Groeien door interculturele samenwerking

het verschil in het verschil

Culturele diversiteit op de werkvloer, in internationale samenwerkingen of in de doel- of klantengroep, vormt een extra uitdaging maar ook een mogelijkheid tot verrijking en groei.

En Route helpt teams en leidinggevenden in het omgaan met interculturele diversiteit zodat het een verrijking wordt van de werking.

Ook in het succesvol uitbouwen van internationale samenwerkingen speelt cultuurverschil een rol: in het vinden van de juiste partner en het tot stand brengen van een duurzame en betrouwbare relatie. En Route biedt hierbij ondersteuning, zowel in het ontwikkelen van enkele relevante houdingen en omgangsvormen  als in het begeleiden van het proces. 

Een greep uit de mogelijkheden

op basis van de noden & beginsituatie van jouw organisatie

1. Cultuurverschil anders bekeken

Het team wordt vertrouwd gemaakt met een aantal theoretische inzichten uit de Vergelijkende Cultuurwetenschap. Deze inzichten worden steeds gerelateerd aan de specifieke interculturele situatie of doelstelling van het traject.

We nemen de hedendaagse kennis over niet-Westerse culturen en cultuurverschil onder de loep en geven inzichten mee die toelaten om op een alternatieve manier te kijken naar en om te gaan met cultuurverschil. 

2. Zicht op culturele verwachtingspatronen

Cultuur bepaalt in grote mate hoe we kijken naar samenwerking, verantwoordelijkheden, functies en rollen, collegialiteit, planning en het bepalen van doelstellingen, omgaan met leidinggevenden, etc. Al deze zaken kunnen meer van elkaar verschillen in een interculturele setting dan we doorgaans vermoeden. Via ervaringsgerichte oefeningen krijgt het team zicht op de aanwezige verwachtingspatronen en hoe die van elkaar verschillen. Deze verwachtingspatronen kunnen een rol spelen (a) binnen het team en (b) ten opzichte van externe groepen zoals bestaande of toekomstige partners in internationale samenwerking of de doel- of klantengroep, zoals bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.

3. Eigen verwachtingspatronen en ervaring bevragen

We gaan er al te vaak van uit dat we de dingen ervaren zoals ze zijn, zonder dit nog in vraag te stellen. In interculturele settings kan de ervaring van situaties, rollen, interacties, heel erg verschillend zijn. Onze cultureel gevormde verwachtingspatronen spelen namelijk een zeer grote rol in hoe we situaties ervaren. Vanuit concrete cases uit de groep staan we hierbij stil: we bekijken hoe verschillende mensen eenzelfde situatie ervaren hebben (of hoe een andere ervaring er uit zou kunnen zien in het geval van externe doelgroepen of partners) en bevragen de achterliggende ideën en verwachtingspatronen.

4. Verbindend communiceren in interculturele relaties

Verbindend communiceren vertrekt vanuit het inzicht dat zaken anders kunnen zijn dan hoe we ze ervaren. Het is een manier om te kijken naar het eigen model van de wereld en dit te bevragen alsook een manier om dit aan andere mensen over te brengen op een geweldloze en verbindende manier. Vertrekkend vanuit de inzichten van Rosenberg in verbindende communicatie en gebruik makend van de inzichten uit de Vergelijkende Cultuurwetenschap, oefent het team of de leidinggevende vaardigheden om op een duurzame manier interculturele relaties uit te bouwen en conflicten of spanningen te voorkomen of aan te pakken.


Cultures are different in different ways.

S.N. Balagangadhara

Praktisch info & inschrijven

Doelgroep

  • Teams en hun leidinggevenden binnen non-profit organisaties, onderwijs en bedrijven

Het Traject

  • Intakegesprek Tijdens dit gesprek bepalen we de klemtonen en doelstellingen van de training. (duur: 2 uur).
  • Groeitraject & coaching: Afhankelijk van de klemtoon die tijdens het traject wordt gelegd, kan de ene module meer of minder aandacht krijgen. Toch is het belangrijk om oog te hebben voor een logische opbouw waarin teams kunnen groeien tot een sterk functionerend team. 
  • Evaluatie & implementatie: een maand na de training voorzien we een terugkommoment in functie van bijsturing en implementatie. 

Via de kmo-portefeuille komen zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking voor subsidies.