In overleg met je team

Vul een subtitel in

Slibt je agenda ook dicht met al die overlegmomenten? Vraag jij je soms ook af wat er dan werkelijk beslist is? Vinden er bij jullie ook hoogoplopende discussies plaats die niet meer gaan waarover ze moeten gaan? Worden de besluiten overal genomen behalve tijdens de vergadering? Herken je een of meerdere van deze situaties, heb je drie keuzes. Je kunt ervoor kiezen om niets te doen, om alle vergaderingen af te schaffen of om jullie manier van vergaderen en overleggen onder de loep te nemen. Als je voor dat laatste kiest, dan kan deze vorming jullie op weg zetten! 

Tijdens de vorming zoomen we in op een aantal basisvoorwaarden om de kwaliteit van overlegmomenten te borgen gaande van de participatie van de deelnemers tot de voorbereiding tot structurele ankerpunten en uitvoering van besluiten. 

Wat mag je verwachten?

  • Je onderscheidt observaties van meningen en oordelen. Hiermee ga je aan de slag aan de hand van voorbeelden.
  • De vijf toetsstenen van interactie geven je een praktisch reflectiekader
  • Op welke manier kan een agenda een rode draad vormen?
  • Je ziet in dat verschillende discussies mogelijk zijn, met elk hun eigen effect. Van vechten en vluchten tot doelgericht in gesprek gaan. 
  • Je buigt de onderlinge verschillen om tot een kracht binnen het team.
  • Je leert vragen stellen om focus te bepalen en werkelijk te luisteren naar wat gezegd wordt.
  • Wat met consensus? Hierover bestaan veel meningen. Je leert welke aanpak wanneer kan werken. 

Praktisch

  • Doelgroep: teams en leidinggevenden
  • Duur: 3 uur of 6 uur

Een verzameling van hout, steen, kalk, enz. is niet altijd een gebouw. Een vergadering van mensen is niet altijd een gezelschap. 

Multatuli