Ter inspiratie, ...

En Route inspireert ook jouw team!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een artikel ter inspiratie!

Als collega's samen komen tot groei

Collega's die samen komen tot groei, maken het verschil. In de praktijk zien we dat het net coachende vaardigheden zijn die hierin een doorslaggevende rol spelen. Hoe kun je als mens, werknemer of leidinggevende op een meer coachende manier in je werk staan? 

Lees verder

De Professionele dialoog: professionals aan zet!

Over communicatie tussen collega's is al veel geschreven. Verzuchtingen over gesprekken die nergens toe leiden, onuitgesproken ideeën of bezorgdheden, ... lijken schering en inslag te zijn. In dit artikel lees je over hoe het anders kan.  Ontdek de professionele dialoog die uitnodigt tot participatie, eigenaarschap, meerstemmigheid, maar vooral naar meer professioneel welbevinden. 

Lees verder

Wat staat luisteren in de weg? 

Je eigen verhaal brengen, iemand de woorden uit de mond nemen, advies geven, het zijn allemaal luisterreflexen die het echte luisteren en horen wat gezegd wordt in de weg staan. Luisteren vraagt een bewuste inspanning, het vraagt doorvragen, een onderzoekende houding en stilte. 

Lees verder

Zo ben ik nu eenmaal. Van zijn en verlangen naar worden en doen

Omgaan met mensen, luisteren, empathie, communicatie, ideeën helder overbrengen, omgaan met emoties, ... zijn vaardigheden die je kan leren. Als je kan leren auto rijden of lezen, kan je ook leren luisteren, wachten voor je er iets uit flapt, emoties herkennen en er iets mee doen, verwoorden wat er in je omgaat in plaats van wat er in je omgaat de woorden laten bepalen, ... 

Lees verder

Ik deed het wel voor jou he! Over verantwoordelijkheid opnemen in wat je doet

Het overkomt ons allemaal dat we zaken op ons nemen zonder na te denken of dit wel ten goede komt aan de algemene werking of doelstelling. We maken overwegingen die vertrekken vanuit zorgzaamheid, onzekerheid, enthousiasme of andere menselijke neigingen en houdingen. Menselijk, maar daarom nog niet verstandig of verantwoordelijk. 

Lees verder

Wat met ons team na corona? Dansen of vallen we de toekomst in?

Wat als we met z'n allen weer op kantoor gaan werken of de druk op het onderwijs en de zorg opnieuw haalbaar is. Gaat dan alles weer naar normaal? Lees over het opzetten van een professionele dialoog en het belang van collegiale ondersteuning om mogelijke valkuilen mee te ondervangen. Hoe zorg je ervoor dat je de veerkracht van je team en organisatie borgt?  

Lees verder

Ik mis waardering, maar stoor niemand

Welke rol speelt waardering in het samenwerken? En, wat bedoelen we eigenlijk met waardering? Gaat het om complimenten geven? Elkaar bestoefen of bewieroken? Elkaar voortdurend bedanken? Of is het iets meer dan dat?

Lees verder

Help! Mijn collega gaat door het lint. En ik zwijg, ...

Een collega die door het lint gaat, een giftige mail in je mailbox, een venijnige of sarcastische opmerking, roddels die de ronde doen, pestgedrag, ... Ondanks de impact op medewerkers, het team en de organisatie, laten we het vaak passeren of kijken we de andere kant uit. Hoe komt dat toch? 

Lees verder

Wat je aandacht geeft, groeit!

Ik ging En Route, stap voor stap bouwde ik een rijk verhaal uit dat nog steeds blijft groeien. Na vijf jaar een moment van reflectie, wat heeft gemaakt dat ik kon groeien? Hoe heb ik groeikansen voor En Route gecreëerd? Wat hebben andere mensen hierin mogen en kunnen betekenen? ...

Lees verder

Het belang van de wandelgang

In dit artikel staan we stil bij het belang van de spontane en terloopse interacties me de mensen waar we mee samenwerken. Wat gebeurt er als deze onder druk kopen te staan? Op welke manier dragen ze bij tot het samenwerken? 

Lees verder

Online nog meer in verbinding gaan

Hoe kunnen we loskomen van ons scherm en loslaten opdat we de online omgeving ten volle kunnen benutten om elkaar écht te ontmoeten? Een online meeting gaat immers niet over het kennen van alle digitale trucjes, maar wel over ons: het bouwen van nieuwe verbindingen met elkaar.  

Lees verder

Collega's op afstand

Als crisis is de huidige situatie tijdelijk. In zeker zin tijdelijk, want ze duurt lang en het einde is nog niet in zicht. Het is echter een illusie te denken dat we na de crisis kunnen terugkeren naar hoe het daarvoor was. Wat er ook gebeurt, voortaan zal er meer gebruik gemaakt worden van digitale werkvormen en contacten tussen mensen. 

Lees verder

Voorbij het domino effect: van aangeleerde hulpeloosheid naar daadkracht in teams

Stel je een kleurrijke rij dominostenen voor. Als je ze in een rij ziet, is het een bonte verzameling kleuren met een begin en een einde. Allemaal zijn ze even groot. Ze staan netjes even ver van elkaar. Als een van deze dominostenen valt, is de kans groot dat er ook andere zullen vallen. De ene steen is afhankelijk van de ander, ... Een team is als een rij dominostenen.

Lees verder

Test jezelf: Is loopbaanbegeleiding iets voor jou?

Ik heb het gevoel dat mijn werk niet langer bij me past, ik twijfel of ik kan evolueren naar een leidinggevende functie, ik weet niet precies wat ik wil, ik kan me niet goed ontspannen, ik denk er wel eens aan om iets totaal anders te doen, ... Herken je jezelf in een van deze vragen? Misschien is loopbaanbegeleiding dan iets voor jou.

Lees verder

Tijd voor dialoog, durf en focus

Mensen en teams zijn de motor tot succes voor elke organisatie of onderneming. De impact van goed functionerende teams en werktevredenheid is enorm. Nooit eerder was het zo zichtbaar als nu dat kiezen voor je team meer dan ooit belangrijk is! Hoe kun je als team ook vandaag professioneel en menselijk nabij zijn? 

Lees verder

Wandelcoaching - Al wandelend komen de antwoorden

Hoeveel stappen terug ben jij jezelf voorbij gelopen? Wanneer kwam je voor het laatst jezelf tegen onderweg? In dit artikel deel ik graag kleine, broze momenten die hebben geleid tot grote veranderingen en keuzes in een mensenleven in de schaduw van een boom, op de top van een heuvel of ergens op een bank in het park. Als (team) coach zet ik werknemer, werkgevers en hun teams graag in beweging! Ben je persoonlijk of professioneel op zoek naar nieuwe wegen, lees dan zeker verder. Laat je inspireren! 

Lees verder

Groepsdynamica bij thuiswerk

De thuiswerkende mens is een nieuwe realiteit. Hoe kun je de verbinding met je collega's in stand houden? Wat heb je te doen als leidinggevende of teamleider om je thuiswerkend team te ondersteunen? Maar vooral: op welke manier kan deze ongewone situatie een kans zijn om nieuwe manieren van werken uit te proberen? Hoe zorg je er in deze nieuwe situatie voor dat je leven niet helemaal op zijn kop komt te staan? 

Lees verder

Pesten voorkomen: een gedeelde verantwoordelijkheid

In tegenstelling tot wat we vaak veronderstellen, zijn pesterijen zelden een probleem waarbij de oorzaak enkel ligt bij één individu. In dit artikel zoomen we in op een aantal factoren binnen organisaties die de deur openzetten voor pesten, of niet. Het goede nieuws is dat je als leidinggevende, lid van een team of organisatie impact kunt hebben op pestgedrag.

Lees verder 

Hoe taal mensen kan verbinden, of niet

Taal speelt een cruciale rol in ons leven. Taal werkt verbindend, en toch leidt niet elk gesprek tot meer verbinding. Taal vertelt iets over hoe we naar de wereld kijken, en toch zijn er tal van misverstanden en lijken we elkaar net niet te begrijpen. In dit artikel inspireer ik je graag om na te denken over hoe we taal kunnen gebruiken om te komen tot verbinding.

Lees verder

Hoe roddels je team verzieken en wat je eraan kunt doen

Het lijkt vaak onschuldig, even stoom aflaten over een collega wanneer die er niet bij is. Een alledaagse bezigheid waarbij mensen op zoek gaan naar een bevestiging bij derden over het functioneren van iemand. En toch is het een teken aan de wand en is het minder onschuldig dan op het eerste zicht lijkt. Het is niet meer of minder dan een vorm van roddelen. 

Lees verder

Een jaar vol inspiratie, verbinding en groei

 Als ik vandaag bij de jaarwisseling terugkijk, stel ik vast dat ruimte scheppen om elkaar te inspireren en in verbinding te gaan leidt tot groei in het team en de organisatie. Het zijn basisvoorwaarden om dagelijkse uitdagingen, tegenslagen, veranderingen, ... werkelijk aan te pakken. Lees hieronder over wat ogenschijnlijk klein begint, iets groot in beweging kan zetten.

Lees verder 

Een zondebok in je team

Lees hier wat het nut is van een zondebok. Hoe ontstaat een zondebok in een team en wat is de reden dat een groep het toelaat om iemand de schuld te geven van al wat misloopt. 

Lees verder


Dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden

Elke dag staan we als team voor het nemen van kleine en grote beslissingen. De manier waarop teams en organisaties komen tot besluitvorming, zegt veel over de organisatie cultuur. In dit artikel alvast enkele handvatten die je team kunnen stimuleren om steeds meer te komen tot breed gedragen beslissingen. 

Lees verder

Een waardevol verhaal

Lees hoe creativiteit het ogenschijnlijk onverbondene met elkaar kan verbinden. Verhalen zijn vaak een hefboom om te komen tot inzicht in de eigen waarden, de waarden van het team of de organisatie. De kracht van een waardevol verhaal lees je hier, ...

Lees verder 

Feiten en fabels over coaching, ...

