Maak de switch: van oordelen naar leren

Question Everything (A. Einstein)

Stel dat we het zoeken naar oplossingen laten varen? Stel dat we niet langer zoeken naar het juiste antwoord, maar wel naar de juiste vragen? Stel dat de kracht in de vraag zit en niet in het antwoord? Stel dat we in staat zouden zijn om te denken voorbij ons oordeel? Hoe zou dat onze kijk op moeilijke situaties, uitdagingen, conflicten, ... veranderen? Welke impact zou dat hebben op de manier waarop we omgaan met nieuwe uitdagingen en problemen?  

Stel dat we de switch maken van oordelen naar leren? 

Het eigen oordeel herkennen en accepteren, is een basisvoorwaarde om de switch te maken van oordelen naar leren. Hoe vriendelijker we zijn ten aanzien van het oordelen in onszelf, hoe vrijer we worden om de beste keuzes te maken in eender welke situatie. Het is op dat moment dat we de switch maken en dat we het meest gefocust, strategisch en verbonden zijn met anderen en onszelf. Het is het moment waarop we echt komen tot groeien door verandering, groeien door verbinding en groeien door leiderschap!

Stel dat de schuldvraag niet langer gesteld wordt?

Op het moment dat de schuldvraag naar onszelf of anderen niet meer gesteld wordt, staan we aan het begin van een rijke leerervaring. Door te focussen op schuld, zien we vaak geen alternatieve oplossingen en kiezen we resoluut voor het pad van oordelen. Wanneer we onze vragen echter richten op dingen waar wij of anderen misschien verantwoordelijk voor kunnen zijn, creëren we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Op die manier bouwen we aan sterke teams!


Stel dat jij voor de keuze staat?

Door ruimte, tijd en context te creëren om in alle rust aanwezig te zijn bij jezelf, ontwikkel je de capaciteit om te observeren wat is. Gaandeweg zal deze zelf-observatie meer en meer losstaan van je eigen gedachten en gevoelens waardoor je een onderscheid leert maken tussen percepties en meningen, én tussen wat er werkelijk rondom je gebeurt. Je zelf-observatie zal een basis vormen voor zelfreflectie. 

Vanuit het standpunt van zelf-observator, ben je in de ideale positie om jezelf en de situatie te bevragen. Het soort vragen die je stelt, zowel oordelend als lerend, hebben een grote impact op de beslissingen die je zal nemen. 

Sarah De Backer - En Route

Bron: change your questions, change your life - Marilee Adams