Ontsporen

Hefbomen om te komen tot verandering

Think Big, Act Small

Kneed je team en organisatie tot ze flexibel en wendbaar zijn. Voer samen met je team kleine veranderingen door en bouw ervaring op. Think big, act small en krijg goesting in meer!

  • Succes wordt eerder zichtbaar en dat geeft vertrouwen. Het draagt positief bij aan de motivatie. Dit vertrouwen neemt toe bij zowel de leidinggevende als de andere medewerkers.
  • Door het toegenomen vertrouwen, neemt de betrokkenheid toe en maken mensen meer tijd beschikbaar voor het verandertraject.
  • Door sneller met resultaten te komen, wordt de noodzaak van het verandertraject ook bevestigd.
  • Door in kleine stappen te werken, wordt de afstand tussen de huidige situatie en de gewenste situatie als minder groot ervaren en dat verhoogt de kans op succes

Loslaten & Accepteren

Er is een sterke behoefte om het veranderingsproces te beheersen. "Ik hoop wel dat ik ze mee krijg, anders...." Weerstand wordt niet geduld, genegeerd, als lastig ervaren, ... Laat de illusie varen van het kunnen beheersen en ga de dialoog aan over de weerstand. Aanvaard de weerstand en onderzoek waar die vandaan komt: wat is de plus achter de min?

Veranderen vanuit visie en verbinding

Het ontwikkelen van een inspirerende visie, een verhaal dat groeit vanuit de organisatie dat de verbinding tussen medewerkers stimuleert, is cruciaal om te komen tot geslaagde en gedragen veranderingen binnen een organisatie. 

Ga de verbinding aan met je team:

  • Zet in op onderling vertrouwen in plaats van controle.
  • Geef ruimte aan conflicten
  • Betrek je team bij besluitvorming en stimuleer hun betrokkenheid.
  • Wees duidelijk over verantwoordelijkheden, ook de grenzen ervan.
  • Werk doelgericht, maak lange en korte termijndoelen zichtbaar.
  • Vier successen als team! 

Spiegelen

Durf op zoek te gaan naar je eigen blinde vlekken. Ontdek de tegenstrijdigheden tussen je denken, voelen en handelen. Ga de confrontatie aan met veronderstellingen die je weerstand voeden en vernieuwing in de weg staan. Durf beroep te doen op je eigen omgeving of externe begeleiding om jouw gedrag te spiegelen. Durf feedback vragen, maar vooral: gun jezelf de tijd en je medewerkers de tijd om door dit proces te gaan.

Sarah De Backer