En Route
Training & Coaching

En Route gaat met organisaties binnen profit, non-profit en onderwijs op pad. Onze vormingen, trainingen en coaching kenmerken zich door maatwerk. Vanuit een antropologisch perspectief, gaan we actief aan de slag met teams en hun leidinggevenden rond:

  • Groepsdynamische processen: samenwerken, conflicten, vertrouwen, kwetsbaarheid, pesten, ...
  • Een verbindende communicatiecultuur: verbindend taalgebruik, communicatiestromen en overlegstructuren, vergaderen, feedback geven, verbindend leiderschap, ...
  • Organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen: procesbegeleiding, omgaan met weerstand, (veranderend) leiderschap, taak- en rolduidelijkheid, ...
  • Creatieve denk- en besluitvormingsprocessen: brainstorm, productontwikkeling, procesbegeleiding, ...

In samenspraak ontwikkelen we een programma dat tegemoet komt aan de noden binnen jouw organisatie. Naast de inhoudelijke klemtonen, kan ook de vorm variĆ«ren. Gaande van een training op maat tot een team- of individueel coaching traject. 

Ontdek ons volledig aanbod

Artikels ter inspiratie, ...

Reviews

Dit traject heeft mij geleerd mijn gevoeligheden naar het team met een andere bril te bekijken. Ik heb uitgezocht wat mijn aandeel is en wat dat van de ander.  Traject op maat - Groeien door verbinding

Je hebt dit traject stap voor stap, zorgzaam aangepakt. Je lokte sterke interacties uit die leidde tot interessante inzichten.  Teamcoaching


Je nam ons mee in een meteen toepasbaar verhaal. En nu is het aan ons om te oefenen!

Vorming Communicatie

Het proces waar we samen doorgingen heeft me verrijkt als leidinggevende. Bedankt voor de inzichten, de andere manier van kijken.

Individuele coaching