En Route

Inspireert ook jou!

En Route biedt coaching, groeitrajecten en vormingen aan organisaties, teams en individuen. En Route onderscheidt zich door maatwerk: iedere organisatie of individu heeft specifieke noden afhankelijk van de eigen situatie en doelstelling. Die leveren het vertrekpunt.

Het aanbod op maat varieert van een reeks sessies met een duidelijke doelstelling, een eenmalige vorming, duurzame ondersteuning over een langere periode, ... volgens wat nodig is. We kijken en luisteren naar wat er is, wat er leeft, naar het beoogde doel en wat er in de weg staat, ... en bieden wetenschappelijk onderbouwde handvaten aan om te komen tot duurzame groei.

Onze achtergrond in de Vergelijkende Cultuurwetenschap staat bij dit alles ten dienste van de praktijk. Ze vormt de basis voor interactieve ervaringsopdrachten en praktische toepassingen die beroep doen op een ruime ervaring en expertise in

  • Groepsdynamische processen: samenwerken, conflicten, vertrouwen, kwetsbaarheid, pesten
  • Denkprocessen: uitzuiveren van onbehulpzame denkpatronen en overtuigingen, denken in termen van mogelijkheden
  • Een verbindende communicatiecultuur: verbindend taalgebruik, communicatiestromen en overlegstructuren, vergaderen, feedback geven, verbindend leiderschap
  • Organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen: procesbegeleiding, omgaan met weerstand, (veranderend) leiderschap, taak- en rolduidelijkheid
  • Creatieve denk- en besluitvormingsprocessen: brainstorm, conceptontwikkeling, procesbegeleiding
  • Interculturele samenwerking: omgaan met cultuurverschil en diversiteit op de werkvloer

Leer denken in mogelijkheden. Een uitnodiging om net voorbij je grenzen te denken. 

Je organisatie laten groeien door te investeren in het aanwezige potentieel

Bouwstenen en inspiratie voor elk team!

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel

Reviews

Dit traject heeft mij geleerd mijn gevoeligheden naar het team met een andere bril te bekijken. Ik heb uitgezocht wat mijn aandeel is en wat dat van de ander.  Traject op maat - Groeien door verbinding

Je hebt dit traject stap voor stap, zorgzaam aangepakt. Je lokte sterke interacties uit die leidde tot interessante inzichten.  Teamcoaching


Je nam ons mee in een meteen toepasbaar verhaal. En nu is het aan ons om te oefenen!

Vorming Communicatie

Het proces waar we samen doorgingen heeft me verrijkt als leidinggevende. Bedankt voor de inzichten, de andere manier van kijken.

Individuele coaching