De leraar als coach

Als je als leraar het verschil maakt, ...

Tijdens deze vormingsdag zoomen we in op de coachende vaardigheden als leraar om het zelfsturend vermogen van leerlingen te versterken. Wat heb je als leraar te doen of te laten opdat leerlingen aan hun eigen leer-stuur gaan zitten? Maar vooral, op welke manier kun je dit doen op een systematische manier? Uit meta-onderzoek blijkt dat de leraar ertoe doet (Hattie). De manier waarop je je leerlingen benadert, maakt hierin het verschil. 

De leraar als coach zet de leerling telkens weer in een actieve rol enerzijds, anderzijds is de leerling bereid om zijn eigen leren in handen te nemen. Deze gedeelde verantwoordelijkheid maakt het verschil tussen controleren en autonomie geven. Tijdens de vorming verkennen we de grenzen en voorwaarden van deze verantwoordelijkheid. 

  • Hoe vermijd je als leraar het aandragen van oplossingen en adviezen? 
  • Hoe zet je leerlingen aan tot zelfreflectie? 
  • Op welke manier blijf je uit het oordeel, maar aanvaard je wat er zich op dit moment aandient en ga je hier actief mee aan de slag? 

Immers, naast het aanreiken van leerstof en het aanzetten tot leren, maakt de leraar pas echt het verschil als hij de leerling kan begeleiden in zijn groei. 

Wat mag je verwachten? 

  • Basishouding van de coachende leraar: verbinding, vertrouwen en veiligheid 
  • Van fixed naar growth mindset: doorzetten en vertrouwen in de eigen mogelijkheden  
  • Doelen zichtbaar maken: beginnen met het succes voor ogen 
  • Coachingsvaardigheden: luisterposities, vragen en doorvragen, spiegelen - Het coachgesprek: het GROW model als kapstok
  • Doelgroep: Leraren Basis- en secundair onderwijs
  • Duur: 3u of 6u
  • Locatie: bij jou op de werkvloer

Samen met mijn juf knutsel ik 

de vleugels die ik nodig heb om

iets hoger te kunnen vliegen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel