Les krijgen in het Engels of in je moedertaal? Waar kies jij voor?

01-11-2017

English Medium schools zijn in volle opmars in India. Vanaf de kleuterschool is Engels er de spreek-, leer- en instructietaal. Naast speelse activiteiten leren kleuters ook al lezen en schrijven in het Engels. Het is opmerkelijk hoe snel de leerlingen zich het Engels eigen maken en er actief mee aan de slag gaan.

Ook de Don Bosco school die we bezoeken is een English medium school. Dankzij de financiële ondersteuning vanuit de Don Bosco foundation is de accommodatie van de school indrukwekkend: nieuwe gebouwen, elke klas is uitgerust met digitale borden en didactische materialen. De aanpak verschilt ook enigszins van wat we in de andere scholen konden waarnemen. Naast de nadruk die gelegd wordt op het memoriseren bij het opbouwen van kennis, is er meer aandacht voor interactie in de klas en het actief aan de slag gaan met nieuwe leerstof.

Swaroopa is een school van een heel andere orde. Het leren van de leerlingen groeit zeer sterk vanuit hun eigen vaardigheden en talenten. De rol van de leraar, die zichzelf ook omschrijft als leerling, bestaat erin om het leerproces te begeleiden. Op een creatieve manier de leerstof verinnerlijken en actief gebruiken, vormen belangrijke uitgangspunten binnen de school. Het afleggen van een persoonlijk leertraject wordt binnen Swaroopa realiteit. Hierdoor slagen ze erin om inclusief onderwijs ook echt in de praktijk te brengen. Naast de reguliere vakken die de leerlingen voorbereiden op de staatsexamens in het 4e middelbaar, is er veel aandacht voor het ontwikkelen van andere creatieve, praktische en technische vaardigheden.