Re-integratie na burn-out

Hoe zorg je als werkgever voor duurzame re-integratie van een medewerker die uitgevallen is met een burn-out ? Hoe vermijd je herval ?

De ReSet Facilitator van En Route begeleidt zowel de werknemer als de leidinggevende om duurzame re-integratie mogelijk te maken, via een wetenschappelijke onderbouwde aanpak.

Onze ReSet Facilitator heeft zelf 37 jaar ervaring als manager in het bedrijfsleven, en is gecertificeerd Stress- en Burn-out Coach en ReSet Facilitator.

Uitdagingen bij werkhervatting

 • Vaak voelen medewerkers, die terug kunnen beginnen werken na een burn-out, zich zeer onzeker hoe het zal gaan, ze hebben schrik om te hervallen, vragen zich af hoe hun collega's gaan reageren, durven niet zo goed met hun leidinggevende het gesprek aangaan. Zeker als er voor de uitval enige vorm van conflict of wantrouwen tussen de medewerker en de leidinggevende was.
 • Leidinggevenden voelen zich even vaak onzeker of ze de juiste begeleiding gaan kunnen geven om hun medewerker na vele maanden terug te kunnen integreren, en herval te vermijden. Door de krappe arbeidsmarkt hoopt de leidinggevende dat de medewerker zo snel mogelijk weer ten volle kan presteren, maar weet ook dat teveel druk niet wenselijk is.
 • HR collega's bieden medewerkers en leidinggevenden hiervoor ondersteuning, maar wat zijn de kritische succesfactoren voor een duurzame re-integratie ?

Duurzame re-integratie

Recent wetenschappelijk onderzoek van Eva Geluk van UAMS (Antwerp Management School) heeft aangetoond welke de succesfactoren zijn die bijdragen tot duurzame re-integratie. (bron : Eva Geluk UAMS)

Op basis van de bevindingen werden een wetenschappelijk onderbouwde methode en proces uitgewerkt, die de kans op een duurzame re-integratie aanzienlijk verhogen. 

Het onderzoek liet onder meer een duidelijke nood zien aan een neutrale spin in het web. Op deze manier kwam de opleiding tot gecertificeerde ReSet Facilitator tot stand bij UAMS i.s.m. Mensura, Certimed en VESB (Vereniging van Erkende Stress en Burn-out Coaches). 

Dit is een nieuwe rol, die niet gaat coachen maar het re-integratieproces gaat faciliteren, rekening houdend met de succesfactoren voor duurzame re-integratie.

Het reset-proces

 • Als neutrale ReSet Facilitator, opgeleid bij UAMS, zorg ik voor een veilige context voor de voorbereiding van de werkhervatting.
 • Ik overleg, na instemming van de medewerker, met de huisarts, arbeidsarts en met de coach of therapeut die de medewerker tijdens zijn burn-out begeleidt.
 • Ik verken in afzonderlijke gesprekken de mogelijkheden voor werkhervatting met de medewerker én de leidinggevende.
 • Hierdoor krijgen ze allebei een duidelijk perspectief, wat vaak helpt om de herstelperiode in te korten.
 • We bespreken niet alleen progressieve werkhervatting met tijdelijk aangepast werk indien nodig, maar ook een groeitraject. De medewerker wordt daardoor eigenaar van zijn loopbaan.
 • Ik faciliteer vervolgens een gezamenlijke open dialoog tussen leidinggevende en medewerker.
 • We stellen hierbij samen een werkhervattingsplan op met concrete afspraken, met aandacht voor de mogelijkheden van de medewerker, van de leidinggevende en van het team.
 • Waar nodig kunnen extra vormingen en coachings voorzien worden voor de medewerker, de leidinggevende of het hele team.
 • Na de werkhervatting faciliteer ik opvolgingsgesprekken, na 3,6,9 maand.

Tools

Als ReSet Facilitator maken we gebruik van een door UAMS ontwikkelde ReSet Toolbox, om de inhoudelijke pijlers, jobcrafting en hulpbronnen, in te vullen. Gezien elke case anders is, wordt de Toolbox gepersonaliseerd ingezet, is dit enkel een hulpmiddel, en zijn de gefaciliteerde gesprekken de essentie.

De ReSet Toolbox bestaat uit een kaartenset en een digitale scan.

Vanuit het wetenschappelijk onderzoek van UAMS werd duidelijk welke succesfactoren bijdragen tot duurzame re-integratie. Hiervoor werden vervolgens cruciale vragen ontwikkeld en per thema op kaarten vermeld. De kaartenset biedt een leidraad voor gesprekken doorheen de verschillende fases van het werkhervattingsproces: van eerste contactname na burn-out over voorbereiding van progressieve werkhervatting tot het evalueren en voorkomen van een terugval.

De digitale scan vervolledigt en visualiseert de resultaten van de gesprekken. Zowel leidinggevende als medewerker vullen de scan afzonderlijk in. De overeenkomsten en verschillen dienen als basis voor dialoog en laten toe om concrete doelen te stellen en deze objectief en meetbaar op te volgen.

Ervaring als ReSet Facilitator en Stress- en Burn-out Coach

Wim Agsteribbe

Als ReSet facilitator en met 37 jaar ervaring als manager in het bedrijfsleven, ziet Wim niet alleen de noden van de werknemer, maar ook de mogelijkheden, noden en grenzen van de werkgever en leidinggevende. Naast ReSet Facilitator (UAMS, Certimed, Mensura, VESB) is hij ook een door VESB erkende stress- en burn-out coach, en volgde de ICF ACTP opleiding en erkenning.