Stop pesten! Ook op het werk

Maar liefst 1 op 4 werknemers krijgt te maken met pestgedrag. Vaak is pestgedrag een uiting van problemen rond communicatie, taak duidelijkheid, leiderschap, ... binnen organisaties. In dit artikel staan we stil bij een aantal gevolgen van pesten en nodigen we je uit om het probleem echt aan te pakken. 

De gevolgen van pesten voor de organisatie

 • Er is sprake van een structureel onveilig klimaat
 • Interne en externe communicatie komt onder druk te staan
 • Het team wordt uit elkaar gespeeld door ongelijke machtsverhoudingen
 • Resultaten gaan achteruit

De gevolgen van pesten voor de werkgever

 • Ziekteverzuim neemt toe
 • De productiviteit daalt
 • De werkgever verdrinkt in het blussen van brandjes

De gevolgen van pesten voor de werknemers

 • Werknemers haken af, ze verliezen hun motivatie
 •  Werknemers komen in een isolement terecht
 • Werknemers verliezen hun zelfvertrouwen
 • Werknemers durven geen verantwoordelijkheid meer nemen

Hoe kun je pestgedrag voorkomen?

 • Geef duidelijk aan dat in de organisatie pesten niet getolereerd wordt
 • Zorg voor een prettige, open sfeer, zodat problemen bespreekbaar zijn
 • Zorg voor gezonde groepsprocessen
 • Ga niet in discussie over het waarom van pesten. Dan wordt de schuld bij het slachtoffer gelegd. Pesten kan niet, ongeacht de oorzaak
 • Stel een gedragscode op met basisregels hoe de werknemers met elkaar horen om te gaan. Omschrijf een klachtenprocedure en stel een vertrouwenspersoon aan
 • Houdt een voorlichtingscampagne over pesten. Dit maakt het bespreekbaar en maakt alle werknemers bewust van de ernst van het probleem
 • Pestgedrag voorkomen is de verantwoordelijkheid van elke werknemer en werkgever

Sarah De Backer

Ik stond erbij, 

en ik keek ernaar.

En Route begeleidt individuen, teams en organisaties bij het aanpakken van pestgedrag en conflicten:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.