Een tijd die vraagt om Dialoog, Durf en Focus

Mensen en teams zijn de motor tot succes voor elke organisatie of onderneming. De impact van goed functionerende teams en werktevredenheid is enorm. Nooit eerder was het zo zichtbaar als nu dat kiezen voor je team belangrijk is! Hoe kun je als team ook vandaag professioneel en menselijk nabij zijn?

De huidige corona pandemie daagt alle medewerkers en teams uit. Ze zet ons niet alleen onder druk, ze toont ook waar we de druk aan kunnen en waar we bezwijken. We hebben dit de afgelopen maanden allemaal vastgesteld: sterktes en zwaktes van teams en organisaties worden zichtbaarder, sluimerende spanningen en belemmeringen in het samenwerken komen aan de oppervlakte, communicatie en samenwerking worden op de proef gesteld. Waar er visie, vertrouwen en betrokkenheid is worden deze sterker. Waar goede relaties ontbreken ondervinden we nefaste gevolgen.

Evenzeer is het een periode van creativiteit en verandering: we ontdekken nieuwe manieren van werken en zaken die we tot voor kort onmogelijk achtten worden vanzelfsprekend. We worden uit verstarde patronen gehaald en komen voor ongekende uitdagingen te staan. Voor velen is de corona pandemie de start van een heroriëntering van de hele loopbaan: voor sommigen is het de duw die nodig was om de nood aan verandering in te zien, voor anderen leidt het tot een gedwongen herontdekking en heruitvinding van de opgedane vaardigheden en ervaring.

Op verhaal komen

Creëer de tijd, ruimte en omkadering om wat er de afgelopen maanden gebeurd is, een plaats te geven. Welke impact heeft deze periode gehad op medewerkers? Waar liepen of lopen ze tegenaan? Hoe kijken ze naar de maanden die komen? Ga niet zomaar voorbij aan collega's die verlamd worden door angst, neerslachtigheid of onrust. Schakel waar nodig professionele hulp in.

Durf oogsten

De voorbije maanden hebben ons als team en organisatie veel geleerd. Durf samen oogsten en bijsturen. Aarzel in deze fase niet om te benoemen wat nog niet werkt en experimenteer! Blijf niet vasthangen in vastgeroeste patronen maar durf doen wat nodig is om jullie team nog beter te laten werken.

Bouw reserves op

De pandemie ligt nog niet achter ons, meer zelfs: het einde is nog niet in zicht. Wees hierop voorbereid en bouw reserves op. Meer dan ooit speelt de draagkracht van medewerkers, teams en leidinggevenden een cruciale rol. Creëer zuurstofmomenten voor jezelf en voor elkaar, ga niet tot het uiterste: zorg ervoor dat er ruimte is voor veerkracht, voor het ontwikkelen van andere coping strategieën, maar vooral: blijf denken in mogelijkheden!

Focus op waar het echt om draait

Laat je als leidinggevende niet verleiden door paniekvoetbal. Focus je nog meer dan voorheen op het welzijn van je medewerkers: wees to the point, transparant en betrouwbaar.

Ban verdachtmakingen en achterklap uit je team! Kies bewust voor verbinding waarbij ruimte is voor elk teamlid om ook autonoom te werken en te groeien.

Bewaak als werknemer je work-life balance. Een gezond evenwicht tussen ontspannen en werken, tussen spelen en focus, tussen zelfzorg en zorg dragen voor is jouw verantwoordelijkheid.

Je verenigen rond een gezamenlijk project, zou het antwoord kunnen zijn om eenzaamheid en zinloosheid tegen te gaan. 

Een tijd die vraagt om dialoog, durf en focus.

En Route kan daarbij helpen. We kijken en luisteren naar wat er is, wat er leeft, naar het beoogde doel en wat er in de weg staat, ... en bieden wetenschappelijk onderbouwde handvatten aan om te komen tot duurzame groei. Onze theoretische achtergrond staat bij dit alles ten dienste van de praktijk. Ze vormt de achtergrond voor interactieve ervaringsopdrachten en praktische toepassingen. Het leren reflecteren op het eigen handelen en het zien van andere perspectieven en mogelijkheden staan hierbij centraal.

En Route - Marianne Keppens & Sarah De Backer


De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit. 

Erich Fromm

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel