En Route
Inspireert ook jouw team!

En Route gaat met organisaties binnen profit, non-profit en onderwijs op pad. Onze vormingen, trainingen en coaching kenmerken zich door maatwerk. Vanuit een antropologisch perspectief, gaan we actief aan de slag met teams en hun leidinggevenden rond:

  • Groepsdynamische processen: samenwerken, conflicten, vertrouwen, kwetsbaarheid, pesten, ...
  • Een verbindende communicatiecultuur: verbindend taalgebruik, communicatiestromen en overlegstructuren, vergaderen, feedback geven, verbindend leiderschap, ...
  • Organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen: procesbegeleiding, omgaan met weerstand, (veranderend) leiderschap, taak- en rolduidelijkheid, ...
  • Creatieve denk- en besluitvormingsprocessen: brainstorm, productontwikkeling, procesbegeleiding, ...

In samenspraak ontwikkelen we een programma dat tegemoet komt aan de noden binnen jouw organisatie. Naast de inhoudelijke klemtonen, kan ook de vorm variëren. Gaande van een training op maat tot een team- of individueel coaching traject. 

Ontdek ons volledig aanbod

De kunst van te blijven bewegen

Op momenten dat het alledaagse bijzonder wordt

Individuele coaching via telefoon of skype

Verschillende mensen komen in een nieuwe realiteit terecht. Een nieuwe context vraagt nieuwe gewoontes! En toch hoeft dit niet ten koste te gaan van je productiviteit als je aandacht hebt voor een paar eenvoudige vuistregels die het verschil maken.

Daarnaast ervaren veel mensen die vandaag nog aan het werk zijn, niet enkel een hoge werkdruk, maar ook angst om ziek te worden. Die angst kan zeer verstorend of zelfs verlammend werken.

Laat dit niet sluimeren, ondersteun je werknemers!

Begeleidingstraject

Nu ook online! Via gerichte opdrachten en opvolging wordt individueel een groepsproces in beweging gezet om te komen tot nieuwe producten, nieuwe projecten, nieuwe manier van aanpakken, ... We begeleiden het proces stap voor stap, brengen samen, herverdelen, formuleren nieuwe vragen, werken in de richting van focus om te komen tot een afgewerkt geheel. 

Bouw in stilte aan de toekomstIndividuele coaching online of via telefoon

Verschillende mensen komen in een nieuwe realiteit terecht. Mensen worden over bevraagd, draaien dubbel zoveel uren en komen nauwelijks nog toe aan de zorg voor hun familie en gezin, laat staan voor zichzelf.

Maar niet enkel de hoge werkdruk speelt parten, misschien ook de angst om ziek te worden. Die angst kan zeer verstorend of zelfs verlammend werken. Laat dit niet sluimeren!

Een telefonisch of online gesprek zal geen levens redden, maar het kan jou misschien wel de zuurstof geven die je nodig hebt om te blijven zoemen. 

Begeleidingstraject voor leidinggevenden

Nu ook online! Net zoals er bij bijvoorbeeld thuiswerk een aantal veiligheidsrisico's voor het digitale netwerk in rekening moeten worden gebracht, heb je rekening te houden met een aantal risico's voor wat betreft het sociale netwerk.  Als het sociaal netwerk, de kennisdeling, de informele babbels, de besluitvorming, het samen nadenken, ... ook onder druk komen te staan heeft dit willes nilles gevolgen voor de werking. 

Dit ondersteuningstraject heeft tot doel een krachtige onderstroom te creëren om teams en organisaties op een veerkrachtige manier te blijven verbinden met oog op de toekomst.   

De thuiswerkende mens is een nieuwe realiteit. Nu iedereen min of meer technisch geïnstalleerd is, nodig ik jullie graag uit om even stil te staan bij hoe het als team nu verder moet. Hoe kun je de verbinding met je collega's in stand houden? Wat heb je te doen als leidinggevende om je thuiswerkend team te ondersteunen? Hoe zorg je er in deze nieuwe situatie voor dat je leven niet helemaal op zijn kop komt te staan? 

Het verhaal achter En Route

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving. Als antropologe en ICF - ACTP gecertificeerd coach gaat ze en route met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers.

Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties. 

In haar werk is ze steeds op zoek naar een gezonde mix van verbinden, spiegelen, diepgang, samen creëren en nieuwe uitdagingen aangaan.

Haar drijvende kracht is het vertrouwen in het groeipotentieel van mensen en de magische verbinding die ontstaat als mensen écht gaan samenwerken.

Sarah De Backer

Een spel vol gevoelens leert jonge kinderen op een speelse manier praten over wat ze zien, wat ze voelen, wat ze denken en nodig hebben.

Want stel je voor dat alle kinderen op een verbindende manier met elkaar in gesprek zouden gaan, ...

Ontdek het spel!

Artikels ter inspiratie, ...

Reviews

Dit traject heeft mij geleerd mijn gevoeligheden naar het team met een andere bril te bekijken. Ik heb uitgezocht wat mijn aandeel is en wat dat van de ander.  Traject op maat - Groeien door verbinding

Je hebt dit traject stap voor stap, zorgzaam aangepakt. Je lokte sterke interacties uit die leidde tot interessante inzichten.  Teamcoaching


Je nam ons mee in een meteen toepasbaar verhaal. En nu is het aan ons om te oefenen!

Vorming Communicatie

Het proces waar we samen doorgingen heeft me verrijkt als leidinggevende. Bedankt voor de inzichten, de andere manier van kijken.

Individuele coaching