Groeien door leiderschap

Een traject op maat van jouw organisatie

Organisaties die handelen vanuit coachend, authentiek leiderschap, creëren een hogere medewerkersbetrokkenheid en zijn succesvoller in het behalen van doelstellingen en resultaten. De leidinggevenden binnen de organisatie gaan tijdens dit traject de uitdaging aan om op een authentieke en kwetsbare manier leiding te geven.

Leidinggevenden die inzien dat druk-druk strategieën grote valkuilen met zich meedragen, stimuleren niet langer uitputting als statussymbool en stress als leefstijl. Als er binnen je organisatie ruimte ontstaat om te falen en hiermee vanuit (zelf)compassie om te gaan, schep je ruimte voor creativiteit en innovatie. Als je team weet wat succes betekent en hoe ze dit kunnen realiseren, geef je hen de kans het beste van zichzelf te geven. Vertrekkend vanuit concrete cases reiken we tijdens dit traject zowel inzichten als inhouden aan waarmee je meteen aan de slag kunt met je team.


Een greep uit de mogelijkheden

op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

1. Mind the gap: de waardenkloof overbruggen

Je brengt de streef- en praktijkwaarden van jezelf en je organisatie in beeld. Je ontdekt hoe het op elkaar afstemmen van praktijkwaarden en verwachtingen de betrokkenheid  van je team verhoogt. Via een placemat brengen we de inzichten van Charles Kiley in de praktijk en krijg je een tool die je ook met je eigen team kunt gebruiken om jullie streef- en praktijkwaarden in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen.

2. Bouwen aan vertrouwen in je team

Het fundament van een succesvol team is de vaardigheid om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en wanneer nodig te herstellen. We doorlopen op een interactieve manier het gedragsmodel van vertrouwen (P. Lencioni) om inzicht te krijgen in het gedrag dat jij en je team stellen om constructief conflicten aan te gaan, betrokkenheid te creëren, verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk succes te boeken.

3. Met een doel voor ogen

Hoe ziet succes eruit? Tijdens deze training ga je aan de slag met gedeelde doelen om te komen tot actie met je team. Op basis van een doelen- en actiemuur bepaal je prioriteiten voor jouw team. Deze methodiek is uiterst geschikt om te implementeren in je eigen werking om scherp te focussen, prioriteiten te bepalen en een gedeelde visie van succes te ontwikkelen.

4. Waardering voor je team als basishouding

We gaan dieper in op de appreciative inquiry en worden oplossingsgerichte vaardigheden geoefend. Je staat stil bij de noden van je team, hoe angst om te falen, perfectionisme, ... tot uiting komen op de werkvloer. Maar vooral leer je hierop anticiperen vanuit een coachende, authentieke houding. Je ontdekt hoe jouw leiderschap je team kan stimuleren het beste van zichzelf te geven.

Praktisch info & inschrijven

Doelgroep

  • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

  • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training. (duur: 2 uur).
  • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team. 
  • Evaluatie & implementatie: een maand na de training voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.