Het professioneel kompas

Vier basisvaardigheden

Omgaan met mensen, actief luisteren, empathie, communicatie, ideeën helder overbrengen, omgaan met emoties, ... het zijn vaardigheden die je professioneel succes en welbevinden vergroten. Ze helpen om grenzen af te bakenen en om te gaan met moeilijkheden. Ze brengen focus én gedeeld begrip in functioneringsgesprekken, vergaderingen, werkgroepen en interviews. Je merkt problemen sneller op en kan ze gerichter aanpakken. Je voorkomt conflicten en versterkt de onderlinge relaties tussen mensen. 

Laat de kwaliteit van jouw professionele relaties en samenwerking niet afhangen van wat anderen al dan niet kunnen. Neem je eigen professioneel kompas in handen en bekwaam jezelf met deze opleiding in vier vaardigheden die elke samenwerking ten goede komen. 

De opleiding: Het professioneel kompas

Het professioneel kompas is een opleiding, live of online (vier modules). We focussen op vier basisvaardigheden die essentieel zijn in elke professionele samenwerking: luisteren, observeren, emoties benoemen en grenzen zien en respecteren. 

I never dreamed about success.

I worked for it.

Estée Lauder

Opleiding online

De online modules kunnen afzonderlijk of als reeks gevolgd worden.  

  • Horen en gehoord worden: 22 september 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Over stempels en oordelen: 6 oktober 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Je gevoelens de baas: 20 oktober 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Grenzen zien en er naar handelen: 10 november 2022 - 19u00 tot 21u00


    De plaatsen zijn beperkt: max. 15 deelnemers. 
    Prijs 
  • Afzonderlijke online module: 30 euro (btw incl.)
  • Prijs reeks online modules: 110 euro (btw incl.) 

Opleiding bij jou op de werkvloer

De opleiding het professioneel kompas kan ook bij jou op de werkvloer plaatsvinden. Contacteer ons voor meer informatie.

Schrijf je in!