Coaching in omgaan met cultuurverschil

cultuurverschil als groeikans

Interculturele diversiteit op de werkvloer kan spanningen of problemen met zich mee brengen. Heel vaak is de oorzaak hiervan duister of wordt ze ergens gelegd waar ze niet ligt. De kern van het probleem ligt meestal in afwijkende verwachtingspatronen ten op zichte van samenwerking, relaties tussen collega's, omgaan met leidinggevenden, etc. Eenzelfde situatie kan immers op heel uiteenlopende manieren ervaren en begrepen worden, zeker wanneer men te make heeft met verschillende culturele achtergronden. Wanneer dit niet (h)erkend wordt is de oplossing vaak ver te zoeken of maken deze de situatie alleen erger. 

Met een coaching in omgaan met cultuurverschil ...

 • krijgt het team zicht op de aanwezige verwachtingspatronen
 • reflecteert het team op de opvattingen achter de verwachtingspatronen
 • identificeren we de bron(nen) van spanning en localiseren we het probleem
 • wordt een manier van communiceren aangereikt om de bron van spanning te voorkomen, sneller te achterhalen en aan te pakken
 • bouwt het team aan condities waarin de interculturele diversiteit een verrijking wordt

How you look at it, 

is pretty much how you'll see it

Rasheed Ogunlaru 

Praktisch

Doelgroep

 • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

 • Intakegesprek: Tijdens dit gesprek bepalen we het thema, de klemtonen en doelstellingen van de team coaching. (duur: 2 uur).
 • Coachingsovereenkomst: Op basis van het intakegesprek wordt een coachingsovereenkomst opgesteld waarin de klemtonen en doelstellingen, de frequentie, de samenstelling van het team, ... zijn opgenomen.
 • Team coaching: Deze vindt op vooraf bepaalde momenten plaats gespreid in de tijd. De frequentie en het aantal sessies wordt afhankelijk van de nood in samenspraak bepaald. Bij de start van de team coaching is er specifiek aandacht voor de beginsituatie en het verder verfijnen van de coachingsvraag.
 • Evaluatie: Elke coachingssessie wordt afgesloten met een kort evaluatiemoment waarin ruimte voorzien is voor reflectie, feedback en eventuele bijsturingen. 
 • En Route onderschrijft de deontologie van de Internationale Coach Federatie (ICF).

Locatie

 • Bij jou op de werkvloer of in de praktijk van En Route