De mentor als een rots voor startende leraren

Opleiding voor mentoren binnen aanvangsbegeleiding

ROCK, de mentor als rots voor startende leraren, is een opleiding die beginnende én ervaren mentoren een kader geeft waarbinnen ze systematisch aan het werk kunnen. Tijdens de vorming vertrekken we vanuit het ROCK principe, het acroniem voor de basishouding van de mentor waarin aandacht is voor: Relatie, Observatie, Co-creatie en Kracht.

Immers, in het uittekenen van een beleid rond aanvangsbegeleiding binnen de school, in het begeleiden van startende leraren, in het scheppen van groeikansen, ... speelt de mentor een cruciale rol.

Het kader leent zich om op een flexibele maar doordacht manier om te gaan met diverse contexten. Reeds tijdens de opleiding passen we dit in de praktijk toe door af te stemmen op de realiteit van de deelnemers. 

Wat mag je verwachten? 

Relatie

 • Relatie is blijven kiezen voor verbinding
 • Bouwstenen van een team en professioneel vertrouwen
 • Ondersteunend en niet ondersteunend gedrag
 • Relatie: in gesprek met de gesprekscirkel

Co-creatie

 • Bouwen aan autonomie
 • Een groeipad als praktische basis voor een mentorenbeleid
 • Mentorschap is samen bouwen met je school, je directie en de starters
 • Over gedeelde verantwoordelijkheid en mandaat


Observatie

 • Observatie: van oordelen naar leren
 • De kunst van groeivragen stellen
 • Wat staat observatie in de weg? Omgaan met weerstand
 • Van observeren naar erkennen en (h)erkennen

Kracht

 • Mindset gericht op groei
 • Coachen: kijken en praten over groei
 • Gesprekstool: de metafoor van de zwemmer
 • Groei in kaart brengen

Praktisch

 • Doelgroep: Mentoren binnen het BaO en SO
 • Duur: 2 dagen van telkens  6 uur + verankeringsdag (optioneel)
 • Locatie: bij jou op de werkvloer of online

Trainers

Stefaan Vanparys

Gecertificeerd trainer leren zichtbaar maken met een rijke ervaring binnen onderwijs.

Sarah De Backer

Antropoloog & ICF gecertificeerd coach met ervaring in en passie voor onderwijs.

Artikels en meer, ... Laat je inspireren