Algemene Voorwaarden 

Algemene inschrijvingsvoorwaarden en inlichtingen

Je kunt een vorming, training of coaching aanvragen via www.enroute.be of via info@enroute.be. Na elke vorming of training ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest via email.

Afgelastingen

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt En Route zich het recht voor om dat programma af te gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.

Betaling

En Route bezorgt enkele weken voor de vorming / training / coaching een factuur aan de verantwoordelijke binnen de organisatie. Betaal tijdig je factuur voor de start van de vorming / training / coaching of binnen de 30 dagen bij tussentijdse facturen.

Annulatie

Geldig annuleren kan enkel door uiterlijk 1 maand voor de vorming / training / het coachingsmoment schriftelijk te verwittigen via info@enroute.be. Er zal een administratiekost van 15% aangerekend worden. Bij latere annulatie wordt de organisatie verzocht de volledige bijdrage te betalen.

Het verplaatsen van een datum kan in samenspraak met de lesgever tot max. 4 weken voor de geplande sessie. Indien er op een later tijdstip nog een wijziging is van datum, zal ½ van de overeengekomen prijs gefactureerd worden.