedragen beslissingen. 

Lees verder

Een waardevol verhaal

Lees hoe creativiteit het ogenschijnlijk onverbondene met elkaar kan verbinden. Verhalen zijn vaak een hefboom om te komen tot inzicht in de eigen waarden, de waarden van het team of de organisatie. De kracht van een waardevol verhaal lees je hier, ...

Lees verder 

Feiten en fabels over coaching, ...

Zijn coaches de moderne guru's? Staan ze naast je in cheerleader uniform of zijn het eigenlijk psychotherapeuten? En mag iedereen zichzelf zomaar coach noemen? Over coaching gaan er wel degelijk een heleboel feiten en fabeltjes heen en weer. Ik help de grootste misverstanden graag uit de weg! 

Lees verder

Stop pesten! Ook op het werk

Maar liefst 1 op 4 werknemers krijgt te maken met pestgedrag. Vaak is pestgedrag een uiting van problemen rond communicatie, taak duidelijkheid, leiderschap, ... binnen organisaties. In dit artikel staan we stil bij een aantal gevolgen van pesten en nodigen we je uit om het probleem echt aan te pakken. 

Lees verder

Over-bruggen met Verbindende Communicatie

Communicatie is vaak het grote antwoord op conflicten, weerstanden, roddelcultuur, ... maar is het voldoende? Soms lijkt communicatie te bestaan uit het uitwisselen van woorden, maar begrijpen we elkaar dan ook echt? Ontdek hoe jij het verschil kunt maken!

Lees verder 

Stel je voor dat veranderen een synoniem is voor verankeren, ...

Als het over verandering gaat, zoeken we vaak heil in grote theorieën en lijken we het vanzelfsprekende over het hoofd te zien. Want zou het kunnen dat ieder van ons vandaag het verschil kan maken? Zou het kunnen dat als iedere werknemer of leidinggevende getuigt van vakmanschap en daar trots op is, dat we kunnen spreken van verandering? Zou het kunnen dat het zo eenvoudig is?

Lees verder 

Bevlogenheid: een beschermende factor voor burn-out

Kan bevlogenheid de beschermende factor voor bun-out zijn? Stel je voor, ... We verkennen de eigenschappen van bevlogenheid als positieve tegenhanger van burn-out. We nemen de kritische succesfactoren onder de loep en gaan op zoek naar waar je als leidinggevende, werknemer of team het verschil kunt maken.

Lees verder

Diversiteit als hefboom

Wanneer doet verschil ertoe? Lees hoe je de diversiteit binnen je team, je organisatie, je cliënteel kunt aanwenden als hefboom. Ontdek hoe diversiteit een voorwaarde is om te komen tot co-creatieve innovatie en weloverwogen besluitvorming.

Lees verder

Een conflict is als een ruwe diamant

Conflicten, vaak lopen we ervoor weg. En toch zijn conflicten onlosmakelijk verbonden aan samenwerken en zijn ze tevens nuttig. De manier waarop je al dan niet met conflicten omgaat, heeft een grote impact op de werksfeer, de werkdruk en de resultaten. 

Lees verder

Maak de switch: van oordelen naar leren

Stel dat we niet langer zoeken naar het juiste antwoord, maar wel naar de juiste vragen? Stel dat de kracht in de vraag zit en niet in het antwoord? Stel dat we in staat zouden zijn om te denken voorbij ons oordeel? Welke impact zou dat hebben op de manier waarop we omgaan met nieuwe uitdagingen en problemen? 

lees verder

Het DNA van een teamspeler: bescheiden, gedreven en slim

Elk team bestaat uit individuen met hun eigen vaardigheden, persoonlijkheid, visie, ... En toch delen de leden van een sterk team meer dan een gelijkgezinde teamcultuur. Wat is de impact van een teamspeler die bescheiden, gedreven en sociaal slim is? 

lees verder

De val van de superheld

Ontdek hier hoe een mindset gericht op groei het verschil kan maken voor je organisatie, leidinggevende en teams. 

Lees verder

Durf ontsporen!

Ontdek hefbomen om te komen tot verandering. Ga op zoek naar kleine successen! Durf te spiegelen en te veranderen vanuit visie en verbondenheid!

Lees verder

Horen, zien en Luisteren

Onderzoek de weerstand in je organisatie en je team. Sta stil bij je eigen weerstand en groei als team écht door verandering! Verandering is een fase met oneindig veel groeikansen als je durft te horen, te zien en te praten met elkaar. 

Lees verder

Spiegelingen voor een sterk team

Durf je team te spiegelen en ontdek waar het beter kan! Ga aan de slag met de bouwstenen van een team! Ze vormen het vertrekpunt van elk sterk team!

Lees verder

En Route neemt deel aan the Education Ventures Visit in India

Deze Ventures Visit aan India, georganiseerd door het India Platform (verbonden aan de UGent), brengt onderwijsexperten uit Vlaanderen en India samen. Het is de voedingsbodem voor boeiende samenwerkingen, interacties en uitwisseling van expertise. 

Lees verder

Literatuur die inspireert

Ontdek hier enkele inspirerende boeken die je verder op weg zetten.