Differentiëren en motiveren, een uitdaging voor de staatsscholen in India

31-10-2017

Tijdens een bezoek aan een staatsschool in Bangalore maken we kennis met Nalikali, een differentiatiemethode die gebruikt wordt in het 1e t.e.m. het 3e leerjaar. Deze methodiek geeft leerkrachten de mogelijkheid om zelfs in grote groepen individuele leertrajecten te voorzien. Het is opvallend hoe zelfstandig de kinderen aan de slag gaan, hulp vragen en samenwerken. 

We merken dat tijdens het lesgeven het gebruik van werkvormen die gericht zijn op memoriseren en herhalen zeer frequent gebruikt worden: rijmen, liedjes over allerhande thema's, klassikaal scanderen, het aanvullen van de leerkracht, ... Het lijkt de manier te zijn om leerlingen zich de leerstof eigen te laten maken. 

Het is voor leerkrachten niet makkelijk om in de beperkte ruimte die ze hebben en de weinige materialen die voorhanden zijn, een rijke klasomgeving te creëren. Toch gaan ook hiermee leerkrachten in India op een creatieve manier aan de slag: de lange krijtwanden, de leerplaten en tekeningen aan wasdraden, ... 

Tenslotte hadden we een boeiende ontmoeting met de directeur van het vormingscentrum Sikshana. Zij begeleiden scholen bij de implementatie van een motivatieprogramma in scholen waarbij de focus ligt op een rijke leeromgeving waarbij ruimte is om fouten te maken. In samenwerking met de overheid, voorzien ze de scholen van materialen die hen hierbij ondersteunen.