Als collega's samen komen tot groei

Coachende vaardigheden voor elke werknemer

Collega's die samen komen tot groei, maken het verschil. In de praktijk zien we dat het net coachende vaardigheden zijn die hierin een doorslaggevende rol spelen. Hoe kun je als mens, werknemer of leidinggevende op een meer coachende manier in je werk staan? Het ligt op zich in kleine veranderingen: wees wat meer en wat langer nieuwsgierig, geef wat minder en minder snel advies. Of met andere woorden: zeg minder en vraag meer! Je hoort het al, coachen is geen activiteit die veel extra tijd hoeft te vragen, het ligt in de kleine momenten op de werkvloer die je net iets anders aanpakt.

Maar wat is nu de meerwaarde van een coachende basishouding?

 • Je helpt anderen hun eigen potentieel zien en te focussen op prioriteiten. Het té veel aan werk is niet langer de focus, wel de eerst aan te pakken prioriteiten.
 • Je nodigt je collega's uit tot groei, ze gaan meer en meer hun eigen werk aansturen.
 • Je maakt het werk dat jullie doen opnieuw betekenisvol. Door de juiste vragen te stellen geef je mensen goesting om hun schouders eronder te zetten.
 • Je doorbreekt vicieuze cirkels op het werk (het niet nemen van verantwoordelijkheid, afhankelijkheid, flessenhalzen, sluimerende frustraties)

Wees wat meer en wat langer nieuwsgierig

De juiste vragen leren stellen, ruimte laten voor de ander om ze te laten binnenkomen, erover na te denken en te beantwoorden, is het vertrekpunt van nieuwsgierigheid. Echter, iedereen ijverig gaan 'onder' vragen is weinig zinvol. Beperk je tot één vraag tegelijk! En bewaar de juiste vraag voor het juiste moment! Hieronder zoomen we in op wat je wanneer en hoe kunt vragen om beweging te creëren bij jezelf, je collega en je team.

Bij de start van een bijeenkomst neigen we nogal vaak te talmen, te blijven hangen in koetjes en kalfjes. Sterke openingsvragen kunnen hierin een verschil maken. Deze vragen creëren enerzijds focus in de richting van datgene waarover moet gepraat worden, anderzijds geeft het je collega de vrije ruimte en autonomie om zelf keuzes te maken in wat het mogelijke antwoord kan zijn. Mogelijke openingsvragen zijn:

 • Wat houdt je het meest bezig?
 • Waar zullen we starten?
 • Waar is de beste plek voor ons om te starten?
 • Wat is het meest zinvolle om mee te starten?

Ga in de actie en vraag wat je te vragen hebt! Laat grote introducties of toelichtingen achterwege, vaak leiden ze tot verwarring en leiden ze de aandacht af van de vraag die werkelijk speelt. Durf je vraag te stellen, kort en krachten, en luister naar het antwoord.

En wat nog? Deze drie kleine woorden leiden vaak tot magische resultaten. Ze nodigen anderen uit tot het denken in opties, in kansen. Voor heel even wordt een beslissing uitgesteld ten voordele van een betere. Denk maar aan vragen als:

 • En wat zou je nog kunnen doen?
 • En welke uitdaging zit er voor jou nog in?
 • En wat is er nog belangrijk voor jou?

Durven doorvragen creëert de kans om echt te praten over datgene wat er toe doet. Het persoonlijk aanspreken en werkelijk interesse tonen, komt niet enkel de werking ten goede. Het is tevens een bijdrage aan de kwaliteit van jullie relatie. Ook als dat in het begin spannend voelt!

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Op welke manier zou jij hier een rol in kunnen spelen?
 • Welke mogelijke opties zie jij (nog)?
 • Wat kan ik hierin voor je betekenen?
 • Hoe zou je dat volgende keer aanpakken? Wat zou je anders doen?

Te vermijden valkuilen

Wees je beducht voor ongevraagde adviezen of snelle oplossingen! Vervang ze door een vraag die je collega terug aan het denken zet!

Het onophoudelijk oppoppen van problemen die ertoe leiden dat je verlamt en tot niets komt, wegrent en negeert of in overdrive gaat en alles tegelijk probeert op te lossen. Ga voorbij aan al deze reacties en stel één van onderstaande vragen aan je collega:

 • Stel dat je er één probleem zou uitkiezen om aan te pakken, welk zou je dan kiezen?
 • Welk probleem of welke bezorgdheid vraagt het meest aandacht / energie van je?
 • Welk van je bezorgdheden is volgens jou makkelijk te verhelpen?

Wanneer je jezelf verliest in het 'praten over' iemand, gebeurt er zelden meer dan wat ontlading. Als collega kun je hierin écht beweging brengen door opnieuw te focussen op elkaar. Bijvoorbeeld:

 • Ik begrijp wat er gebeurd is met [x]. Wat is hierin volgens jou de echte uitdaging voor jezelf?
 • Ik hoor dat deze situatie je erg bezig houdt. Wat is de volgende stap die je hierin zou kunnen zetten?


En Route - Sarah De Backer

The minute we begin to think

we have all the answers,

we forget the questions.

Madeleine L'Engle

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel