Verbindende Communicatie in de klas

De dynamiek achter pesten

Tijdens deze vorming verwerf je meer inzicht in het fenomeen van pesten en de groepsdynamische aspecten die hierin het verschil maken: rollen, proces van groepsvorming, de macht van de bijstanders, ... Je krijgt handvatten om als leerkracht of directie écht verantwoordelijkheid te nemen om pestsituaties tijdig te (h)erkennen en gepast te reageren. De aanzet wordt gegeven om een plan van aanpak uit te werken opdat je als leerkracht of directie vanuit vertrouwen nee kunt zeggen tegen pesten. 

  • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
  • Duur: lezing (2u) - vorming (3u of 6u)

Krachtig voor de klas

Hoe schep je een klasklimaat waarin geleerd kan worden? Tijdens deze vorming zoeken we naar strategieën om het hoofd koel te houden en om moeilijke situaties efficiënt aan te pakken. Enkele eenvoudige inzichten kunnen een wereld van verschil maken. We bespreken deze principes en gaan op zoek naar voorbeelden: conflicten in en buiten de klas, wat te doen met pesters en gepeste leerlingen? Hoe leren we om respectvol met elkaar om te gaan? Hoe creëren we een leeromgeving voor elk kind in de klas? 

  • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
  • Duur: 3uur of 6uur

Verbeelding als hefboom voor gedragsverandering

Vertrekkend vanuit de basisprincipes van het verbindend werken, ga je dieper in op de kracht van de verbeelding om te komen tot gedragsverandering. Luisteren, vertellen en het samen ontwerpen van verhalen kan de verbeeldingskracht wakker maken die kinderen nodig hebben om iets te kunnen veranderen in hun gedrag. Je gaat aan de slag met verschillende technieken zoals de wondervraag, schaalvragen, rollenspelen, ... Hierbij is telkens aandacht voor de grondhouding van de begeleider vanuit een verbindend perspectief. Het 4G schema vormt de rode draad doorheen deze vorming: Gebeurtenis + Gedachte = Gevoel + Gedrag.

  • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en So
  • Duur: 3 uur

Hoe kunnen jongeren uit de spiraal van lastig gedrag stappen?

Tijdens deze vorming, benaderen we problemen en lastig gedrag vanuit een ander perspectief en gaan we ervan uit dat iedere jongere een bijdrage kan leveren aan de oplossing, hoe gering deze ook is. De jongere wordt m.a.w. eigenaar van de oplossing en de volwassene begeleidt hem tijdens dit zoekproces. Dit werkt niet alleen motiverend, maar zet de jongere ook aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We gaan actief aan de slag met communicatiestrategieën die gericht zijn op verbinden en samenwerken, het aannemen van een empathische houding, een doel voor ogen hebben en meebewegen met de weerstand die bij jongeren kan ontstaan, het belang van supporters en helpers. Interventies en taalgebruik die een oplossingsgerichte kijk stimuleren staan centraal (copingvragen, feedback en complimenten geven).

  • Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren BaO en SO
  • Duur: 3 uur