Over-bruggen met Verbindende Communicatie

Ontdek hoe jij het verschil kan maken

Communicatie is vaak het grote antwoord op conflicten, weerstanden, roddelcultuur, ... maar is het voldoende? Soms lijkt communicatie te bestaan uit het uitwisselen van woorden, maar begrijpen we elkaar dan ook echt?

De kracht van het eigen gelijk

Communicatie zonder verbinding is een dovemansgesprek. Elkeen gaat op zoek naar het eigen gelijk. Grote woorden, luide roepers of ijzersterke veralgemeningen winnen meestal deze strijd. De impact hiervan blijft niet uit! De kans is groot dat de strijd nog heviger wordt om het eigen gelijk in stand te houden. Hieruit ontstaat een onderhuidse roddelcultuur met zijn eigen wetten en regels, ... In dit artikel gaan we dieper in op hoe je als organisatie, als leidinggevende of als teamlid met zo'n situatie kunt omgaan.

Wat is waardevol voor jou?

In verbinding gaan met jezelf is het vertrekpunt. Om in verbinding met jezelf te kunnen communiceren, is het nodig dat je inzicht hebt in je eigen gedachten, gevoel en fysieke reacties. Vanuit dat inzicht kun je jezelf de vraag stellen wat je nodig hebt, wat je zelf belangrijk vindt. Je schept als het ware een fundering, een stevige ondergrond van waaruit je in verbinding kunt gaan met anderen. Vanuit deze basis kun je je eigen gedrag en handelen gaan bijsturen. Wanneer je eigen verhaal helder is, zul je merken dat je oprecht kunt openstaan naar anderen toe. Je grenzen zullen duidelijk worden en je hoeft geen hoge muren meer op te bouwen om ze te beschermen. Wel integendeel: inzicht in jezelf maakt het mogelijk om in communicatie te gaan over je grenzen, je gedachten, je gevoel, je behoeften en noden.

In verbinding met je omgeving

Wanneer je echt in verbinding gaat met je omgeving, ben je in staat om te luisteren naar wat echt gezegd wordt en met al je zintuigen waar te nemen zonder vooraf te vervallen in oordelen of veralgemeningen. Luisteren is meer dan alleen de woorden horen, het gaat ook over het aanvoelen van de sfeer, het waarnemen van lichamelijke reacties bij jezelf en anderen. Hierover in gesprek gaan met anderen, is het begin van elke verbinding. Het stellen van vragen, durven doorvragen naar de perceptie van anderen kan je blik hierin verruimen en een nieuw verrijkend licht werpen op je eigen kijk. Op die manier ontstaat ruimte om te verstaan wat er gezegd wordt en te voelen wat dat met je doet. Het doorvragen, in plaats van het poneren van besluiten of oplossingen, zorgt ervoor dat er zuurstof ontstaat tussen jou en de anderen.

In Interactie

Het stellen van vragen helpt je de ander beter te begrijpen, je ontdekt wat er leeft bij de ander. Je geeft ruimte aan de ander om zichzelf te mogen zijn, je nodigt de ander uit om in eerste instantie in verbinding te gaan met zichzelf. Hier tegenover staat de drang om onze eigen mening of visie naar voren te brengen. De kans is groot dat je dan belandt in een welles nietes discussie en elke verbinding verliest, ook met jezelf om je grote gelijk te halen. Stel je voor dat je bereid bent om een idee dat met grote woorden als enige waarheid op tafel wordt gelegd te bevragen? Zou het kunnen dat je net door echt luisterbereid te zijn en door te vragen de consequenties, valkuilen, sterke punten, ... van een voorstel in kaart kunt brengen zonder in gevecht te gaan of in de wandelgangen een nieuwe discussie te starten?

Wanneer je op een rustige manier je observaties beschrijft en hierin je gevoelens erkent en benoemt, schept dat vaak duidelijkheid en creëer je een mooie dynamiek. Vanuit het erkennen van je eigen gevoelens, ben je beter in staat de gevoelens van anderen te erkennen en te komen tot een verbindend gesprek. Vanuit deze dynamiek worden grenzen tussen mensen ook zichtbaar. Echt contact gebeurt daar waar je een evenwicht vindt, waar je de ander uitnodigt om vanuit een gelijkwaardige relatie te vertellen hoe hij/zij de situatie ervaart, wat hij daarbij voelt en nodig heeft. Wanneer je die grens tussen mensen overschrijdt door te adviseren, te corrigeren, medelijden of te overtreffen, ontneem je je gesprekspartner de kans om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken. En dat is het moment waarop gezonde grenzen muren worden, waarop begrip verdwijnt en het eigen gelijk de overhand neemt.

Door-breken

Durf met andere woorden de vicieuze cirkel te doorbreken en ga in verbinding met jezelf, je omgeving en de ander. Laat jezelf niet verleiden door je eigen gelijk of je eigen oordeel. Wees nieuwsgierig naar wat de ander echt te vertellen heeft en maak echt verschil. 

Sarah De Backer

In verbinding gaan doe je elke dag op nietszeggende momenten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.