Zijn coaches de moderne guru's? Staan ze naast je in cheerleader uniform of zijn het eigenlijk psychotherapeuten? En mag iedereen zichzelf zomaar coach noemen? Over coaching gaan er wel degelijk een heleboel feiten en fabeltjes heen en weer. Ik help de grootste misverstanden graag uit de weg! 

Lees verder

Stop pesten! Ook op het werk

Maar liefst 1 op 4 werknemers krijgt te maken met pestgedrag. Vaak is pestgedrag een uiting van problemen rond communicatie, taak duidelijkheid, leiderschap, ... binnen organisaties. In dit artikel staan we stil bij een aantal gevolgen van pesten en nodigen we je uit om het probleem echt aan te pakken. 

Lees verder

Over-bruggen met Verbindende Communicatie

Communicatie is vaak het grote antwoord op conflicten, weerstanden, roddelcultuur, ... maar is het voldoende? Soms lijkt communicatie te bestaan uit het uitwisselen van woorden, maar begrijpen we elkaar dan ook echt? Ontdek hoe jij het verschil kunt maken!

Lees verder 

Stel je voor dat veranderen een synoniem is voor verankeren, ...

Als het over verandering gaat, zoeken we vaak heil in grote theorieën en lijken we het vanzelfsprekende over het hoofd te zien. Want zou het kunnen dat ieder van ons vandaag het verschil kan maken? Zou het kunnen dat als iedere werknemer of leidinggevende getuigt van vakmanschap en daar trots op is, dat we kunnen spreken van verandering? Zou het kunnen dat het zo eenvoudig is?

Lees verder 

Bevlogenheid: een beschermende factor voor burn-out

Kan bevlogenheid de beschermende factor voor bun-out zijn? Stel je voor, ... We verkennen de eigenschappen van bevlogenheid als positieve tegenhanger van burn-out. We nemen de kritische succesfactoren onder de loep en gaan op zoek naar waar je als leidinggevende, werknemer of team het verschil kunt maken.

Lees verder

Diversiteit als hefboom

Wanneer doet verschil ertoe? Lees hoe je de diversiteit binnen je team, je organisatie, je cliënteel kunt aanwenden als hefboom. Ontdek hoe diversiteit een voorwaarde is om te komen tot co-creatieve innovatie en weloverwogen besluitvorming.

Lees verder

Een conflict is als een ruwe diamant

Conflicten, vaak lopen we ervoor weg. En toch zijn conflicten onlosmakelijk verbonden aan samenwerken en zijn ze tevens nuttig. De manier waarop je al dan niet met conflicten omgaat, heeft een grote impact op de werksfeer, de werkdruk en de resultaten. 

Lees verder

Maak de switch: van oordelen naar leren

Stel dat we niet langer zoeken naar het juiste antwoord, maar wel naar de juiste vragen? Stel dat de kracht in de vraag zit en niet in het antwoord? Stel dat we in staat zouden zijn om te denken voorbij ons oordeel? Welke impact zou dat hebben op de manier waarop we omgaan met nieuwe uitdagingen en problemen? 

lees verder

Het DNA van een teamspeler: bescheiden, gedreven en slim

Elk team bestaat uit individuen met hun eigen vaardigheden, persoonlijkheid, visie, ... En toch delen de leden van een sterk team meer dan een gelijkgezinde teamcultuur. Wat is de impact van een teamspeler die bescheiden, gedreven en sociaal slim is? 

lees verder

De val van de superheld

Ontdek hier hoe een mindset gericht op groei het verschil kan maken voor je organisatie, leidinggevende en teams. 

Lees verder

Durf ontsporen

Ontdek hefbomen om te komen tot verandering. Ga op zoek naar kleine successen! Durf te spiegelen en te veranderen vanuit visie en verbondenheid!

Lees verder

Horen, zien en Luisteren

Onderzoek de weerstand in je organisatie en je team. Sta stil bij je eigen weerstand en groei als team écht door verandering! Verandering is een fase met oneindig veel groeikansen als je durft te horen, te zien en te praten met elkaar. 

Lees verder

Spiegelingen voor een sterk team

Durf je team te spiegelen en ontdek waar het beter kan! Ga aan de slag met de bouwstenen van een team! Ze vormen het vertrekpunt van elk sterk team!

Lees verder

Goed begonnen, ...

Ontdek hieronder leuke activiteiten om het schooljaar sterk in te zetten. Laat kinderen en jongeren op een veilige manier kennis maken met elkaar; laat ze ontdekken dat er in een groep veel verschillen, maar ook gelijkenissen zijn; laat ze werken aan een positieve sfeer in de groep; laat ze luisteren naar elkaar; ...

Lees verder

En Route neemt deel aan the Education Ventures Visit in India

Deze Ventures Visit aan India, georganiseerd door het India Platform (verbonden aan de UGent), brengt onderwijsexperten uit Vlaanderen en India samen. Het is de voedingsbodem voor boeiende samenwerkingen, interacties en uitwisseling van expertise. 

Lees verder

Literatuur die inspireert

Ontdek hier enkele inspirerende boeken die je verder op weg zetten.