Groepsdynamica bij thuiswerk

Uitdagen - Denken - Durven

De thuiswerkende mens is een nieuwe realiteit. Nu iedereen min of meer technisch geïnstalleerd is en de eerste week achter de rug is in de nieuwe werkcontext, nodig ik jullie graag uit om even stil te staan bij hoe het als team nu verder moet. Hoe kun je de verbinding met je collega's in stand houden? Wat heb je te doen als leidinggevende of teamleider om je thuiswerkend team te ondersteunen? Maar vooral: op welke manier kan deze ongewone situatie een kans zijn om nieuwe manieren van werken uit te proberen? Hoe zorg je er in deze nieuwe situatie voor dat je leven niet helemaal op zijn kop komt te staan? 

Daag elkaar uit!

Op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen in je werk is een bron van energie. Ik daag jullie graag uit om als werknemer of leidinggevende de eerste uitdaging aan te gaan: doe wat nodig is om te blijven samenwerken en breng onderstaande aandachtspunten in de praktijk!

Voorzie als leidinggevende een transparant werkkader en basisafspraken waarbinnen je werknemers kunnen functioneren. Binnen dit kader ben je als werknemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van je opdracht vanuit een zo groot mogelijke autonomie. Betrouwbaarheid is hierin de essentie! 

In de praktijk betekent dit zoveel als:

 • wees duidelijk over wie welke verantwoordelijkheid / rol opneemt.
 • daag elkaar uit: zet je doelen scherp, communiceer hierover en reflecteer achteraf: wat is klaar? Wat nog niet?
 • stuur bij op resultaten en prestaties, niet op het aantal gepresteerde uren.
 • neem de tijd om feedback te geven op de taken en prestaties! 
 • pak problemen één voor één aan, laat ze niet sluimeren maar neem pro-actief contact op met collega's. Durf om hulp vragen! 

Denk in kansen!

Denken in kansen betekent niet dat er geen ruimte is voor het delen van bezorgdheden. Wel in tegendeel. Geef je collega's en medewerkers de kans om hun gedachten, emoties, bezorgdheden, angsten, de uitdagingen waar ze voorstaan, ... te delen. En tegelijkertijd heb je hierin ook af te bakenen door:

 • actief te luisteren en jezelf af te vragen welke bezorgdheden je mee kunt ondervangen als collega of leidinggevende.
 • niet elk gesprek, online conference, mailcommunicatie te laten overheersen door bezorgdheden. Wat vroeger bij de koffie gebeurde, kan misschien nu in een wekelijks telefoongesprek. Installeer een zoom tijdens de middagpauze of sluit een online conference af met te peilen naar bezorgdheden die nog leven.

Focus op het nu, laat je niet overmannen door angsten of doemscenario's. Weet dat wat je aandacht geeft groeit. Als je met andere woorden focust op datgene waar je wel vat op hebt, kun je in beweging blijven. Zet jezelf aan om te denken in kansen.

 • lijst op wat je tegen het einde van de week wil afwerken. 
 • neem contact op met een collega als je even de draad kwijt bent.
 • maak een lijstje van zaken die je nog niet kunt aanpakken. Stel jezelf de vraag of iemand anders je hierin kan ondersteunen.
 • blijf uit het oordeel! niet enkel ten aanzien van anderen, maar ook van jezelf. 
 • Denken in kansen kan alleen als je jezelf en anderen toelaat om fouten te maken. 

Durf verbinden!

Wanneer je als team thuiswerkt, bestaat de kans dat de onderlingen verbondenheid onder druk komt te staan. De gesprekjes, afspraken, snelle afstemmingen die vroeger op kantoor gebeurden bestaan niet langer. Wees je daarvan bewust als leidinggevende en teamlid en ga actief op zoek naar alternatieven. Ga op zoek naar alternatieven om de vanzelfsprekende ontmoetingen op kantoor te integreren binnen dit nieuwe werken. Verschuil je niet achter uitspraken als zo hebben we dat nooit gedaan, of dat is zijn/haar probleem, of qls ik van niets weet kan ik niets doen. Neem zelf contact op, durf verbinden!

 • maak actief gebruik van platformen waar teams kunnen samenwerken. 
 • maak de planning, stand van zaken transparant voor het hele team. 
 • toon het grotere plaatje: de onderlinge afhankelijkheid tussen teamleden. Maak hierin zichtbaar welke stappen jullie aan het zetten zijn.
 • denk bij het verspreiden van informatie na over wie wat moet weten! Vermijd over informeren, maar informeer vanuit een inclusief denken. 
 • focus op mensen en hun relaties meer dan op taken. Wees oprecht geïnteresseerd in elkaar, ook in de kinderen die vandaag deel uitmaken van de werkcontext. 
 • wees zorgzaam ten aanzien van collega's, vermijd achterklap en roddels. De impact ervan zal nog groter zijn dan toen jullie samen op kantoor zaten. 


Bekijk het eens vanuit een ander perspectief: 

Werken is iets wat we DOEN, het is geen plaats waar we naartoe GAAN.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.