Een jaar vol inspiratie, verbinding en groei

Ik heb het genoegen om elke dag opnieuw aan het werk te mogen gaan met mensen, teams en organisaties.  Als ik vandaag bij de jaarwisseling terugkijk, stel ik vast dat ruimte scheppen om elkaar te inspireren en in verbinding te gaan leidt tot groei in het team en de organisatie. Het zijn basisvoorwaarden om dagelijkse uitdagingen, tegenslagen, veranderingen, ... werkelijk aan te pakken. Lees hieronder over wat ogenschijnlijk klein begint, iets groot in beweging kan zetten.

Inspireren

Als mensen in gesprek gaan over wat hen drijft, waar ze voor staan of wat voor hen waardevol is, kan er een gedeeld verhaal ontstaan dat hen anders laat kijken naar de dagelijkse issues. Door elkaar te inspireren bouwen teams aan een gedeeld verhaal: problemen krijgen dan gedeelde oplossingen, vooropgestelde doelen krijgen een coöperatieve invulling, successen worden samen gevierd en zetten aan tot meer, ...

Elkaar inspireren gebeurt op het moment dat we werkelijk luisterbereid zijn naar het verhaal van de ander. Teams die voorbij de algemene waarheid, de kracht van de gewoonte en het oordeel kunnen en durven denken komen tot nieuwe doorbraken en inzichten. Het is een proces van bewustwording waarbij ze willen weten wat er nog niet gezegd is en wat eigenlijk al lang had gezegd moeten worden.  


Verbinding

Elkaar inspireren en komen tot nieuwe ideeën is meer dan een brainstormmoment waarbij alles kriskras op tafel wordt gegooid. Om te komen tot nieuwe doorbraken en inzichten, is werkelijke ontmoeting noodzakelijk. Met elkaar en de organisatie in verbinding gaan vraagt een vertrouwen in elkaars oprechtheid en betrouwbaarheid, in elkaars capaciteiten en zorgzaamheid voor zichzelf en de ander. Het is pas dan dat mensen bereid zijn om in gesprek te gaan over ideeën, standpunten, doelen, taken, ... Het is pas dan dat conflicten niet moeten vermeden worden, maar dat je ze kunt ontrafelen, bespreekbaar maken en er nieuwe kansen ontstaan. De flow die op dat moment ontstaat kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, het samen werken aan een gedeeld doel, rolfluïditeit, veiligheid en transparantie. Teamleden zijn op dat moment in staat om te praten over wat er werkelijk is, wat er nodig is en wat de volgende stap is. Dan krijgen mensen, teams en organisaties betekenis als deel van een groter geheel.


Groeien

De energie die ontstaat als mensen elkaar inspireren en in verbinding gaan, leidt onvermijdelijk tot groei. Vanuit deze dynamiek kunnen patronen die in de organisatie vastgeroest lijken te zijn, doorbroken worden. De zogenaamde onveranderlijke realiteit waarin mensen uitspraken doen als dat is hoe wij het hier doen, dat is altijd zo geweest of wen er maar aan wordt steeds minder waar en komt in beweging. In de praktijk zien we dat dit proces vaak klein start, maar door haar dynamiek in staat is om zich te verspreiden over de organisatie. 

Het proces van inspireren, verbinden en groeien laat mensen op een andere manier kijken naar de bestaande realiteit. Het is een bewustzijnsproces van vallen en opstaan op het snijpunt van nog niet durven en springen. Het is een broos proces waarbij elk teamlid wordt uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen, om een evenwicht te vinden tussen autonomie en verbinding, om echt deel te zijn van een groter geheel. Het is een reis naar het onbekende die ik elke dag opnieuw mag begeleiden, waarvoor dank!

Sarah De Backer


Ik ben in de wereld, de wereld is in mij.

Ik ben, want wij zijn.

Jitske Kramer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.