Daar hebben wij geen tijd voor ...

Wanneer het gaat over communiceren, over zaken die storen in het samenwerken, dan krijg je wel eens de reactie: 'Ja, maar daar hebben wij geen tijd voor. Wij zien elkaar amper tussen het werk door, we hebben geen tijd om even rustig met elkaar te praten, laat staan in gesprek te gaan over wat ons stoort in de samenwerking. We zijn al blij als we al onze taken kunnen afwerken.'

Veel mensen ervaren op dit moment een te hoge werkdruk en gebrek aan ruimte om te praten met collega's. Het maakt de vraag wat je met de beschikbare tijd doet des te prangender.

Vandaar de vraag: wanneer ergernissen, frustraties, bezorgdheden of andere emoties op de werkvloer leven, wat doe je er mee? En welke van deze opties vragen het meeste tijd?

Wanneer ergernissen en bezorgdheden onaangepakt blijven, gaan ze hun eigen leven leiden. Ze nemen de vorm aan van gepieker, vinden hun weg in terloopse gesprekken met collega's - of erger in geroddel - en geven zo extra voeding aan reeds aanwezige spanningen. Bovendien, of het louter bij gepieker blijft of uitmondt in geroddel, het knabbelt sowieso aan je energie en aan de kwaliteit van je werk.

'Zou het dan zoveel beter zijn als we alles dat ons stoort uitspreken tegen de betrokken persoon?' Het antwoord op die vraag hangt af van het antwoord op een aantal andere vragen:  

  • Is hetgene dat stoort iets dat de samenwerking belemmert? 
  • Indien ja, is de volgende vraag: hoe kan ik het aanbrengen op zo een manier dat de persoon in kwestie ziet over welk gedrag ik het heb, wat hieraan het probleem is volgens mij en hoe het eventueel anders zou kunnen? Indien niet, laat het los.
  • Is er een andere manier om naar de situatie te kijken dan hoe ik het ervaar? 
  • Kan ik er zelf iets aan doen? 

Laat ons er dan van uit gaan dat enkel de zaken die wegen op de samenwerking uitgesproken worden en dat dit gebeurt op een manier die toelaat de samenwerking te verbeteren. In dat geval heb je meer te winnen met het uitspreken van wat er stoort dan te zwijgen. Enerzijds vermijd je gepieker en ergernissen. Zo win je energie én tijd voor andere zaken. Anderzijds breng je zaken ten berde die de samenwerking kunnen verbeteren.

Maar, het toont meteen ook waar de hindernis dan wel zit, als niet in een gebrek aan tijd: het vraagt een inspanning. Het vraagt dat je je emoties geen vrij spel laat, dat je naar de situatie en jouw reactie er op kijkt en dat je er over nadenkt in functie van wat het beste is voor de samenwerking.  

En Route - Marianne Keppens

It's a very important thing to learn to talk to people you disagree with.

Pete Seeger

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel!