Word teamcoach op je school

Hoe kan jouw coachende houding je team professioneel laten groeien? 

Meer dan ooit staan scholen voor de uitdaging om klasmuren te doorbreken en samen school te maken. Een sterk team is daarom de motor van een schoolwerking waarin kwalitatief onderwijs mogelijk is.

Tijdens deze opleiding tot teamcoach verwerf je inzichten en oefen je vaardigheden om het kleine of grotere team dat jij aanstuurt zoals een vakgroep, een werkgroep, een klassenraad of een zorgteam, uit te dagen tot professionele groei. Je gaat actief aan de slag met vragen die spelen zoals: hoe stel je een team samen als je daar de kans toe hebt? Hoe werk je binnen een overleg doelgericht en systematisch? Hoe coach je het team naar resultaat: welke opties zijn er? Welke keuzes maak je hierin samen met het team? Hoe ga je om met persoonlijke en professionele verschillen binnen een team? Waar zit daar de kracht van de minderheid?

Door jouw coachende houding zorg je voor een professionele verrijking binnen het kleine of grotere schoolteam dat jij aanstuurt.

  • Doelgroep: Leerkrachten, voorzitters vakgroepen, leerlingenbegeleiders, (zorg)coördinatoren uit alle niveaus die leiding aan een team geven
  • Locatie: Bij jou op de werkvloer
  • Duur: 3 dagen

Programma

Dag 1

Je bouwt een kader op om te kijken vanuit jouw rol als teamcoach naar je team. Je leert enerzijds kijken naar patronen en dynamieken in je team. Anderzijds ga je aan de slag met jouw basishouding als teamcoach. Je ontdekt met welke kritische succesfactoren je in teamverband best rekening houdt en hoe je hiermee vanuit een coachende houding aan de slag kan. Je krijgt antwoorden op vragen als: Hoe ga je om met uiteenlopende meningen? Wat vertellen deze meningen over het team? Waarmee heb je rekening te houden om gesprekstijd te borgen? Hoe kijk je naar terugkerende patronen en hoe kun je deze als teamcoach zichtbaar maken? Hoe ziet gedeelde verantwoordelijkheid eruit?

Via interactieve oefeningen en eigen casussen verwerf je inzicht in ondersteunend en niet ondersteunend gedrag en het weefsel van de groep. De bouwstenen van een team (Lencioni) vormen een kader om in te schatten op welk niveau interventies nodig zijn van jou als teamcoach: je zoomt in op de kenmerken van professioneel vertrouwen als basis om een constructief conflict of dialoog aan te gaan. Welke impact heeft vertrouwen en dialoog op betrokkenheid en verantwoordelijkheid om zo doelgericht aan het werk te gaan? Deze bouwstenen vertaal je naar concrete interventies waarmee je aan de slag kunt. Vervolgens krijgt jouw basishouding als coach de volle aandacht. Welke rol neem je op? Wat is jouw mandaat en hoe zet je dit mandaat in bij een concrete situatie? Je zoomt in op de competenties als teamcoach zoals besluit-, leer- en denkprocessen begeleiden, teampatronen zichtbaar maken, interactie binnen het team aanwenden en methodisch werken. Je werkt hier vooral vanuit (zelf)reflectie en dialoog.

Dag 2

Het basiskader uit dag 1 krijgt vanuit verschillende interventie- en teamcoachgesprekken een uitdieping. In eerste instantie maak je je een aantal basisvaardigheden eigen als teamcoach zoals het verfijnen van de vraag, het opbouwen van het gesprek, het doorvragen en het formuleren van coachende vragen, je model van de wereld en het omgaan met eigen ideeën, waarden. Deze verfijning vindt plaats in de teamcoachcyclus (kaderzetting – focus creëren – aan de slag? – reflectie).

Vanuit de teamcoachcyclus zet je de structuur van een professionele dialoog op. Vertrekkend vanuit het gedeeld belang en de competenties binnen de school aanwezig, zoom je in op hoe je als teambegeleider coachend kunt omgaan met lastige en toch belangrijke situaties. Je leert op welke manier je kan kijken naar en omgaan met uitdagingen die meer vragen dan een instant oplossing, hoe je met het team een zuivere professionele dialoog kan opzetten waarbij je gaat denken in opties in plaats van beperkingen. Je vertrekt telkens vanuit eigen casussen om de coachervaring als coach en coachee ten volle te beleven.

Dag 3

Je verfijnt de coachcyclus en de professionele dialoog in diverse concrete toepassingen binnen onderwijs:

  • bij het begeleiden van een besluitvormingsproces (beslissen, uitvoeren en terugkoppelen): het bespreekbaar maken van een "nee";
  • in de vakwerkgroep of andere professionele leergemeenschap: een evenwicht vinden tussen autonomie en verbinding; de kracht van een praktisch werkkader en jouw rol als teamcoach hierin;
  • in klassenraden en andere gesprekken over leerlingen: groeigesprekken voeren, of voorbij het oordeel in gesprek gaan vanuit observatie.

Je zoekt een antwoord op de vraag op welke manier je als teamcoach proactief maar ook door remediërend te handelen omgaat met weerstand, het eigen gelijk, aanvoelen van wantrouwen, ja zeggen en nee doen, gezellige onderonsjes i.p.v. een professioneel gesprek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel!