En Route
Training & Coaching

En Route gaat met organisaties binnen profit, non-profit en onderwijs op pad. Onze vormingen, trainingen en coaching kenmerken zich door maatwerk. Vanuit een antropologisch perspectief, gaan we actief aan de slag met teams en hun leidinggevenden rond:

  • Groepsdynamische processen: samenwerken, conflicten, vertrouwen, kwetsbaarheid, pesten, ...
  • Een verbindende communicatiecultuur: verbindend taalgebruik, communicatiestromen en overlegstructuren, vergaderen, feedback geven, verbindend leiderschap, ...
  • Organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen: procesbegeleiding, omgaan met weerstand, (veranderend) leiderschap, taak- en rolduidelijkheid, ...
  • Creatieve denk- en besluitvormingsprocessen: brainstorm, productontwikkeling, procesbegeleiding, ...

In samenspraak ontwikkelen we een programma dat tegemoet komt aan de noden binnen jouw organisatie. Naast de inhoudelijke klemtonen, kan ook de vorm variëren. Gaande van een training op maat tot een team- of individueel coaching traject. 

Ontdek ons volledig aanbod

Persoonlijk en professioneel blijven groeien

Verbindende Communicatie: vaardigheidstraining

Verbindende Communicatie legt de basis voor een klimaat waar begrip, samen, vertrouwen en voldoening centraal staan. Deze vaardigheidstraining is voor iedereen die wil groeien in zijn manier van communiceren zowel thuis als op het werk.

Gent: 10 en 11 maart 2020 van 9u30 tot 16u

Zegelsem: 20 en 21 augustus 2020 van 9u30 tot 16u

Horen, zien en luisteren: vorming omgaan met weerstand

Stel je voor dat weerstand niet lastig hoeft te zijn? Tijdens deze vormingsdag verken je weerstand bij jezelf en anderen vanuit een mindset gericht op vertrouwen in het groeipotentieel van het team en haar leden. 

Gent: 20 mei 2020 van 9u30 tot 16u

Waarde-vol: vorming bewust kiezen, hoe doe je dat?

Waar zeg jij JA voor? Vanuit een open geest weten waarvoor je staat, is de essentie van deze vormingsdag. We nemen keuzes, de drijfveren en waarden achter onze keuzes onder de loep. In dialoog met anderen ontstaat een leerproces waar groei, kwetsbaarheid en mildheid kan ontstaan. 

Gent: 17 april 2020 van 9u30 tot 16u

Zicht op de groep: vorming groepsdynamica

Overal waar mensen samenleven of werken, ontstaan dynamieken die een impact hebben op het reilen en zeilen van de groep. Tijdens deze vorming hebben we aandacht voor relaties tussen mensen. De focus ligt op hoe jij als lid van een groep de samenwerking en het samenleven kunt optimaliseren.

Gent: 29 april 2020 van 9u30 tot 16u

Het verhaal achter En Route

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving. Als antropologe en ICF - ACTP gecertificeerd coach gaat ze en route met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers.

Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties. 

In haar werk is ze steeds op zoek naar een gezonde mix van verbinden, spiegelen, diepgang, samen creëren en nieuwe uitdagingen aangaan.

Haar drijvende kracht is het vertrouwen in het groeipotentieel van mensen en de magische verbinding die ontstaat als mensen écht gaan samenwerken.

Sarah De Backer

Een spel vol gevoelens leert jonge kinderen op een speelse manier praten over wat ze zien, wat ze voelen, wat ze denken en nodig hebben.

Want stel je voor dat alle kinderen op een verbindende manier met elkaar in gesprek zouden gaan, ...

Ontdek het spel!

Artikels ter inspiratie, ...

Reviews

Dit traject heeft mij geleerd mijn gevoeligheden naar het team met een andere bril te bekijken. Ik heb uitgezocht wat mijn aandeel is en wat dat van de ander.  Traject op maat - Groeien door verbinding

Je hebt dit traject stap voor stap, zorgzaam aangepakt. Je lokte sterke interacties uit die leidde tot interessante inzichten.  Teamcoaching


Je nam ons mee in een meteen toepasbaar verhaal. En nu is het aan ons om te oefenen!

Vorming Communicatie

Het proces waar we samen doorgingen heeft me verrijkt als leidinggevende. Bedankt voor de inzichten, de andere manier van kijken.

Individuele coaching