Het DNA van een teamspeler

Bescheiden, gedreven en sociaal slim

Elk team bestaat uit individuen met elk hun eigen vaardigheden, persoonlijkheid, visie, ... En toch delen individuen in sterke teams meer dan een gelijkgezinde teamcultuur. Volgens Lencioni delen ze een aantal eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor een sterke teamspeler. Ontdek wat het betekent om als teamspeler bescheiden, gedreven en sociaal slim te zijn.

Blijf bescheiden, ...

Echte teamspelers hebben geen groot ego, ze wijzen gemakkelijk op wat anderen hebben bijgedragen. Een bescheiden teamspeler geeft complimenten, maar kan ze ook goed ontvangen. Hij vertaalt successen vaak naar het hele team en heeft weinig moeite met het toegeven en rechtzetten van fouten. Volgens Lencioni is bescheidenheid de belangrijkste en meest onmisbare eigenschap van een teamspeler.

... maar niet in je enthousiasme!

Gedreven mensen hoeven zelden aangespoord te worden en zijn vaak bereid om ook taken buiten hun verantwoordelijkheden op te nemen. Ze motiveren zichzelf, ze zijn toegewijd en op zoek naar meer kennis, meer werk en, ... meer verantwoordelijkheid. Gedrevenheid heeft echter ook een keerzijde als het werk te belangrijk wordt of wanneer het niet meer draait om het team maar wel om het in de kijker zetten van de eigen prestaties.

Wees niet sterk, maar slim?

Het gaat hier niet zozeer om de intellectuele capaciteiten, maar om de manier waarop iemand met mensen kan omgaan binnen de context van een team. Slimme teamspelers hebben gevoel voor wat er gaande is in een groep en weten hier effectief mee om te gaan. Lencioni merkt echter op dat iemand die slim is, niet noodzakelijk ook goede bedoelingen heeft.

Groeien als teamspeler 

Een team is van nature dynamisch en steeds in ontwikkeling. Tevens is gedrag situatie-gebonden, het is de uiterlijk waarneembare vorm van hoe iemand reageert op zijn of haar omgeving. Een omgeving waar jij als leidinggevende ook deel van uitmaakt. Gebruik deze scan met andere woorden niet om teamleden te labelen, maar wel om hun groeipotentieel bespreekbaar te maken.

Dit model is bijzonder dankbaar om de sterke en zwakke punten van elk individu als teamspeler zichtbaar te maken. Het kan je als leidinggevende tevens ondersteunen tijdens sollicitatie-, functionerings-, evaluatie- en feedbackgesprekken.

Sarah De Backer

Inspiratiebron: De 3 kenmerken van een ideale teamspeler - P. Lencioni

En Route inspireert ook jou!