Hoe ga jij om met feedback?

maakt het of kraakt het je?

Overal is te lezen hoe belangrijk het is om binnen een professionele context feedback te geven én te ontvangen. En toch stellen we vast dat het voor veel medewerkers, maar ook voor leidinggevenden niet altijd zo vanzelfsprekend is. In dit artikel zoomen we niet in op hoe je feedback kunt geven, maar wel op de manier je het kunt ontvangen. Wat kan de waarde van feedback voor jou zijn? Hoe kun je ermee omgaan zonder te vervallen in verdediging, aanval of wegkijken? Wat kun je doen met feedback die wat ongelukkig is uitgedrukt? Wat heeft het ontvangen van feedback te maken met een professionele houding?

Wat doet feedback met jou?

De manier waarop je feedback ontvangt, heeft niet alleen te maken met hoe de boodschap tot bij jou komt. Hoe je ermee omgaat wordt ook bepaald door je eerdere ervaringen, je eigen kijk op je functioneren en je rol in de organisatie, de relatie met je collega's / leidinggevende en je vaardigheden om met feedback om te gaan, en je werk bij te sturen. Stel je bij jezelf vast dat feedback van collega's hard binnenkomt, je onzeker maakt of in de verdediging duwt, is het goed om eens na te denken of je er op een andere manier mee zou kunnen omgaan en wat je hierin nodig hebt. 

  • Hoe is de sfeer op het werk? Kunnen jullie open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan? 
  • Hoe zou je de relatie met je leidinggevende omschrijven? 
  • Welke ervaringen heb je met het ontvangen van feedback? Welke zijn bekrachtigend geweest, welke niet?
  • Is je rol, je opdracht duidelijk? Of ben je onzeker over je mandaat, je opdracht, wat van je verwacht wordt? 
  • Ervaar je (te) veel stress op momenten van een functioneringsgesprek?

Hoe kun je feedback ontvangen?

Ook al wordt de feedback niet altijd volgens de regels van de kunst gecommuniceerd, toch kun jij ervoor kiezen om er op een opbouwende manier mee om te gaan. Als je hiervoor kiest, probeer je in eerste instantie écht te begrijpen wat je collega of leidinggevende wil zeggen vanuit een vertrouwen dat hun intenties goed zijn. Ook al ervaar je het als ontvanger misschien als een aanval of als negatieve kritiek, vrijwel altijd heeft de zender een positieve intentie, hij neemt de moeite om je even wakker te schudden, je alternatieven te laten zien, je te behoeden voor een mislukking, ... In de verdediging schieten is hierin meestal niet helpend! Wat je wel kunt doen is doorvragen naar wat ze precies bedoelen:

  • Wat was de concrete aanleiding om me hierover aan te spreken?
  • Op welke manier zou ik het anders kunnen aanpakken? Waarmee heb ik rekening te houden? 
  • Wat is hierin belangrijk voor onze werking? 
Wanneer je werkelijk zicht hebt op de boodschap van je collega, kun je vertellen hoe jij hiernaar kijkt: wat maakt dat je het anders hebt aangepakt, op welke manier zou je het naar de toekomst toe aanpakken, vertellen wat je nodig hebt om hierin te groeien, ... Probeer de feedback zo concreet mogelijk te vertalen naar wat je ermee wilt doen. En tenslotte: bedank je collega om dit bespreekbaar te maken. Immers: de ander geeft je feedback om te helpen, iets te leren, te verbeteren of te waarderen. Het krachtige aan deze manier van aanpakken is dat je ook vage kritieken ondervangt voor dat ze een eigen leven gaan leiden. 


Wat als feedback krijgen lastig is?

Je kunt jezelf oefenen in het krijgen van feedback of het hertalen van kritiek naar feedback. Een vertrekpunt is je focussen op wat er werkelijk gezegd is en er niets bij fantaseren wat het vaak nog zwaarder maakt. Beschouw (lastige) feedback niet automatisch als kritiek op je hele persoon. Het is een bron van informatie, maar aan jou de keuze om te kijken hoe zinvol ze voor jou is. Feedback is geen vaststaande waarheid, ook al wordt het zo geformuleerd. Bovenstaande vragen kunnen je meer zicht geven op de werkelijke aanleiding. 

Als je voelt dat er dingen leven, ideeën over jouw functioneren, hebben we soms de neiging om dat te negeren. En toch valt er iets voor te zeggen om dan zelf het initiatief te nemen en het gesprek te openen. Op die manier kun je jezelf voorbereiden enerzijds, maar anderzijds komt de feedback dan ook vaak genuanceerder. 

Het is belangrijk om altijd te reageren op feedback die je krijgt, maar de reactie hoeft niet meteen te komen. Je kunt aangeven dat je erover zult nadenken, het even laten zakken om er later op terug te komen.  Zorg dat je zelf rustig bent op het moment je in gesprek gaat. 

Wat heeft feedback te maken met een professionele houding?

De manier waarop jij met feedback omgaat, voedt binnen je team een feedbackcultuur of niet. Wil dat zeggen dat je zomaar alle kritieken moet slikken? Nee, absoluut niet: het is belangrijk om hierin de aandacht te vestigen op datgene waar het werkelijk om gaat en grenzen aan te geven. Heel concreet betekent dit de beweging maken van in (al dan niet) stille weerstand te gaan naar een openheid waarbij je aangeeft wat de feedback met je doet en hoe je liever anders in gesprek zou willen gaan. De manier waarop je omgaat met feedback, vertelt tevens iets over het werkelijk nemen van je verantwoordelijkheid ten aanzien van de organisatie, het team en meer specifiek je opdracht. Tenslotte stelt feedback je in staat om professioneel sterker te worden, om te groeien, om vaardiger te worden in datgene wat je elke dag doet. 

En Route - Sarah De BackerFeedback heeft altijd impact, maar deze kan zowel positief als negatief zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel!