Een zee van tijd om creatief te denken

Durf vooruit denken!

Wil je als organisatie de tijd nemen om een nieuwe structuur op poten te zetten, vorm te geven aan een nieuwe tak of product binnen de organisatie, nieuwe kennis op te doen, een aantal werkpunten onder de loep te nemen. Misschien is nu het moment! 

Inspireer mensen in het aangaan van nieuwe uitdagingen, op die manier is deze periode van stilte ook een bouwen aan de toekomst!

Een innovatieve denkoefening, in stilte bouwen aan de toekomst!

Nu ook online! Via gerichte opdrachten en opvolging wordt individueel een groepsproces in beweging gezet om te komen tot nieuwe producten, nieuwe projecten, nieuwe manier van aanpakken, ... We begeleiden het proces stap voor stap, brengen samen, herverdelen, formuleren nieuwe vragen, werken in de richting van focus om te komen tot een afgewerkt geheel. 

Laat je medewerkers onder begeleiding structureel nadenken over nieuwe kansen die er binnen jouw organisatie zijn. 

Mogelijke thema's

  • een nieuwe bedrijfstak uitbouwen: van idee tot concept en plan van aanpak
  • onze organisatie in na-corona tijd: welke stappen hebben we eerst te zetten?
  • een nascholingsbeleid opzetten voor je organisatie
  • onze visie en missie onder de loep: wat is er voor ons nog waardevol? Waar staan we voor en waarvoor niet (meer)?
  • ...

Doelgroep

Teams die rond een bepaalde thematiek, reorganisatie, andere aanpak, nieuw product aan de slag willen. 

Aanpak

Op basis van een telefonisch / zoom intakegesprek wordt een denktraject vorm gegeven zowel inhoudelijk als praktisch. Na terugkoppeling starten het creatief denkproces via zoom of indien mogelijk bij jou op kantoor. Als procesbegeleider brengen we de input samen, verwerken deze en gaan de volgende stap in.

Kostprijs

Op basis van het intakegesprek wordt een offerte gemaakt. 

In de stilte van het denken 

hoor je de antwoorden.