Stress & burn-out

Preventie & aanpak

Hoe pak je als werkgever het mentaal welzijn van je medewerkers aan ? Hoe kan je de werkbaarheidsgraad in je organisatie verhogen? En Route biedt je een modulair pakket aan maatregelen voor meer werkbaar werk, stress- en burn-out preventie en behandeling, vorming en coaching, en duurzame re-integratie van medewerkers na burn-out.

Stelt u zich als werkgever, HR verantwoordelijke of als leidinggevende volgende vragen?

 • Hoe kan ik zelfs in moeilijke economische omstandigheden, voor minder stress bij mijn medewerkers en mezelf zorgen?
 • Welke opleidingen of coaching kan ik mijn medewerkers aanbieden om hun competenties uit te breiden?
 • Hoe kan ik hun gevoel van werkdruk verlagen en hen helpen om efficiënt te werken met minder stress?
 • Hoe kan ik het risico op burn-out vermijden?
 • Hoe kan ik conflicten oplossen en hoe kan ik constructief omgaan met moeilijke medewerkers?
 • Hoe kan ik zorgen voor meer werkbaar werk voor alle medewerkers?
 • Als medewerkers uitvallen, hoe kan ik ze dan optimaal laten begeleiden tijdens hun ziekte?
 • Eens ze tijdens hun burn-out signalen geven dat ze terug aan de slag kunnen gaan, hoe kan ik hun re-integratie voorbereiden? Hoe zorg ik voor zo weinig mogelijk risico op herval? Wat zijn hiervoor bewezen succesfactoren?

Stress & burn-out preventie

Een totaalaanpak op maat van je organisatie

Naast training en het uitbouwen van een specifiek stresspreventie beleid, krijgt een totaalaanpak voor meer werkbaar werk en voor stress & burn-out preventie vorm door in te zetten op specifieke noden binnen de organisatie, het team of de leidinggevende. Op basis van het intakegesprek ontwikkelen we een traject op maat van uw organisatie.

Hiervoor kan je gebruik maken van werkbaarheidscheques (60% van de kostprijs van vormingen en begeleiding wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald) of van verhoging van KMO-portefeuille.

Voor leidinggevenden en HR :

 • een plan van aanpak voor meer werkbaar werk opstellen en de implementatie ervan begeleiden
 • preventie en remediëring van stress
 • stresssignalen bij medewerkers herkennen
 • coachend leidinggeven
 • jobcraftingsmethodieken
 • conflicten constructief oplossen

Voor teams:

 • team- en individuele coaching
 • groeitrajecten
 • workshops & trainingen

Aanpak van stress- of burn-outklachten bij medewerkers en leidinggevenden

 • Mindfulness workshops om te kunnen ontspannen bij stress
 • Individuele coaching om beter met stress te kunnen omgaan en uitval te vermijden
 • Intensieve begeleiding van medewerkers die door burn-out uitgevallen zijn, via een gestructureerd herstelprogramma en coaching

Re-integratie begeleiding na burn-out

 • Re-integratie begeleiding na burn-out : voor voorbereiding werkhervatting schakelen we een gecertificeerde Re-Set Facilitator in, die een duurzame re-integratie helpt mogelijk maken.

Beleven we een stress en burn-out pandemie?

Het aantal langdurig zieken neemt zienderogen toe (cijfers RIZIV en SERV) :

 • 2014 : 300.000 werknemers
 • 2020 : 442.000 werknemers = + 47 % tov 2014

1 op 3 viel uit omwille van psychosociale redenen. Tussen 2016 en 2020 was er 32,5 % toename van het aantal langdurig zieken door burn-out.

Onderzoek in 2021 van Securex en KU Leuven toont aan : 28,5% van de Belgische werknemers loopt een risico op een burn-out, en 13,4% heeft al zeer duidelijke burn-out symptomen. Dat laatste is een stijging met maar liefst 61,4% ten opzichte van 2018-2019 (8,3%), net voor de coronacrisis. 

 • Zodra een medewerker uitvalt door burn-out, betekent diens langdurige afwezigheid een extra belasting voor de rest van het team.
 • 50% tot 75% van de medewerkers die een burn-out hebben, heeft schrik om na werkhervatting te hervallen. 
 • 25% van de medewerkers die burn-out hadden, hervalt bij werkhervatting.