Inclusief onderwijs in India. Een mooi praktijkvoorbeeld

02-11-2017

Het curriculum en de manier van aanpak binnen het Indisch onderwijs wordt zeer sterk gestuurd vanuit de overheid. Vooral de druk van het staatsexamen in het 4e middelbaar is voor veel scholen een grote uitdaging. En toch is er sprake van een grote diversiteit tussen de scholen op het gebied van visie. Vandaag bezoeken we twee zeer uiteenlopende scholen. Ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, en toch streven ze beide hetzelfde na: het opgelegde curriculum in de praktijk brengen.

Summerhill heeft inclusief onderwijs als uitgangspunt. De klassen zijn zeer heterogeen samengesteld, leerlingen met en zonder beperking volgen er samen les. De school staat voor de uitdaging om leerlingen met een mentale- of lichamelijke beperking te integreren in de klas. In dit proces speelt de rol van de ouders een cruciale rol. Alvorens de leerlingen van start gaan in de klas, stappen ze op jonge leeftijd samen met één van de ouders in een driejarig traject. Tijdens dit traject leert het kind en de ouder gebruik maken van hulpmiddelen en worden ze gericht getraind in vaardigheden zoals bijvoorbeeld kinderen met auditieve problemen worden getraind in liplezen, spraak- en auditieve vaardigheden bij het gebruik van hoorapparaten. Voor kinderen met een zware mentale beperking, voorziet de school alternatieve programma's die gericht zijn op socialisatie. Ook na het driejarig traject, krijgen de leerlingen met een beperking naast de reguliere lessen gerichte therapieën. De impact van de school stopt niet aan de schoolpoort, ze speelt een grote rol maatschappelijke rol in de manier waarop mensen omgaan met, kijken naar en denken over mensen met een handicap.

Met meer dan 3000 leerkrachten en staan de Alva scholen voor een heel andere uitdaging. De Alva scholen staan gekend als zeer prestigieus. Ze focussen niet enkel op leerprestaties, maar zijn als school ook vertegenwoordigd binnen de topsport en hoogstaande culturele activiteiten. Na elke lesdag, is er vanaf 17u nog een stevige training of repetitie. Uit een gesprek met de counselors van de school bleek dat de prestatiedruk zeer hoog ligt en dat het voor de leerlingen niet evident is om hier op een gezonde manier mee om te gaan.