google-site-verification=gf4pc4aw1TBr2kY4AS0pqKyUXtPewGsno0eLhXcgHFQ

Creatieve teambuilding voor kinderen & jongeren 

Tijdens de ateliers vormt het zelf creëren van of het luisteren naar verhalen het uitgangspunt. Verhalen zijn steeds een reis naar binnen, naar motieven, drijfveren, passie, ... Verhalen maken concreet, verbinden, raken, zetten in beweging, ... 

Ze kunnen kinderen en jongeren inzicht geven in het belang van empathie, respect, eerlijkheid, maar ook van moed en doorzettingsvermogen. We dagen de kinderen & jongeren uit om als groep grenzen te verleggen in de manier waarop ze hun eigen mening naar voor brengen en luisteren naar elkaar, hoe ze omgaan met falen maar ook successen durven vieren. We stimuleren hen om 

 • out of the box en oplossingsgericht te denken, 
 • vanuit een ander perspectief te kijken naar gebeurtenissen,
 • realistische doelen te stellen en wegen te vinden om deze te bereiken
 • vertrouwen te hebben in zichzelf en hun (klas)groep.

Abel, de woordenzoeker

Lang geleden, zomaar tussen twee momenten in, net voor het volle uur, struikelde Abel over een rode draad en viel. Niemand had kunnen voorzien wat er toen gebeurde, ...

Het verhaal van Abel is een aanzet om te werken rond de klank, vorm en onderliggende betekenis van woorden. De kinderen gaan aan het werk met zware en lichte woorden, droge en natte woorden, woorden die dwarrelen of als een steen op je maag liggen. De kinderen maken een woordenverzameling over zichzelf en hun omgeving. Ze leren elkaar vanuit een ander perspectief beter kennen, leren praten over wat hen blij of verdrietig maakt, ze fantaseren over magische momenten en filosoferen over vragen die hen uit hun slaap houden... 

 • Thema's: identiteit -  verbondenheid - gevoelens 
 • Doelgroep: kinderen van 5 tot 10 jaar (max. 25 kinderen) 
 • Duur: 2 uur 
 • Prijs: € 175 + kilometervergoeding

Van een blik vol woorden tot ...

Een blik vol woorden. Een blik zegt soms meer dan duizend woorden. Nee, gekkie. Het is een blik van ijzer vol woorden. Zo'n blik dat klettert als het valt.

Tijdens dit atelier gaan we met jongeren op zoek naar de gekste woordcombinaties. We gaan combineren en associëren en laten ons inspireren door grote denkers en schrijvers. We dagen elkaar uit om net dat stapje verder te gaan en te komen tot poëtische combinaties met een vleugje humor of tragiek. De jongeren gaan op zoek naar wat hen raakt, verwondert, ontroert, verontwaardigt, ... Deze workshop gaat over perspectieven en verbeelding.

 • Thema's: identiteit - samenwerken - brainstorm en creatief denken - poëzie  
 • Doelgroep: jongeren van 10 tot 16 jaar (max. 25)  
 • Duur: 2 uur 
 • Prijs: € 175 + kilometervergoeding

Verbindende kracht van verbeelding

Sfeerbeelden en mooie gedachten van de leerlingen 2e graad cultuur van Da Vinci Campus (Ronse)

Een tapijt vol dromen

Tijdens de cultuurdagen voor studenten van de lerarenopleiding hebben we gewerkt rond de verbindende kracht van verbeelding. 

Stel dat, ...: van idee tot theaterstuk

Stel dat het altijd nacht zou zijn, dan ... Of stel dat de klok zou terugdraaien en we niet ouder maar jonger worden, dan ... 

Stel dat, ... is het vertrekpunt om vanuit improvisatie en creatieve opdrachten samen met jongeren te bouwen aan een theaterstuk. Van tekst tot decor, van kledij tot affiches, van acteren tot budgettering, ... Samen met de leerlingen brengen we het geheel tot een goed einde. Dit project is erop gericht om jongeren te stimuleren om doelgericht, met een eindresultaat voor ogen samen te werken en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. 

In samenspraak met de school wordt een centraal thema gekozen waarrond we met de jongeren aan de slag gaan. Afhankelijk van de beschikbare tijd, kan dit tijdens een projectweek, of werken we verdeeld over een aantal maanden naar een apotheose of toonmoment tijdens de opendeurdag of een andere gelegenheid. 

 • Thema's: actie en doelgericht werken - samenwerken - verantwoordelijkheid nemen      
 • Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar (max. 25)
 • Duur: te bespreken (min. 5 dagen) 
 • Prijs:  400/dag + kilometervergoeding (materiaal niet inbegrepen)

Sfeerbeelden