diversiteit als hefboom

Wanneer verschil ertoe doet

Innovatie is co-creatie

Creëer een cultuur van kruisbestuiving, draagvlak en reflectie binnen je organisatie, of laat met andere woorden het eigen gelijk en het oordeel achterwege. Kruisbestuivingen blijken een ijzersterk fundament te zijn. Ga de uitdaging aan, zet enkele ideeën op papier en toets ze af met collega's, managers, klanten, ... Het is een vertrekpunt om te reflecteren en te optimaliseren.

Krachtige organisaties zijn van nature dynamisch, het scheppen van een cultuur waarin verandering, het anders zijn, innovatie vanuit co-creatie als 'normaal' wordt ervaren, zal de hele werking ten goede komen. Weerstand is dan niet langer een bedreiging, maar een kans om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

De samenstelling van een team

Flexibele en wendbare teams vormen vandaag de kracht van veel organisaties. Ze zijn een bron van innovatie en het draagvlak voor veranderingen. Ze zijn de basis voor het succes van een organisatie op voorwaarde dat ze effectief kunnen samenwerken en er binnen de teams ruimte is voor verschillen.

Organisaties die werken vanuit multidisciplinaire (zelfsturende) teams, zetten actief in op het benutten van de diversiteit binnen de organisatie. Deze teams kenmerken zich door een diverse samenstelling, het bestaat uit leden met een diverse achtergrond (uiteenlopende vakgebieden en lagen binnen de organisatie). De teamleden nemen binnen deze structuur vaak verschillende rollen op.

In dialoog

Niet enkel in de samenstelling van teams komt diversiteit aan bod, maar ook in de manier waarop teamleden of verschillende teams binnen de organisatie met elkaar in dialoog gaan speelt het al dan niet openstaan voor verschillen een cruciale rol. Medewerkers die openstaan voor nieuwe ideeën en actief vragen stellen om echt te begrijpen waar het om gaat, benutten de aanwezige diversiteit. Ze creëren een platform waar nog weinig ruimte is voor (voor)oordelen of roddels. De teamleden nemen de verantwoordelijkheid om op een verbindende manier in gesprek te gaan met andere leden binnen de organisatie.

Win-Win

Besluitvorming vanuit een 'win-win' perspectief kunnen alleen ontstaan wanneer je verschillen aandacht geeft. Niet negeren, vermijden of van tafel vegen. Nee, zet ze bij wijze van spreken midden op tafel en laat het team hier naar kijken. Wat maakt dat het verschil er is? Wat betekent het voor een ieder of wat is hierin belangrijk? Wat kun je doen om het verschil te verkleinen, zodat het hele team hier beter van wordt?

Diversiteit leidt tot een doordachte besluitvorming. Samenwerken bij het verkleinen van de verschillen werkt door elkaars opvattingen, ideeën en voorstellen te erkennen en respecteren. Wanneer je naar elkaar kunt en wilt luisteren, leer je de ander zien als adviseur. Deze 'advies-methode' is het recept om zonder hiërarchie te komen tot besluiten. 

Sarah De Backer, www.enroute.be

En Route inspireert ook jouw team! Ontdek:

When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. 

Dalai Lama

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.