Dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden

Open dialoog in functie van besluitvorming

Elke dag staan we als team voor het nemen van kleine en grote beslissingen. De manier waarop teams en organisaties komen tot besluitvorming, zegt veel over de organisatie cultuur. En als je omgekeerd de organisatie cultuur wilt veranderen, ligt vaak een deel van de sleutel in het bijsturen van de manier waarop besluitvorming plaatsvindt. In dit artikel alvast enkele handvatten die je team kunnen stimuleren om steeds meer te komen tot breed gedragen beslissingen. 

Vertragen om beter te begrijpen

Een groep komt pas tot ontplooiing als mensen hun diverse invalshoeken met elkaar kunnen delen. Want alleen wat met de groep gedeeld wordt, kan meegenomen worden in het nemen van besluiten. Hoe beter de groep kan luisteren, hoe intelligenter de groep als geheel is. De tijd nemen om te luisteren naar de nuance, de bedenking, de tegengestelde mening, ... en hier ook iets mee doen is zoveel als bereid zijn om echt te begrijpen. 

Spreken is goud waard, ...

Niet zwijgen is de boodschap! Nalaten te zeggen wat je denkt, kan leiden tot onevenwichtige situaties: besluiten kunnen dan enkel genomen worden op basis van datgene wat gezegd is.  Maar er is meer, onuitgesproken zaken verdwijnen zelden vanzelf. Ze gaan een eigen leven leiden in de wandelgangen of blijven de agenda overheersen als steeds terugkerende agendapunten. 

De strijd om de waarheid

Het claimen van de waarheid leidt de aandacht af van waar het echt over gaat. Mensen praten dan niet langer over de verschillende invalshoeken om te komen tot een rijk en zinvol delen van ideeën, maar zijn op zoek naar aanhangers die hun waarheid delen. De strijd om de waarheid leidt hen af van de essentie en resulteert in besluiten die 'hun waarheid' dienen.

Goed of fout? Het doet er niet toe!

We laten ons graag verleiden tot het uitspreken van moreel afkeuren of prijzen, tot het labelen van iets dat goed of fout is. En toch, fnuiken dergelijke uitspraken elke kans om diverse visies met elkaar te verbinden en te komen tot een intelligent en breed gedragen besluit. Dergelijke uitspraken verleiden ons tot polair denken, tot er maar één oplossing lijkt te zijn, tot we toertjes draaien in ons eigen denken en de strijd aangaan met alles wat daarmee niet overeen lijkt te komen. 

Een mens-waardig verhaal

Overal ter wereld komen mensen samen en vormen ze al dan niet wisselende groepen. Op basis van verhalen construeren ze een gedeelde orde. Immers, niets heeft betekenis van zichzelf, mensen geven betekenis. Deze verhalen ontstaan in dialoog, in het delen van ervaringen, ... Ze maken van kleine deeltjes een groter geheel en het groter geheel bestaat enkel bij gratie van de deeltjes. Of met andere woorden: zonder de mensen geen team, en het team is meer dan elk individu op zich. Wanneer we binnen het team de toestemming hebben om mens te zijn met alle twijfels, meningen en gevoelens die daarbij horen, kunnen we tot verbinding en nieuwe inzichten komen. 

Ontmoeten

Technologische evoluties hebben ons als werknemers, teams en organisaties een grote autonomie en vrijheid geschonken. Conference calls en skype gesprekken zijn niet meer weg te denken. En toch, is ook hier een keerzijde van de medaille. Mensen gaan niet enkel in verbinding met woorden, wel in tegendeel: vaak zijn er eerst de nietszeggende momenten bij de koffie en pas daarna het gesprek. De veelheid aan communicatiekanalen nodigt ons m.a.w. uit om hiermee bewust om te gaan en met regelmaat te kiezen voor levensechte ontmoetingen. 


Sarah De Backer - En Route

Bronnen: Marshall Goldsmith: Tot hier en nu verder; Jitske Kramer & Danielle Braun: Building Tribes; Jitske Kramer: Deep democracy


Je kunt met sterke personen en zwakke relaties geen goede organisaties bouwen, maar met sterke relaties en gewone mensen wel.

Jan Bommerez - 2013

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel.