En Route
Inspireert ook jouw team!

En Route gaat met organisaties binnen profit, non-profit en onderwijs op pad. Onze vormingen, trainingen en coaching kenmerken zich door maatwerk. Vanuit een antropologisch perspectief, gaan we actief aan de slag met teams en hun leidinggevenden rond:

  • Groepsdynamische processen: samenwerken, conflicten, vertrouwen, kwetsbaarheid, pesten, ...
  • Een verbindende communicatiecultuur: verbindend taalgebruik, communicatiestromen en overlegstructuren, vergaderen, feedback geven, verbindend leiderschap, ...
  • Organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen: procesbegeleiding, omgaan met weerstand, (veranderend) leiderschap, taak- en rolduidelijkheid, ...
  • Creatieve denk- en besluitvormingsprocessen: brainstorm, productontwikkeling, procesbegeleiding, ...

Kennis kent geen grenzen!

Ontdek de vormingen, trainingen en coachingstrajecten die zowel bij jou op de werkvloer als online kunnen doorgaan. Aan jou de keuze!

Je kunt ervoor kiezen om meteen een vorming online te reserveren of in een later stadium een geplande vorming bij jou op de werkvloer om te boeken naar een online vorming. 

Neem je loopbaan in eigen handen! Wat je uitdaging ook is en durf denken in mogelijkheden! 

Vind je geen voldoening meer in je job? Of geeft je job je net heel veel energie en wil je er nog meer uithalen? Voel je je gestresseerd? Ben je op zoek naar een beter evenwicht tussen je beroeps- en privéleven? Wil je weten welk werk echt bij je past? Of speelt er nog iets anders? Misschien is loopbaanbegeleiding dan iets voor jou!

Het verhaal achter En Route

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving. Als antropologe en ICF gecertificeerd coach gaat ze en route met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers.

Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties. 

In haar werk is ze steeds op zoek naar een gezonde mix van verbinden, spiegelen, diepgang, samen creëren en nieuwe uitdagingen aangaan.

Haar drijvende kracht is het vertrouwen in het groeipotentieel van mensen en de magische verbinding die ontstaat als mensen écht gaan samenwerken.

Artikels ter inspiratie, ...

Reviews

Dit traject heeft mij geleerd mijn gevoeligheden naar het team met een andere bril te bekijken. Ik heb uitgezocht wat mijn aandeel is en wat dat van de ander.  Traject op maat - Groeien door verbinding

Je hebt dit traject stap voor stap, zorgzaam aangepakt. Je lokte sterke interacties uit die leidde tot interessante inzichten.  Teamcoaching


Je nam ons mee in een meteen toepasbaar verhaal. En nu is het aan ons om te oefenen!

Vorming Communicatie

Het proces waar we samen doorgingen heeft me verrijkt als leidinggevende. Bedankt voor de inzichten, de andere manier van kijken.

Individuele coaching