De mentor als een rots voor startende leraren

Opleiding voor mentoren binnen aanvangsbegeleiding

Hoe aantrekkelijk de rol van mentor ook mag klinken, je positie in de groep is kwetsbaar. Hoe pak je dit mandaat integer op en krijg je dit van je collega's? In deze vorming tasten we de grenzen af van hoe je leerkrachten helpt zonder verantwoordelijkheid over te nemen of autonomie aan te tasten. 

Door middel van diverse (inter)actieve oefeningen, leer je communicatietechnieken die wantrouwen wegnemen en mensen tot openheid uitnodigen. Kortom: een vorming vol voorbeelden, inzichten en interactie. 

Wat mag je verwachten

  • Je kan omschrijven welke invloed en grenzen je als mentor in een school hebt.
  • Je krijgt inzicht in het verschil tussen observeren en oordelen. 
  • Je kunt vanuit een co-creatieve aanpak actiepunten formuleren voor de startende leraar.
  • Je kunt concrete ondersteuning afstemmen op de hulpvragen van de startende leraar.

Tijdens de vorming vertrekken we vanuit het ROCK principe, het acroniem voor de basishouding van de mentor waarin aandacht is voor: Relatie, Observatie, Co-creatie en Kracht. Stap voor stap diepen we deze kenmerken verder uit tijdens de vorming.

Doelgroep

Mentoren binnen het BaO en SO

Download hier de metafoor van de zwemmer om in gesprek te gaan met de starter!

Trainers

Stefaan Vanparys

Gecertificeerd trainer leren zichtbaar maken met een rijke ervaring binnen onderwijs.

Sarah De Backer

Antropoloog & ICF gecertificeerd coach met een passie voor onderwijs.

Artikels en meer, ... Laat je inspireren